Pentti Helpiö

Diplomi-insinööri s. 11.1.1927 k. 9.4.2016
Pentti Helpiö
Pentti Helpiö

Telakanjohtaja, laivanrakennuksen diplomi-insinööri Pentti Helpiö kuoli 9. huhtikuuta 2016 Uudessakaupungissa 89-vuotiaana. Hän oli syntynyt Porissa 11. tammikuuta 1927.

Helpiö kävi koulunsa talvisodan ja jatkosodan aikana, opiskeli ja siirtyi työelämään sotakorvausvuosina.

Olimme ystäviä, samalla alalla toimivia. Aloitimme Suomen Teknillisessä Korkeakoulussa ”laivanrakennuksen opintosuunnalla” vuonna 1947. Alan professori Jaakko Rahola otti huostaansa seitsemän oppilaan vuosikurssimme.

Helpiö oli monipuolinen, aktiivinen ja myös taiteellisessa mielessä lahjakas. Teekkarilehden, Äpy-lehden, ja Venelehden avustajana nuo taidot tulivat käyttöön.

Kun Laivanrakentajain Kerho perustettiin, oli hän yhtenä puuhamiehenä. Perhe Helpiö oli uuden Teekkarikylän ensimmäisiä asukkaita muutettuaan sinne syksyllä 1951.

Jo opiskeluaikana tulivat hänen määrätietoisuutensa, päättäväisyytensä ja sisukkuutensa esiin. Opiskelu sujui nopeasti.

Vuonna 1952 Helpiö kutsuttiin suunnittelupäällikön apulaiseksi Laivateollisuus Oy:n Pansion telakalle. Yhtiö oli perustettu puisten sotakorvauksena toimitettavien 300 tonnin kuunarien sarjarakentamista varten. Jo 1955 hänet nimitettiin vielä vaativampaan tehtävään, Rauma-Repola Oy:n Valkon Telakan teknilliseksi johtajaksi. Tämäkin telakka oli rakennettu sotakorvauksia varten. Tiemme yhtyivät, Helpiö palkkasi minut samalle telakalle 1956.

Vaikka Neuvostoliiton laivatilaukset antoivat perustilauskannan, tulevaisuus vaati laajempaa asiakaskuntaa. Helpiön ensimmäinen näyttö ”avautumisesta länteen” oli suuren hinaajan toimitussopimuksen saaminen Ruotsista Valkoon.

Valkon telakan työksi tuli, Helpiön ollessa ”pääideologi”, Suomen sisävesien uittohinaajakaluston uusiminen.

Kuusikymmentäluvulle käännyttäessä monet pienemmille telakoille työtä tuoneet laivatyypit jäivät pois idänkaupan listoilta. Telakoita jouduttiin lopettamaan. Helpiö jätti laivanrakennuksen, meni Nars oy:lle Pietarsaareen, mutta palasi kolmen vuoden kuluttua Uudenkaupungin telakan ja konepajan johtajaksi.

Laivoja rakennettiin Uudessakaupungissa eri puolille maailmaa. Fidel Castrolta saadut huolellisesti säilytetyt numeroidut sikaritkin tuosta kertovat.

Arktisille retkille suunniteltu tutkimus- ja matkustaja-alus Lindblad Explorer oli Helpiön ominta alaa. Ilman häntä ei tuota tilausta olisi Suomeen saatu eikä siitä olisi niin hyvää laivaa tullut. Hänen aikanaan telakan tuotantoa monipuolistettiin, ja telakan merkitys kaupungissa kasvoi.

Mieleenpainuneimmat muistot liittyvät perheittemme yhdessäoloon Valkon viihtyisällä asuinalueella, Vehasen saaressa tai m/y Pelargonian purjehduksilla. Sekä yhteisiin kalastus- ja metsästysmatkoihin, hyljejahteihin Suomenlahden jäillä tai Valkon Telakan Ampujien kilpailuihin pienoiskivääriammunnassa Suomenlahden Merivartiostoa vastaan.

Yhteistyömme jatkui eläköitymisen kynnykselle asti. Totesimmekin, ettei laivanrakennus ole työtä, se on elämäntapa.

Jouko Sere
Kirjoittaja on Pentti Helpiön kollega ja ystävä.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta