Pertti Siiki

Hallitusneuvos s. 15.9.1950 k. 13.5.2016
Pertti Siiki
Pertti Siiki

Varatuomari, hallitusneuvos Pertti Siiki kuoli 13. toukokuuta 2016 äkilliseen sairaskohtaukseen 65-vuotiaana. Hän oli syntynyt 15. syyskuuta 1950 Tampereella.

Siiki kirjoitti ylioppilaaksi 1969 Messukylän yhteiskoulusta. Hän valmistui oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin yliopistosta 1974. Tästä alkoi 40-vuotinen, monipuolinen ja kansainvälinen työura.

Siiki sai varatuomarin arvonimen 1979. Korkeimman oikeuden esittelijänä hän toimi 1980-luvun alussa.

Varsinaisen elämäntyönsä Siiki teki juristina työsuojeluhallinnossa 1985–2013. Hän toimi mm. työsuojeluhallituksen lakimiehenä, työministeriön työympäristöosaston ja työsuojeluosaston hallitussihteerinä, sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosaston vanhempana hallitussihteerinä, neuvottelevana virkamiehenä ja hallitusneuvoksena. Vuosina 1990–1991 hän oli työsuojelun juhlavuoden komitean pääsihteeri.

Siiki osallistui Suomen työsuojelulainsäädännön kehittämiseen ja nykyaikaistamiseen. Hänen kynällään on kirjoitettu ne komiteanmietinnöt, joihin perustuvat nykyiset työturvallisuuslaki ja laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Hän kirjoitti myös kirjoja uudistetun lainsäädännön soveltamisesta käytäntöön. Siiki oli vuodesta 2009 lähtien johtajana STM:n työsuojeluosaston säädösyksikössä ja jäi siitä tehtävästä eläkkeelle 2013.

Siiki työskenteli 2004–2007 ulkoasiainministeriön erityisasiantuntijana Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä. Hän uskoi EU:n vaikutukseen Euroopan vuosikymmeniä kestäneen rauhan ja hyvinvoinnin perustana.

Toimiminen Suomen neuvottelukunnan sihteerinä ja pääsihteerinä 1986–1992 sekä varapuheenjohtajana 2009–2013 olivat tärkeät luottamustoimet YK:n Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perussäännön mukaisessa asiantuntijaelimessä.

Työyhteisössään ja verkostoissaan Siiki vaali sopua ja rakensi polkuja yhteistä tavoitetta kohden. Hän omaksui nopeasti uudet asiat ja uusien toimintaympäristöjen mukaiset työtavat. Esimiehet saattoivat luottaa hänen asiantuntemukseensa ja ahkeruuteensa.

Alaisilleen hän oli esimerkillinen, oikeudenmukainen, läsnäoleva, tasapuolinen ja kannustava esimies. Hän viljeli hienovaraista huumoria ja kehitteli sanaleikkejä säännösteksteistäkin. Työtoverina ja ihmisenä hän oli hillitty ja vaatimaton. Yhteistyö hänen kanssaan oli aina hyvää ja mukavaa. Työyhteisölle jäi hänestä kauniit muistot.

Siikin työhuoneen tärkeimpänä somistuksena olivat lasten tekemät piirustukset ja lapsenlasten valokuvat. Siiki oli hyvä perheenisä, ystävä ja läheinen, johon luotettiin ja joka osasi kuunnella. Hänellä oli aina aikaa puolisolleen ja lapsilleen.

Siiki viihtyi tavallisessa arjessa. Hän harrasti hiihtoa, kävelyä, kodin ja pihan kunnostustöitä, lukemista ja klassisen musiikin kuuntelua. Erityisen tärkeitä hänelle olivat lapsenlapset ja yli 40 vuotta kestänyt avioliitto vaimonsa Ritvan kanssa. Yhteisiä matkakohteita olivat Lappi ja Alpit.

Leo Suomaa
Antti Siiki

Kirjoittajat ovat Pertti Siikin työtoveri ja poika.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta