Maija Lehtonen

Professori s. 10.1.1924 k. 20.11.2015
Maija Lehtonen
Maija Lehtonen

Professori Maija Lehtonen kuoli 91-vuotiaana Helsingissä 20. marraskuuta 2015. Hän oli syntynyt Helsingissä 10. tammikuuta 1924. Suvun perintönä Lehtosella oli kiinteät yhteydet akateemiseen maailmaan: hänen isänsä oli kirjallisuudenhistorian professori J. V. Lehtonen ja enonsa historiantutkija, akateemikko Eino Jutikkala.

Lehtonen väitteli tohtoriksi 1964. Opetettuaan aluksi ranskaa ja saksaa Helsingin tyttölukiossa hän toimi Helsingin yliopistossa assistenttina, dosenttina ja apulaisprofessorina. 1970-luvulla hän oli Uppsalan yliopiston Ranskan kirjallisuuden professorina. Vuodesta 1975 vuoteen 1990 hän oli yleisen kirjallisuustieteen ja estetiikan professorina Helsingin yliopistossa.

Lehtonen oli aikansa johtavia ranskalaisen romantiikan ajan kirjallisuuden tuntijoita. Hänen väitöskirjansa F–R. de Chateaubriandin kuvakielestä sai Ranskan Akatemian palkinnon. Kuvakielen ohella Lehtosta alkoivat kiinnostaa kertomatekniset kysymykset erityisesti minä-muotoisen kerronnan ja näkökulmatekniikan kannalta. Tämä tulee esille ranskalaisen taidemaalari-kirjailija Eugène Fromentinin Dominique-romaania käsittelevässä tutkimuksessa.

Lehtosen mielenkiinnon kohteena oli myös aforismi. Hän kirjoitti La Rochefoucauldin ja Chateaubriandin mietelmistä ja katsauksen suomalaisen aforismin kehitykseen.

Uraauurtavaa työtä Lehtonen teki lasten- ja nuortenkirjallisuuden tutkimuksessa. Kiinnostus siihen oli osaltaan perintöä hänen lapsuudenkotinsa yhteyksistä kirjailijapari Otto Manniseen ja Anni Swaniin. Hän oli jo varhain avustanut Swanin toimittamaa lastenlehti Sirkkaa. Lehtosen yleisesitys rakastetusta lastenkirjailijasta Anni Swanista ilmestyi 1958.

Erityisen arvokkaita ovat Lehtosen tutkielmat Topeliuksen tuotannosta. Ne ilmestyivät koottuina teoksessa Aaveita ja enkeleitä, lapsia ja sankareita.

Luennoitsijana Lehtonen ei ollut mitenkään valovoimainen, mutta asiapitoiset ja huolellisesti valmistellut luennot lastenkirjallisuudesta, saksalaisesta romantiikasta, eksistentialismista ja Camus’sta ovat jääneet pysyvästi kuulijoiden mieleen.

Lehtonen teki vuosikymmeniä kestäneen uran myös suomentajana sekä ulkomaisen kirjallisuuden esittelijänä ja arvostelijana Suomalaisessa Suomessa, Parnassossa, Kanavassa ja Uudessa Suomessa. Hän oli Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäsen ja Suomen Tiedeseuran jäsen. Hänellä oli useita kulttuurialan luottamustehtäviä. Erityisenä harrastuksen kohteena oli teatteri, mikä vei hänet myös teatterialan luottamustehtäviin.

Käytökseltään aristokraattisena ja pidättyvänä Maija Lehtonen ei ollut helposti lähestyttävä, mutta toisaalta hän suhtautui kannustavasti väitöskirjaa tekeviin antaen näille vapaat kädet uusien ajatusten ja ideoiden ilmaisemiseen. Hänellä oli myös hienovaraista huumorintajua: nuoremman kollegan Niagaran putouksilta lähettämään korttiin hän vastasi Imatran koskea koskevalla kortilla.

H. K. Riikonen
Heta Pyrhönen
Jyrki Nummi

Kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston kirjallisuusprofessoreja.

-----

Elämäntyönä ranskan kieli ja kulttuuri

Professori, emerita, Maija (Helena Maria) Lehtonen kuoli 91-vuotiaana Helsingissä marraskuun 20. päivänä 2015. Hän oli syntynyt Helsingissä 10. tammikuuta 1924. Lehtonen teki elämäntyönsä kirjallisuuden opettajana, tutkijana ja kääntäjänä. Nämä ammatit tulivat hänelle tutuiksi jo lapsuudessa, koska hänen isänsä J.V. Lehtonen oli Helsingin yliopiston kirjallisuuden professori ja enonsa akateemikko Eino Jutikkala. Tieteellinen työ ja humanistinen maailmankatsomus olivat perheettömänä pysyneen Lehtosen elämän perusta.

Isänsä kanssa Lehtonen puhui kotona ranskaa, ja ranskaksi hän kirjoitti väitöskirjansakin v. 1964. Hän palveli Helsingin yliopistoa tutkijana ja opettajana eri vaiheissa 1960-1990 luvuilla. Uppsalan yliopiston ranskan kielen ja ranskankielisen kirjallisuuden professorina Lehtonen toimi vuodet 1971-1977 ja Helsingin yliopiston yleisen kirjallisuustieteen professorina 1975-1990. Hänen keskeinen tutkimuskohteensa oli ranskalainen romantiikan ajan kirjallisuus.

Lehtonen tunnettiin myös ranskankielisen kirjallisuuden kääntäjänä. Professori Lehtonen oli lastenkirjallisuuden yliopistollisen tutkimuksen uranuurtaja Suomessa.

Lehtonen toimi pitkään Kansallisteatterin hallituksessa. Eläkeikä jäädytti luottamustehtävät, mutta kirjoittamisesta hän ei luopunut. Hän julkaisi katsauksia sekä kirja-arviointeja Kanavassa ja Parnassossa.

Lehtosen tapasi teatterin ensi-illoissa, joissa kävimme hartaasti. Enonsa Eino Jutikkalan hän saattoi säntillisesti ensi-iltoihin aivan tämän viimeisiin elinvuosiin saakka. Kiinnostus historiaa ja yhteiskunnallisia asioita kohtaan saattoi olla enon vaikutusta. Lehtosen kirjoitukset ja teatterikommentit olivat aina raikkaita ja syvällistä asiantuntemusta osoittavia. Hänen palautteensa olivat lyhyitä, napakoita ja asian ytimeen iskeviä.

Kirjallinen vuorovaikutus ja yhteistyö ulottuivat muun ohella myös Suomen Nuorisokirjallisuuden Instituutin hallitustoimiin. Lehtonen oli nuorisokirjallisuuden aktiivinen toimija ja osallistuja. Hän eläytyi tämänkin kirjallisuuslajin maailmaan avarakatseisena ja innostavana opastajana ja suunnan näyttäjänä.

Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäsen Maija Lehtonen oli erityisesti ranskalaisen kirjallisuuden "Grand Old Lady" Suomessa. Hän oli olemukseltaan aristokraatti, elegantisti pukeutunut, ranskalaisen elämäntyylin ja huumorin sisäistänyt ironisti, tarkka ystävistään, mutta aina sydämeltään suuri ihminen. Totuudellisuus ja romanttinen realismi olivat häntä itseään.

Jermu Laine, varatuomari
Varpuliisa Korpivaara, kasvatustieteen tohtori
Kirjoittajat ovat Maija Lehtosen ystäviä.

Muistojen arkistosta