Tuomo Lavonius

Tehtaanjohtaja s. 18.6.1929 k. 4.11.2015
Tuomo Lavonius
Tuomo Lavonius

Heinolan Flutingtehtaan pitkäaikainen tehtaanjohtaja Tuomo Lavonius kuoli 4. marraskuuta 2015 Heinolan kaupunginsairaalassa. Lavonius oli syntynyt Lopella 18. kesäkuuta 1929. Hän valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisestä Korkeakoulusta vuonna 1954.

Valmistumisensa jälkeen Tuomo Lavonius toimi aluksi apulaisinsinöörinä Oy Tampella Ab:n Anjalan Paperitehtaalla.

Yhtiön tehtyä päätöksen puolikemiallisen aallotuskartonkitehtaan rakentamisesta Heinolaan hän lähti vuonna 1959 Walter Ahlsrömin säätiön stipendillä USA:han opiskelemaan kyseisen kartonkilaadun valmistus- ja laatuasioita.

Palattuaan Suomeen vuonna 1960 hän aloitti pitkän työuransa Heinolassa rakenteilla olleen flutingtehtaan laboratoriopäällikkönä.

Tehtaan teknilliseksi johtajaksi hänet nimitettiin vuonna 1966 ja paikallisjohtajaksi vuonna 1969. Tässä tehtävässä Lavonius toimi, loppuvuosina tehtaanjohtajan nimikkeellä, yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Eläkkeelle Lavonius jäi vuonna 1992.

Vuonna 1961 käynnistyneen Heinolan Flutingtehtaan alkuvuodet olivat työntäyteisiä. Uusien prosessien hallinnassa oli isoja haasteita ja sama koski tuotteen laatua. Tehtiin lukuisia laiteparannuksia ja prosessimuutoksia.

Lavoniuksen vastuulla olivat alussa laadunkehitys ja ympäristönsuojelu, mutta vakanssien muuttumisen myötä vastuu koko tehtaasta siirtyi asteittain hänelle.

Tehtaan toiminnan jatkon kannalta ratkaiseva vuosi oli 1989, jolloin modernisoitiin lähes koko tuotantoprosessi. Investointi mahdollisti tuotantotason oleellisen nostamisen ja loi edellytykset tehtaan kilpailukyvylle nykypäiviin asti.

Lavoniuksen henkilökohtainen ansio myönteiselle investointipäätökselle oli huomattava. Heinolan kaupunginkaan kannalta kyseisen investoinnin merkitystä ei tänä päivänä ole syytä alirvioda.

Tuomo Lavoniuksen omaksuma johtamistapa, jossa asiat pyrittiin hoitamaan yhteistyössä kaikkien henkilöstöryhmien kanssa, sopi erinomaisen hyvin silloiseen muuttuvaan aikaan. Tehtaalla vallitsi avoin, motivoitunut ilmapiiri, joka yhdessä onnistuneiden laite- ja prosessiuudistusten kanssa johti vuosittain koko ajan positiivisesti kehittyviin tuloksiin tuotantomäärissä, ympäristönsuojelussa ja tuotteen laatutasossa.

Henkilöstön keskuudessa Lavonius nautti ehdotonta kunnioitusta ja arvostusta. Tietynlaisesta etäisyydestään riippumatta hän oli tehtaalla myös erittäin pidetty.

Lavonius toimi yhtiön edustajana useissa alan valtakunnallisissa toimielimissä. Heinolassa hän kuului Työnantajayhdistykseen ja toimi 80-luvulla sen puheenjohtajana.

Eläkkeellä Tuomo Lavonius jäi asumaan Heinolaan Riitta-vaimonsa kanssa.

Läheiseksi kokemaansa setlementtityötä hän jatkoi Jyränkölän Setlementti ry:n hallituksen jäsenenä viidentoista vuoden ajan vuoteen 2000 saakka. Hän kuului 90-luvulla Setlementin rakennuttamien palvelutalojen rakennustoimikuntiin jäsenenä ja puheenjohtajana. Hän osallistui sotaveteraanien tukitoimintaan ja kuului Lions-järjestöön.

Lavonius luki laajasti kirjallisuutta, erityisesti talous- ja sotahistoriaa. Suomen sotien tapahtumista hänellä oli poikkeuksellisen syvällinen tietämys.

Jorma Anonen
Seppo Koivunen
Pekka Suursalmi

Kirjoittajat ovat Tuomo Lavoniuksen työtovereita ja ystäviä.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta