Terttu Tapio

Psykologi s. 24.7.1942 k. 10.1.2016
Terttu Tapio
Terttu Tapio

Johtava psykologi Terttu Tapio (o.s. Myllyntaus) kuoli 73-vuotiaana 10. tammikuuta 2016 Muhoksella nopeasti edenneen sairauden murtamana. Hän oli syntynyt 24. heinäkuuta 1942 Jyväskylän maalaiskunnassa.

Terttu Tapio valmistui filosofian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta 1973. Hän aloitti psykologin työuransa Oulussa Joulumerkkikodin yhteyteen perustetulla Lastentautien klinikan lastenpsykiatrian osastolla jo 1960-luvun puolivälissä.

Sen jälkeen lähes 40-vuotinen työura jatkui Oulun yliopistollisen keskussairaalan Lastentautien klinikan psykologina ja johtavana psykologina aina vuoteen 2006 saakka.

Tapio osallistui useisiin Pohjois-Suomen alueella tehtyihin lastenpsykiatrian, lastenneurologian ja lastentautien tutkimushankkeisiin ja niihin perustuvien julkaisujen kirjoittamiseen muun muassa lasten ja varhaisnuorten autismista, ADHD-häiriökäyttäytymisestä sekä kaksoslasten kehittymisestä ja kiintymissuhteen muodostumisesta. Viimeisimmässä lastenpsykiatrian tutkimusjulkaisussa, Executive Functioning among Finnish Adolescents with Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder (2007), jossa Tapio on yhtenä kirjoittajista, voitiin osoittaa havaittujen toiminnanohjauksen häiriöiden vastaavan hyvin neurofysiologisessa ja -biologisessa aivotutkimuksessa todettuja ADHD -potilaiden häiriöitä.

Tapiota muistetaan työ- ja tutkimusyhteisöissä alansa erityisen pätevänä ja laajan tietomäärän ja kokemuksen omaavana asiantuntijana.

Hän osallistui tutkimusten suunnitteluun ja rekrytoi niihin nuoria psykologeja, joita hän pyyteettömästi ja innostavasti ohjasi tutkijan työssä.

Psykologiset testit tekivät tuloaan sairaaloihin 1970-luvulla, ja Tapio oli kiinnostunut soveltamaan niitä lapsipotilaiden tutkimuksiin. Testien avulla hän pyrki kartoittamaan potilaidensa luonteenpiirteitä ja kehittämään heille yksilöllisiä hoitomuotoja.

Tapio oli aktiivinen eri luottamustehtävissä. Hän toimi Oulun seudun psykologien yhdistyksen puheenjohtajana vuosina 1998–2000 ja jäsenenä eri toimielimissä 1970-luvulta lähtien. Tapiolle myönnettiin Suomen Psykologiliiton hopeinen ansiomerkki ja Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin 25-vuotisansiomerkki.

Perhepiirissä rauhallista ja vastuuntuntoista Terttua kutsuttiin Tepaksi. Monen suurten ikäluokkien edustajan tapaan hän suvun ensimmäisenä ”kouluja käyneenä” joutui varhain ottamaan suuren vastuun muun muassa perheyrityksen asioiden hoidossa. Hän oli ystävä ja läheinen, johon luotettiin ja joka osasi kuunnella. Erityisen tärkeitä hänelle olivat lapsenlapset.

Kirjallisuus oli Terttu Tapion intohimo nuoruusvuosista lähtien. Eläkepäivinään keskisestä Suomesta lähtöisin oleva Tapio kiintyi yhä vahvemmin Oulunjoki-laaksoon.

Kokovuotiseksi muuttunut kesäasunto Oulujoen rannalla Muhoksella puutarhan hoitoineen tuli hänelle rakkaaksi.

Irma Moilanen
Tuovi Lehtinen
Oiva Myllyntaus
Timo Myllyntaus

Kirjoittajat ovat Terttu Tapion kollega ja sisaruksia.

Muistojen arkistosta