Juhani Wirilander

Professori s. 30.11.1935 k. 4.12.2015
Juhani Wirilander (1935–2015)
Juhani Wirilander (1935–2015)

Oikeusneuvos, professori Heikki Juhani Wirilander kuoli 4. joulukuuta 2015 Helsingissä pitkän sairauden uuvuttamana. Hän oli juuri ehtinyt täyttää 80 vuotta. Wirilander oli syntynyt 30. marraskuuta 1935 Mikkelissä.

Wirilander väitteli oikeustieteen tohtoriksi 1979 aiheenaan Rasitteesta maankäyttömääräyksenä. Väitöskirjaa valmistellessa tulivat esille hänen vahvuutensa, joita olivat perusteellisuus, asioiden taustojen huolellinen selvittäminen, laaja lukeneisuus, velvollisuudentunto ja tinkimätön laatu.

Wirilander ehti luoda kaksikin toisiinsa limittyvää uraa: yliopiston tutkijana ja opettajana sekä tuomarina. Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa Wirilander työskenteli 1965–1980 useissa eri tehtävissä, kuten kirjastonhoitajana, assistenttina, vt. apulaisprofessorina ja vt. professorina. Siviilioikeuden professorina hän työskenteli 1983–1990.

Wirilander on ainoa henkilö Suomessa, joka on toiminut tuomarin virassa maamme kummassakin ylimmässä tuomioistuimessa. Vuosina 1980–1982 hän ratkaisi hallintolainkäyttöasioita korkeimman hallinto-oikeuden ylimääräisenä hallintoneuvoksena. Wirilander nimitettiin 1990 korkeimman oikeuden vakinaiseksi jäseneksi, oikeusneuvokseksi. Tästä virasta hän jäi eläkkeelle vuonna 2000.

Wirilanderilla oli työuransa eri vaiheissa monia luottamustehtäviä muun muassa keskeisissä lakimiesjärjestöissä, ja häntä käytettiin asiantuntijana eri toimikunnissa ja komiteoissa. Wirilanderin laaja asiantuntemus ja työpanos oli ratkaisevassa asemassa kahta juridista suurhanketta, oikeudellisen kirjallisuuden luettelo Bibliographia iuridica Fennicaa ja oikeustietosanakirja Encyclopædia Iuridica Fennicaa toteutettaessa.

Juhani Wirilanderista on jäänyt mieleen kuva auttavaisena, kiireettömänä ja yhteistyökykyisenä henkilönä sekä mukavana seuramiehenä. Elämässä tärkeällä sijalla olivat perhe ja harrastukset. Hän ehti olla 49 vuotta naimisissa varatuomari, käräjätuomari Riitta Wirilanderin kanssa.

Perheeseen syntyi neljä lasta. He muistavat hyvän ja huolehtivaisen isän, joka kotiin tullessaan usein kutsui naapurinkin lapset syömään. Wirilanderin harrastuksiin kuuluivat kirjallisuus, matkailu, kuntoilu ja uinti.

Ritva Juntunen
Heikki Mattila

Kirjoittajat ovat Juhani Wirilanderin ystäviä ja työtovereita.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta