Muistot    |   Kuolleet

Leena Uomala

Leena Uomala 1941–2016

Lehtori Leena Uomala s. 26.09.1941 k. 17.08.2016

Ranskan ja suomen kielen lehtori, oppikirjailija Leena Marjatta Uomala (o.s. Puputti) kuoli Helsingissä pitkän sairauden uuvuttamana 17. elokuuta 2016. Hän oli 74-vuotias, syntynyt 26. syyskuuta 1941 Helsingissä.

Leena Uomala kirjoitti ylioppilaaksi keväällä 1960 Helsingin Suomalaisesta Yhteiskoulusta, josta sai kipinän sekä ranskan kieleen että äidinkieleen.

Romaanista filologiaa sekä suomen kieltä ja kirjallisuutta hän opiskelikin Helsingin yliopistossa 1960–65.

Työuransa Uomala teki Helsingissä Arkadian yhteislyseossa äidinkielen ja ranskan lehtorina 1964–91 ja Mäkelänrinteen lukiossa äidinkielen opettajana 1991–98.

Hän oli luova, tehokas, henkevä ja huumorintajuinen opettajapersoona, joka kohtasi jokaisen oppilaan ja opiskelijan yksilönä.

1970-luvulta alkaen Uomala oli Suomen ranskanopettajien yhdistyksen aktiivinen jäsen ja toimi yhdistyksen sihteerinä 1976–79.

Hän koulutti itseään jatkuvasti sekä kotimaassa että ulkomailla, useimmiten Ranskassa. Uomala toimi myös ranskan kielen lääninkouluttajana 80-luvun vaihteessa, jolloin peruskoulu-uudistus synnytti valtavan opettajien täydennyskoulutustarpeen.

Peruskoulun tulo ja lukion opetussuunnitelmien perusteiden uudistus hieman myöhemmin saivat kieltenopettajien yhdistykset voimakkaasti kehittämään aineenopettajien täydennyskoulutusta.

Leena Uomala suunnitteli ja toteutti niin kursseja, opintomatkoja kuin oppimateriaalipaketteja.

Erityinen ansio hänellä oli Ranskan kulttuurikeskuksen ja ranskan opettajien yhdistyksen yhteistyössä julkaiseman La Flèche -lehden alkuunpanijana ja toimituksen jäsenenä.

Opettajan työn ja opettajien täydennyskoulutuksen ohella Leena Uomala teki toisen elämäntyönsä ranskan ja suomen kielen oppikirjailijana.

Uomala julkaisi lähes 50 ranskan kielen oppi- ja harjoituskirjaa, äänitettä ja opettajan opasta sekä suomen- että ruotsinkielisiin peruskouluihin ja lukioihin. Hänen kirjojaan käytettiin laajasti myös aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön ranskan kursseilla. Moni muistaa varmaan ranskan oppikirjasarjan On y va.

Hän laati myös äidinkielen oppi- ja harjoituskirjoja. Oppikirjailijana Leena Uomalaa luonnehti praktisen opettajuuden antama käytännön kokemus ja kielididaktisesti hyvin perusteltu teoriatietämys. Hän osasi kuunnella muita ja toimia tilannejoustavasti useinkin kiireisissä ja haastavissa työtilanteissa.

Uomala rakasti ranskan kieltä ja kulttuuria, mutta hän osasi myös ennakoida myöhemmin vallalle tulleen käsityksen siitä, että kieltenopetuksessa kohdekielen kulttuuria ei tarvitse yliarvostaa suhteessa omaan kieleen, kulttuuriin ja arvomaailmaan.

Laaja lukeneisuus, taidokas kielen- ja tyylintaju sekä herkkyys kulttuurienvälisen viestinnän haasteille myötävaikuttivat suuresti hänen laatimiensa kirjojen sisältöön ja rakenteeseen. Uomala suomensi myös kirjoja, näytelmiä ja runoteoksia ja kirjoitti niitä myös itse.

Leena Uomala oli ihmisenä erittäin lojaali, vireä, auttavainen, yhteistyökykyinen ja vieraanvarainen.

Anja-Liisa Alanko
Seppo Tella

Kirjoittajat ovat Leena Uomalan kollegoita.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet