Patrik Törnudd

Valtiotieteen lisensiaatti, kriminologi s. 1.9.1935 k. 27.11.2015
Patrik Törnudd
Patrik Törnudd

Valtiotieteen lisensiaatti, Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen entinen johtaja Patrik Törnudd kuoli 80-vuotiaana vaikean sairauden murtamana 27. marraskuuta 2015 Helsingissä. Hän oli syntynyt 1. syyskuuta 1935 Helsingissä.

Törnudd suoritti akateemiset tutkintonsa Helsingin yliopistossa: valtiotieteen maisteriksi hän valmistui vuonna 1960 ja valtiotieteen lisensiaatiksi 1971.

Törnuddin ensimmäinen työpaikka oli 1960–63 Alkoholipoliittinen tutkimuslaitos, josta hän siirtyi oikeusministeriön alaiseen Kriminologiseen tutkimuslaitokseen, myöhempään Oikeuspoliittiseen tutkimuslaitokseen.

Siellä hänen tutkijanuransa jatkui eläköitymiseen asti, 1980–96 laitoksen johtajana. Hänen lähin työtoverinsa oli vuosikymmenten ajan professori Inkeri Anttila.

Koko ammattiuransa ajan Törnudd osallistui aktiivisesti rikosoikeuden alan lainvalmistelutehtäviin. Niistä merkittävintä oli hänen jäsenyytensä rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen valmisteluelimissä, rikosoikeuskomiteassa 1972–76 ja oikeusministeriön hankeorganisaation (rikoslakiprojektin) johtoryhmässä 1980–99.

Rikoslain kokonaisuudistuksessa 1990–2003 vankeusuhkaiset rikossäännökset keskitettiin rikoslakiin, minkä tavoitteena oli idean isän, Patrik Törnuddin sanoin ”jarruttaa yli-innokkaiden populistien esittämiä erillishankkeita”.

Törnudd jätti pysyvät jäljet kriminologian tutkimukseen ja kriminaalipoliittiseen päätöksentekoon. Jo hänen 1969 julkaisemansa artikkeli Syytutkimus – sosiologian umpikuja ja sen myöhempi englanninkielinen versio muuttivat merkittävästi kriminologian teoriaa ja tieteellistä kriminaalipolitiikkaa.

Törnuddin yhdessä Inkeri Anttilan kanssa julkaisemassa kriminologian oppikirjassa (1970) uusia ajatuksia kehitettiin edelleen rationaalisen ja humaanin kriminaalipolitiikan ja uudistettavan rikoslain ideologiseksi perustaksi.

Törnuddin tuotannon ja toiminnan vaikutus ei rajoittunut kotimaahan. Hänen merkittävimmät artikkelinsa on julkaistu englanniksi kokoelmana Facts, Values and Visions (1996). Hän osallistui vilkkaasti pohjoismaiseen yhteistyöhön ja toimi Pohjoismaisen kriminologisen yhteistyöneuvoston puheenjohtajana 1986–1988.

YK:nkriminaalipolitiikan toimintoihin Törnudd vaikutti muun muassa Suomen valtuuskunnan jäsenenä YK:n alan kongresseissa ja Helsingin kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) neuvottelukunnan jäsenenä.

YK:n kongressissa Genevessä vuonna 1975 hyväksytyssä päätöslauselmassa suositeltiin Törnuddin aloitteesta kustannushyöty -tietoista ajattelua ja kustannusten oikeudenmukaista jakamista kriminaalipolitiikassa.

Patrik Törnudd oli esiintymisissään harkitsevainen, punnitsi analyyttisesti eri vaihtoehtoja ja torjui yksipuolisia kannanottoja. Hän oli vaatimaton ja vähäeleinen.

Törnudd muisteli lämmöllä 1960-luvulla toimineita, yleistä mielipidettä muokanneita pienryhmiä, joissa hän oli mukana. Niiden keskustelujen vaikutukset tulivat myöhemmin näkymään lainsäädäntöuudistuksina.

Raimo Lahti
Tapio Lappi-Seppälä

Kirjoittajat ovat Patrik Törnuddin työtovereita ja ystäviä.

Muistojen arkistosta