Maija Kulonen

Lääkäri s. 13.4.1928 k. 21.6.2016
Maija Kulonen
Maija Kulonen

Lääketieteen ja kirurgian tohtori Maija Kulonen kuoli 21. kesäkuuta 2016 Turussa lyhyen sairauden murtamana. Hän oli 88-vuotias.

Kulonen syntyi Tampereella 13. huhtikuuta 1928, mutta Ruovesi oli hänen henkinen kotinsa. Sinne haudattiin myös hänen ja professori Eino Kulosen ainoa tytär Katariina.

Kulonen kirjoitti ylioppilaaksi 1947 ja valmistui lääkäriksi 1954. Hän sai sisätautien erikoislääkärin oikeudet 1961 ja väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1979 aiheenaan perinnöllisyyden vaikutus veren valkosolujen määrään.

Varsinaisen elämäntyönsä hän teki Turun Kaupunginsairaalan osastonlääkärinä 1967–1990. Professori Ilmari Ruikan geriatrisen tiimin aktiivisena jäsenenä hän oli luomassa perustaa modernille geriatriselle sairaanhoidolle maassamme. Hän oli myös potilaidensa rakastama lääkäri, johon uskottiin ja tukeuduttiin vaikeissakin tilanteissa.

Kulosen tapa tehdä tarkka lääketieteellinen arvio, kuunnella potilasta ja ottaa myös omaiset huomioon loi edellytykset parhaille mahdollisille hoitoratkaisuille. Apulaislääkärien kouluttajana häntä muistetaan lämmöllä. Hänen asiantuntemuksensa hematologisessa ja geriatrisessa diagnostiikassa ja hoidossa oli itsestäänselvyys, ja hänen tapansa kohdata potilas oli esimerkki monille.

Kulonen oli kiinnostunut kaikesta kulttuurista. Viron kieli ja kulttuuri olivat hänelle erityisen läheisiä. Hän luki paljon ja monipuolisesti. Hänen laajat tietonsa varsin erilaisista asioista ja elämän ilmiöistä sekä hänen kykynsä oivaltaa oleellinen loivat pohjan syvällisille keskusteluille.

Sastamalan Vanhan kirjallisuuden päivät olivat hänelle tärkeä tapahtuma. Elämänsä loppuun asti hän säilytti elävän kiinnostuksen uusiin asioihin, ihmisiin ja ympärillään tapahtuviin ilmiöihin.

Kuloselle oli luonteenomaista asettaa muut itsensä edelle. Hän kysyi aina aidon kiinnostuneena kuulumisia perhettä unohtamatta. Omista asioistaan hän kertoi vain, jos niitä häneltä varta vasten kysyi.

Katariinan kuoleman jälkeen sisarusten lapset olivat hänelle erityisen tärkeitä.

Maija Kulosen työ lääkärinä ja tapa kohdata lähimmäinen jättivät jälkeensä arvokkaan muiston sekä ammatillisesti että inhimillisesti.

Hanna Järvinen
Maija Penttinen

Kirjoittajat ovat Maija Kulosen ystäviä ja kollegoja.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta