Muistot

Tuula Jussila

Arkkitehti Tuula Inkeri Jussila kuoli 80-vuotiaana Espoossa 5. maaliskuuta 2016. Hän oli syntynyt 9. lokakuuta 1935 Kurkijoella Laatokan Karjalassa. Kahden opettajan perhe joutui sodan seurauksena evakkotaipaleelle ja tie vei Tampereelle. . Tuula Jussila pääsi ylioppilaaksi Töölön yhteiskoulusta 1954. Valmistuttuaan Helsingin va. opettajakorkeakoulusta 1956 hän toimi opettajana Espoon Aarnivalkean koulussa. Jussila halusi kuitenkin jatkaa opintojaan, hakeutui opiskelemaan arkkitehtuuria ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä Korkeakoulusta 1968.

Arkkitehti Tuula Jussila s. 09.10.1935 k. 05.03.2016

Arkkitehti Tuula Inkeri Jussila kuoli 80-vuotiaana Espoossa 5. maaliskuuta 2016. Hän oli syntynyt 9. lokakuuta 1935 Kurkijoella Laatokan Karjalassa.

Kahden opettajan perhe joutui sodan seurauksena evakkotaipaleelle ja tie vei Tampereelle. Tampere voitti musikaalisen Jussilan perheen muuton myötä, kun isä Jussila perusti Nekalan kuoron ja sittemmin Nekalan tyttökuoron ja Tuula sisaruksineen lauloi mukana. Tuula Jussila pääsi ylioppilaaksi Töölön yhteiskoulusta 1954. Valmistuttuaan Helsingin va. opettajakorkeakoulusta 1956 hän toimi opettajana Espoon Aarnivalkean koulussa.

Jussila halusi kuitenkin jatkaa opintojaan, hakeutui opiskelemaan arkkitehtuuria ja valmistui arkkitehdiksi Teknillisestä Korkeakoulusta 1968. Hän työskenteli aluksi Kaija ja Heikki Sirenin arkkitehtitoimistossa.

Vuodesta 1972 lähtien Jussila toimi toimistoarkkitehtinä Espoon kaupungin Teknisen viraston talonsuunnitteluosastolla. Hänen työuransa kesti vuoteen 1998 asti, jolloin hän siirtyi eläkkeelle.

Jussilan opettajatausta varmaan vaikutti siihen, että hän sai vastuualueekseen juuri koulut. Kaupungin jatkuva voimakas kasvu toi kovat vaatimukset myös Teknisen viraston talonsuunnitteluosaston koulurakentamisen vastuuvirkamiehille. Jussila teki mittavan työurakan Espoon koululaitoksen ja nuorten hyväksi. Hän sekä suunnitteli itse että valvoi yhteensä yli 50 kouluhankkeen suunnittelua. Hankkeista suuri osa oli uusia koulurakennuksia, mutta joukkoon mahtuu myös sekä lisärakennuksia että vanhojen koulutalojen laajoja perusparannuksia. Jussilan suunnittelutyö sai arvoisensa huipentuman, kun talonsuunnittelun omana suunnittelutyönä hänen johdollaan toteutettu Lintumetsän koulu valmistui 1998.

Jussila kehittyi oman alansa syvälliseksi asiantuntijaksi, joka oli aina valmis auttamaan muita. Hän oli pidetty työtoveri, joka toi iloa ympärilleen. ”Jäämme kaipaamaan helisevää nauruasi” totesivat työtoverit Tuulan jäädessä eläkkeelle. Myös käyttäjähallintokunnat kokivat hänet yhteistyökykyisenä työtoverina, joka pyrki aina mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon tulevien käyttäjien mielipiteet ja tarpeet.

Viime vuosina Tuula Jussila vietti paljon aikaa elämänkumppaninsa Alfonso Lorencion kanssa Espanjan Kataloniassa. Perheen perintönä saatu rakkaus musiikkiin säilyi elävänä, mutta viimeisten vuosikymmenien aikana etualalle nousi kuvataide ja oma luova työ. Hän piti tärkeänä ilmentää tuntojaan maalauksen, grafiikan ja erilaisten uutta hakevien taidemuotojen kautta, ja hänestä kehittyi ajan mittaan merkittävä ja omintakeinen taiteilija. Nyt kun Tuula on lähtenyt, taulut ovat kuitenkin muistuttamassa meitä hyvästä työtoveruudesta ja sydämellisestä ystävästä.

Pirjo Raitanen
Kirjoittaja on Tuula Jussilan ystävä ja entinen työtoveri.