Hilary Putnam

Filosofi s. 31.7.1926 k. 13.3.2016
Hilary Putnam
Hilary Putnam

Yhdysvaltalainen filosofi Hilary Putnam kuoli 13. maaliskuuta 2016 muutama kuukausi ennen 90-vuotispäiväänsä. Hän oli syntynyt Chicagossa 31. heinäkuuta 1926.

Putnam kuului toisen maailmansodan jälkeisen filosofian merkittävimpiin ajattelijoihin. Hän kirjoitti ja debatoi uraauurtavalla tavalla lähes kaikilla filosofian osa-alueilla. Poikkeuksellisen tuottelias Putnam käsitteli metafysiikkaa, tietoteoriaa, matematiikan ja tieteenfilosofiaa, kielifilosofiaa, mielenfilosofiaa ja uskonnonfilosofiaa.

Hän tunsi erityisen hyvin aitoamerikkalaisen pragmatistisen filosofian perinteen sekä Ludvig Wittgensteinin myöhäistuotannon, jotka ovat säilyttäneet ajankohtaisuutensa akateemisessa filosofiassa. Analyyttisen filosofian kentältä ponnistanut Putnam kävi kiivaimmat väittelyt juuri omaa ajatteluaan lähellä olevien uuspragmatistien, muiden muassa Richard Rortyn (1931–2007) kanssa.

Yksi Putnamin suurista oivalluksista liittyi tosiasioiden ja arvojen väitettyyn ristiriitaan. Toisin kuin analyyttisen filosofian piirissä oli totuttu ajattelemaan, Putnamin mukaan ei ole mahdollista tehdä tiukkaa erottelua tieteen vaalimien ”arvovapaiden faktojen” ja inhimillisen normatiivisuuden – arvottamisen ja tulkinnan – välillä.

Putnam valmistui tohtoriksi UCLA-yliopistossa 1951 ja jatkoi tutkijanuraansa arvovaltaisissa yliopistoissa Princetonissa, MIT:ssa ja Harvardissa, jossa hänellä oli aktiivinen emeritusprofessuuri kuolemaansa saakka. Hän toimi monien kansainvälisten filosofiayhdistysten puheenjohtajana ja jäsenenä sekä useiden yliopistojen kunniaprofessorina. Hänelle myönnettiin tavoitellut Prometheus- ja Rolf Schock -palkinnot filosofisesta työstä.

Putnam-asiantuntija, professori Sami Pihlström Helsingin yliopistosta pitää Putnamin mielenlaatua harvinaisena.

”Hän oli valmis muuttamaan näkemyksiään, kun aidosti niitä pohdittuaan ja itsekriittisesti kehitettyään päätyi ajattelemaan olleensa väärässä”, sanoo Putnamin pohdinnan kehitystä huolellisesti seurannut Pihlström.

”Toisaalta se teki hänestä vaikeasti tavoitettavan liikkuvan maalin filosofisille kriitikoille, mikä ymmärrettävästi ajoittain hiukan turhautti näitä väittelykumppaneita.”

Putnamin kymmeniä kirjoja ja satoja artikkeleita on tutkittu jo vuosia muissakin oppiaineissa kuin filosofiassa.

Aki Petteri Lehtinen

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta