Tapio Lehtiniemi

Ylitarkastaja s. 29.4.1943 k. 3.1.2016
Tapio Lehtiniemi
Tapio Lehtiniemi

Ylitarkastaja Tapio Lehtiniemi kuoli sairauskohtaukseen Espoossa 3. tammikuuta 2016. Hän oli 72-vuotias, syntynyt 29. huhtikuuta 1943 Haapavedellä.

Lehtiniemelle oli luontevaa pyrkiä metsäopintojen pariin Helsingin yliopiston Metsätalolle. Metsänhoitajatutkinnon jälkeen Lehtiniemi jatkoi vielä tutkijan urallaan maa- ja metsätaloustieteiden lisensiaatiksi 1975. Käytännön työ kuitenkin kutsui ja hän aloitti Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen assistenttina ja myös Hyytiälän metsäharjoitteluaseman metsänhoitaja Juhani Saraston avustajana.

Pitkän työuransa Lehtiniemi teki Maa- ja metsätalousministeriön esittelijänä 1976–81, Maatilahallituksen toimistopäällikkönä 1981–93 ja MMM:n ylitarkastajana vuodesta 1993 alkaen aina eläkkeelle siirtymiseensä asti. Hän osallistui lukuisiin metsäalan neuvottelukuntiin, toimikuntiin ja työryhmiin jäsenenä, puheenjohtajana ja varsinkin sihteerinä.

Lehtiniemi oli Puun Vuoden 1996 ja sitä seuranneen Puu Ajan johtoryhmän sihteeri, pääministerin ollessa sen puheenjohtajana. Puun Vuosi ja Puun Aika -projekti olivat Maa ja Metsätalousministeriön rahoittamia puun käytön ja puurakentamisen edistämisohjelmia. Puun Ajan tehtävässään Lehtiniemi ohjaili puun menekinedistämistyötä ja oli mukana merkittävien puurakennushankkeiden käynnistämisessä ja tukemisessa. Näitä hankkeita olivat mm. Lahden Sibeliustalo, Savonlinnasali, Joensuun monitoimihalli, Kärsämäen paanukirkko.

Puun käyttö rakentamisessa kaksinkertaistui 1990-luvulla. Lehtiniemi oli mukana viemässä Puun Ajan oppeja Baltian maihin, Puolaan ja Venäjälle.

Lehtiniemi laati julkaisuja, osallistui oppikirjan tekoon, kirjoitti artikkeleita ja valmisteli puheita. Metsäviikon avajaisten jälkeen metsäväki usein pohti, että kukahan oli ollut taas ministerillä haamukirjoittajana. Lehtiniemi osasi olla sopivasti ministerin varjossa eikä missään vaiheessa tuonut esille omaa osuuttaan ministerin puheenkirjoittajasta.

Hän oli työurallaan ajankohtaisen metsäpolitiikan keskiössä. Niiden vuosikymmenien aikana metsäala oli todella Suomen tuki ja turva.

Vapaa-aikanaan Lehtiniemi osallistui kotiseututyöhön ja Me Haapavetiset ry:n toimintaan. Toinen aktiivinen harrastuskohde oli numismaatikon ala. Lehtiniemellä oli laaja metsäaiheinen setelikokoelma, joka oli näytteillä muutamissa pankkisaleissa.

Kotitilan metsien hoito oli lähellä Tapio Lehtiniemen sydäntä. Viime tapaamisemme päättyi siihen, kun hän lupasi hoitaa joulun alla vielä viimeisen taimikonhoitokohteen. Sen jälkeen sukutilan metsät olivat hyvin hoidetussa kunnossa valmiit liitettäväksi yhteismetsän osuudeksi.

Pekka Airaksinen
Pertti Hämäläinen

Kirjoittajat ovat Tapio Lehtiniemen ystäviä.

Muistojen arkistosta