Ilkka Hanski

Evoluutiobiologi s. 14.2.1953 k. 10.5.2016

Akateemikko, evoluutiobiologi Ilkka Hanski kuoli pitkäaikaiseen sairauteen kotonaan Helsingissä tiistaina 10. toukokuuta 63-vuotiaana. Hän syntyi 14. helmikuuta 1953 Lempäälässä.

Hanski oli maailman johtavia ekologeja ja kansainvälisesti erittäin arvostettu. Hän johti Viikin kampuksella Metapopulaatiobiologian tutkimuskeskusta. Se on ollut vuosikausia Suomen Akatemian huippuyksikkö.

Hanski tutki etenkin lajien ja populaatioiden elinehtoja: mikä vie menestykseen tai tuhoon.

Hanskin tuntenut tutkija rinnastaa hänet luonnontutkijoiden historian suurimpiin nimiin. Hanskin tieteellisten kykyjen ja tiedonjanon yhdistelmä oli jopa poikkeuksellinen.

Hanski osasi innostua ja innosti muitakin. Kun työ eteni, hän näki oleellisen nopeasti ja karsi turhan pois. Hän pystyi keräämään havaintoja, käsittelemään niitä matemaattisesti ja kirjoittamaan tulokset selkeästi.

Perhoset veivät Hanskin pitkälle. Hän kirjoitti sinappiperhosen vaelluksesta Suomeen artikkelin jo 17-vuotiaana.

Ahvenanmaalainen täpläverkkoperhonen päätyi Hanskin tutkimusten keskiöön, kun hän oivalsi nerokkaasti sen paljastavan, miten lajien pirstoutuneet populaatiot pärjäävät. Sen innoittamana tehdyt mallit kertovat nyt, milloin elinympäristö sirpaloituu lajin kannalta liikaa.

Hanski sai ensimmäisenä eurooppalaisena ekologina Frontiers of Knowledge -palkinnon helmikuussa. Hän on saanut myös Balzan -palkinnon ja Crafoord -palkinnon. Hän on ensimmäinen ekologi ja evoluutiobiologi, joka on saanut kaikki kolme merkittävää palkintoa.

Hanski oli myös keskustelija ja vaikuttaja, joka puolusti luonnon monimuotoisuutta, luonnonsuojelua ja tiedettä. Hän moitti hallitusta Suomen tieteen perustan heikentämisestä.

”Perustutkimuksen ratkaisevaa merkitystä koulutukselle, tutkimukselle ja innovaatioille ei oikeasti ymmärretä”, hän kirjoitti aikakauslehti Kanavassa.

Hän oli laaja-alainen. Hanski halusi vielä selvittää muiden alojen tutkijoiden kanssa, miten monimuotoinen ympäristö ja siihen kytkeytyvä ihmisen mikrobisto muokkaavat immuunijärjestelmää ja suojaavat sairauksilta, kuten allergialta.

Hanski oli aina hyvin keskittynyt työhönsä, mutta rentoutui Virolahdella vanhan talon pihapiirissä.

Hän kannusti nuoria tutkijoita ja järjesti tutkimusryhmälle kotonaan kesän päättäjäisjuhlia, mikä loi osaltaan myönteistä ilmapiiriä. Urheilu kiinnosti akatemiaprofessoria, ja suosikkijoukkuettaan Tapparaa hän seurasi tänäkin keväänä.

Hanski oli muun muassa Britannian, Yhdysvaltojen ja Ruotsin tiedeakatemioiden jäsen. Suomessa hän sai akateemikon arvonimen syksyllä.

Matti Mielonen

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta