Muistot

Tony Atkinson 1944–2017

Taloustieteilijä

Brittiläinen taloustieteilijä Sir Anthony (Tony) Barnes Atkinson kuoli 1. tammikuuta 2017 Oxfordissa pitkäaikaiseen sairauteen. Hän oli 72-vuotias, syntynyt Newportissa Walesissa 4. syyskuuta 1944. Atkinson oli viiden vuosikymmenen ajan julkistalouden kantavia tutkijoita.

Atkinson valmistui kandidaatiksi vuonna 1966 Cambridgen yliopistosta. Hän toimi taloustieteen professorina viidessä brittiyliopistossa ja vierailevana professorina MITissa, Harvardissa ja Paris School of Economicsissa. Suomalaisittain ehkä yllättävästi 19 kertaa kunniatohtoriksi valitun, moninkertaisesti palkitun ja useassa huippuyliopistossa professorina työskennelleen Atkinsonin korkein tutkinto oli kandidaatti.

Atkinsonin tärkeitä tutkimuskohteita olivat hyvinvointierojen mittaamiseen ja julkistalouden valintoihin, erityisesti veroihin ja tulonsiirtoihin liittyvät teoreettiset kysymykset. Hän oli kiinnostunut hyvinvointierojen ja köyhyyden tutkimisesta teo­rian ja toteutuneen kehityksen valossa. Hänen työn tarjontaa tai köyhyyden mekanismeja käsitelleet kirjansa ovat selkeydessään vailla vertaa.

Atkinsonin historiallisia varallisuusjakaumia koskeva tutkimus 1980-luvulta edelsi ja innoitti Thomas Pikettyn työtä. Hän toimitti yhdessä Pikettyn ja Emmanuel Saezin kanssa useita tulonjaon pitkiä aikasarjoja eri maissa käsitellyttä teosta ja perusti verkkopalvelun, josta sarjat saa käyttöönsä. Atkinson osallistui Euroopan Unionin sosiaalisen ulottuvuuden kehittämiseen muun muassa laatimalla tutkijaryhmässä yksityiskohtaisen syrjäytymisriskimittariston.

Atkinsonin viimeiseksi jääneessä, suurelle yleisölle suunnatussa kirjassa Inequality: What can be done? yhdistyvät monet hänelle keskeiset teemat: huoli köyhistä ja eriarvoisuudesta, selkeä ja laaja talousteoreettinen ajattelu, joka kattoi niin teknologisen kehityksen vaikutuksen työmarkkinoihin kuin tulonsiirtojen vaikutuksen työnteon kannustimiin, sekä konkreettiset toimenpide-ehdotukset.

Kirjassa kuvastuu myös vähemmän tunnettu puoli, Aktinsonin yhteiskunnallinen aktivismi. Hän omisti sen brittien julkisen terveydenhoitojärjestelmän työntekijöille ja osoitti tuotot neljälle eri hyväntekeväisyysjärjestölle.

Vaikka hänen esittämänsä 15 toimenpidettä ovat radikaaleja ja osin perinteisen vasemmistolaisia, sai kirja varsin suopean vastaanoton. Esimerkiksi arvostettu brittilehti Financial Times valitsi sen yhdeksi vuoden 2015 kirjoista.

Atkinsonilla ja hänen Judith-vaimollaan oli kolme lasta ja useita lapsenlapsia. Ystävänä ja kollegana Tony Atkinson oli poikkeuksellisen lämmin ja helposti lähestyttävä ihminen.

Markus Jäntti

Kirjoittaja on Tony Atkinsonin yhteistyökumppani ja ystävä.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet