Muistot    |   Kuolleet

Risto Mokka

Kirurgi Risto Mokka kuoli Lahdessa 1. elokuuta 2016 äkilliseen sairauteen. Hän oli 75-vuotias, syntynyt Akaalla 7. helmikuuta 1941. Mokka kirjoitti ylioppilaaksi Toijalan yhteiskoulusta. Hän valmistui kirurgian erikoislääkäriksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa 1973, väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1977 ja saavutti rintaelin- ja verisuonikirurgian sekä vatsaelinkirurgian pätevyydet 1979 ja 1980. Kirurgian dosentiksi hänet kutsuttiin 1978.

Kirurgi Risto Mokka s. 07.02.1941 k. 01.08.2016

Kirurgi Risto Mokkakuoli Lahdessa 1. elokuuta 2016 äkilliseen sairauteen. Hän oli 75-vuotias, syntynyt Akaalla 7. helmikuuta 1941.

Mokka kirjoitti ylioppilaaksi Toijalan yhteiskoulusta. Hän valmistui kirurgian erikoislääkäriksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa 1973, väitteli lääketieteen ja kirurgian tohtoriksi 1977 ja saavutti rintaelin- ja verisuonikirurgian sekä vatsaelinkirurgian pätevyydet 1979 ja 1980. Kirurgian dosentiksi hänet kutsuttiin 1978.

Hänet valittiin Päijät-Hämeen keskussairaalaan kirurgian ylilääkäriksi 1982, jossa tehtävässä hän toimi eläkkeelle jäämiseensä 2004 asti. Mokalle myönnettiin professorin arvonimi 2003. Tämä oli kunnia, jota hän arvosti.

Mokka oli pidetty, alaistensa puolia tiukasti pitävä esimies, joka kyllä tarvittaessa tiukastikin ohjasi ”harhautuneita”, kun ulkopuoliset eivät olleet enää tilannetta seuraamassa. Hänen sanavalmiutensa pakotti muutkin pohtimaan asioiden uusia puolia. Hän oli määrätietoinen tieteeseen perustuvan kirurgian kehittäjä.

Mokan panos oli huomattava erikoislääkärikoulutuksessa: ”Mitä nopeammin nuoret saavuttavat opettajansa tason, sitä nopeammin kirurgia menee eteenpäin”. Kymmenet valtakunnallisesti arvostetut kirurgit ja tiedemiehet saivat peruskoulutuksensa ”Mokan instituutissa”. Hän laajensi kirurgiaan erikoistuvien näkökulmaa myös katsomaan ihmistä kokonaisuutena.

Mokka tiesi aina, mitä klinikassa tapahtui. Hän seurasi aktiivisesti jokaisen alaisensa toimintaa ilmestymällä yllätyksellisesti seuraamaan leikkauksia. Risto Mokka kannusti alaisiaan tieteelliseen työhön, koska hänen mielestään vain kirjallisuutta seuraamalla ja kongresseissa käymällä on mahdollista kehittää omaa työtä.

Risto Mokan laajaa asiantuntemusta hyödynnettiin valtakunnallisesti potilasvakuutuslautakunnassa, jonka asiantuntijajäsen hän oli vuosina 1991–2011. Mokka oli Lääkäriliiton Suomen Kirurgit -alaosaston puheenjohtaja 1985–1991 operatiivisen toiminnan murroksessa. Suomalaisen lääkäriseura Duodecimin valtuuskunnan jäsen hän oli 1977–1986 ja 1995–2000. Mokka oli Suomen Kuntaliiton erikoissairaanhoidon neuvottelukunnan jäsen 1993–1997.

Risto Mokka oli aktiivisesti mukana Päijät-Hämeen operatiivisen hoidon toimintaympäristön kehittämisessä. Näkyvimpiä jälkiä hänen kehittämistyöstään on 2005 valmistunut, vieläkin Suomen huippua edustava päiväkirurginen yksikkö. Mokan aloitteesta Lahteen rakennettu Tampereen yliopistosairaalan satelliittisädehoitoyksikkö valmistui vuonna 2006. Syöpäpotilaiden hoito oli aina lähellä hänen sydäntään, sairaalan ensimmäinen syöpälääkärikin palkattiin aikanaan kirurgian poliklinikalle – kun muut eivät asiassa ymmärtäneet toimia.

Golf oli Risto Mokan kuntoa ja vireyttä ylläpitävä harrastus – kotona ja ulkomailla. Heinolassa sijaitseva vapaa-ajan asunto muodostui merkittäväksi tukikohdaksi. Mokka osallistui eläkkeelle jäätyään aktiivisesti Lahden kaupungin kunnalliseen päätöksentekoon. Hän oli kaupunginvaltuuston varajäsen vuosina 2004–2008. Hän toimi terveyslautakunnan varapuheenjohtajana ja sosiaalijaoston puheenjohtajana sekä yhdistetyn SOTE-lautakunnan jäsenenä vuoteen 2012.

Risto Mokka oli koko elämänsä ajan utelias ja tiedonhaluinen. Viimeinen ilonaihe oli vanhimman pojan väitöskirja.

Markku Luostarinen
Martti Talja
Ilkka Talvitie

Kirjoittajat ovat Risto Mokan ystäviä ja työtovereita.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet