Aarre Panula

Tulliylitarkastaja s. 2.7.1929 k. 22.6.2016
Aarre Panula
Aarre Panula

Tulliylitarkastaja Aarre Panula kuoli 22. kesäkuuta 2016 kotonaan Helsingissä. Hän oli 86-vuotias, syntynyt 2. heinäkuuta 1929 Riihimäellä.

Panula siirtyi työelämään keskikoulun käytyään. Tullilaitoksen palvelukseen Helsingin tullikamarin tullivartijaksi hän pääsi 21-vuotiaana. Virkavalan Panula vannoi helmikuussa 1951, ja seuraavana vuonna hän suoritti tullivartijakurssin.

Tehtävää oli tuolloin paljon, sillä salakuljetus rehotti pääkaupungin satamissa. Tullimiehet valvoivat, ettei laivoista tuotu salaa maihin säännöstelynalaista tavaraa. Nuori tullimies Panula oli ahkera ja innokas, ja hänellä oli rikostutkijan vainu. Panulasta kehittyi salakuljetusasioiden ekspertti, joka eteni pian uusiin tehtäviin, tullivartiotarkastajaksi ja tullietsiväksi.

1960-luvun alussa Panula siirtyi tullivalvontatarkastajaksi Tullihallituksen kanneviskaalin toimistoon, josta maan tullirikostutkintaa ohjattiin. Tullirikoksista tuli 1960-luvun murrosaikana valtaosin verorikoksia, jotka liittyivät korkeasti verotettujen tavaroiden salakuljetukseen tai tullietuihin. Näiden torjuntaan Tulli hankki modernia valvontavälineistöä, kuten autoja, moottoriveneitä ja radiopuhelimia.

Panula vastasi laitteiden valinnasta ja testaamisesta. Hänen vastuullaan oli myös Tullin erityisvalvontaryhmien valtakunnallinen organisointi. 1970-luvulla syyteasiat siirtyivät Tullilta yleisille syyttäjille, ja kanneviskaalintoimisto muuttui valvontaosastoksi. Panula oli yksi uudistusten toteuttajista.

Panula suunnitteli työssään viranomaisoperaatioita ja koulutti tullihenkilöstöä tullirikosten erikoisalalla. Aikana, jolloin Suomi otti ensiaskeleitaan tullivalvonnan ja tullirikostutkinnan kansainvälisessä yhteistyössä, Panula osallistui lukuisiin kokouksiin Suomen edustajana.

Panulan varsinainen erikoisala löytyi 1960-luvun lopulla, kun huumausaineet tulivat Suomeen osana uutta nuorisokulttuuria. Tullin edustajana Panulasta tuli vuonna 1968 asetetun Suomen historian ensimmäisen valtion huumausainekomitean jäsen. Hän jatkoi seuraavana vuonna nimetyssä valtioneuvoston huumausaineneuvottelukunnassa vuoteen 1972, jolloin säädettiin Suomen ensimmäinen huumausainelaki.

Panula teki tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa ja edusti Tullia myös vuonna 1972 aloittaneessa sisäasiainministeriön työryhmässä, jonka tavoitteena oli tehostaa huumausainerikosten tutkintaa pääkaupunkiseudulla. Panulalla oli tärkeä rooli myös Tullin huumekoiratoiminnan aloittamisessa vuonna 1969.

Yksi tunnetuimpia hänen järjestämistään operaatioista lienee ollut vuonna 1970 Rolling Stones -yhtyeelle lentokentällä tehty tarkastus, jossa tullikoirat olivat mukana. Panula oli 1970–1980-luvuilla valtakunnallisesti arvostettu huumausaineasiantuntija, joka tuotti paljon koulutusmateriaaleja ja näkyi usein mediassa. Vuonna 1975 Panula nimitettiin tullisihteeriksi.

1980-luvulla Panula palasi juurilleen Helsingin piiritullikamariin, jossa hän toimi tulliylitarkastajana, kunnes jäi eläkkeelle marraskuussa 1990. Monet tullivalvonnassa edelleen työskentelevät muistavat hänet operaatioiden johtajana. Itsepuolustuslajien aktiivinen harrastaja Panula painotti aina, kuinka tärkeää tullimiesten oli pysyä hyvässä fyysisessä kunnossa.

Panula joutui usein vaikeisiin ja vaarallisiin tilanteisiin rikollisia pidättäessään. Hänen syvä uskonnollinen vakaumuksensa paitsi auttoi työtehtävissä myös antoi ainutlaatuista mielentyyneyttä.

Aarre Panula oli visionääri, jota ajoi vahva sisäinen palo ja tietoisuus oman työn tärkeydestä. Hän oli kuitenkin vaatimaton eikä koskaan etsinyt henkilökohtaista kunniaa. Panulan perintö näkyy edelleen tullivalvontatyössä.

Janne Nokki
Kirjoittaja on tullimuseonhoitaja ja Tullin historoitsija.

Kirjoita muistokirjoitus

Kirjoita ja lähetä muistokirjoitus julkaistavaksi Muistot-palvelussa.

Aloita tästä

Muistojen arkistosta