Muistot    |   Kuolleet

Pentti Keynäs

Pentti Keynäs 1929–2016

Diplomi-insinööri Pentti Keynäs s. 19.11.1929 k. 17.04.2016

Diplomi-insinööri Pentti Keynäs kuoli vaikeaan sairauteen 17. huhtikuuta 2016 Helsingissä 86-vuotiaana. Sukujuuriltaan itäkarjalainen Keynäs oli syntynyt Helsingissä 19. marraskuuta 1929.

Keynäs rekrytoitiin 1960-luvulla Veitsiluoto Oy:stä helsinkiläisen konepajan Neles Oy:n varatoimitusjohtajaksi. Hän kantoi suuren vastuun yrityksen laajentaessa kansainvälistä toimintaansa ja perustaessa tytäryhtiöitä eri maihin.

Uusien työntekijöiden valintakriteerinä ei ollut koulutus, vaan se, miten valittavien arvioitiin suoriutuvan tehtävissään. Esimiehenä Keynäs myös luotti alaistensa kykyyn hoitaa työnsä. Neleksen liikevaihto kasvoi nopeasti vähän yli sadasta miljoonasta kolmeen miljardiin ja yritys sai tasavallan presidentin vientipalkinnon. Fuusioiden kautta yritys jatkaa osana Metso automation -yhtiötä.

Jäätyään pois työelämästä Keynäs perusti Suomen Autismiyhdistyksen kanssa Autismisäätiön 1998 ja oli sen toiminnassa mukana viimeisiin päiviinsä asti. Keynäksen johdolla ja perheensä tekemien lahjoitusten turvin Autismisäätiöstä on kasvanut merkittävä autismin kirjon henkilöille palveluja tuottava valtakunnallinen säätiö. Keynäs oli pitkäaikainen hallituksen jäsen, puheenjohtaja ja kunniapuheenjohtaja.

Keynäs koki autismityön elämäntehtäväkseen. Häntä itseään siteeraten Autismisäätiö oli hänelle ja Raija-vaimolle kuin kolmas lapsi. Autismisäätiö vaikuttaa siihen, että autismin kirjon henkilöt saavuttaisivat hyvän elämän yhteiskunnassa.

Keynäksen solmimat yhteiskunnalliset kontaktit sekä hänen avaamansa ovet mahdollistivat Autismisäätiön toiminnan syvenemisen ja laajenemisen. Keynäs loi myös vankan pohjan säätiön talouden tarkalle seurannalle.

Keynäs tunnettiin Autismisäätiössä arvostettuna, kunnioitettavana ja lämpimänä isähahmona sekä onnistumisten ja osallisuuden mahdollistajana. Asiakkaat kuvasivat tuntojaan Keynäksen muistoksi laadittuun kirjaan muun muassa näin: ”Olen kiitollinen Pentin perinnöstä, Autismisäätiöstä. Se on auttanut minua ja lukuisia muita autismin kirjon ihmisiä etenemään ja saamaan tukea elämässä. Pentti on tehnyt mahdolliseksi sen, että saan toteuttaa itseäni, hän oli hyvä mies.”

Karjalan Sivistysseuran KSS:n toimintaan Keynäksen johdatti sukutausta. Seuran puheenjohtajana 1990-luvulla Keynäksellä oli ratkaiseva rooli rajan ylittävän yhteistyön luojana ja kehittäjänä Venäjällä toimivien karjalaisten ja heidän järjestöjensä kanssa.

Ansioistaan KSS valitsi hänet kunniapuheenjohtajakseen, ja Karjalan presidentti Sergei Katanandov myönsi hänelle tasavallan kunniakirjan suurista panoksista Karjalan kielen, kulttuurin ja perinteen säilyttämisen ja kehittämisen aloilla.

Musiikki pysyi Pentti Keynäksen elämänikäisenä harrastuksena. Tärkeitä olivat myös monet perheen kanssa tehdyt matkat erityisesti Italiaan.

Juhani Polón
Juhani Mäki

Kirjoittajat ovat Pentti Keynäksen työtovereita.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet