Muistot

Anna-Riitta Putkonen 1934–2017

Filosofian maisteri

Filosofian maisteri Anna-Riitta Putkonen kuoli Helsingissä 24. tammikuuta 2017 sairauden uuvuttamana. Hän oli syntynyt 11. marraskuuta 1934 Kuopiossa.

Putkonen valmistui Helsingin yliopistosta 1964. Vuonna 1966 professori Erkki Kivalo kutsui hänet Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurologian klinikkaan. Tavoitteena oli luoda uusi tieteenala palvelemaan neurologisten potilaiden tarpeita. Putkonen perehtyi neurologisten potilaiden diagnostisiin tutkimusmenetelmiin ja neuropsykologisten kuntoutuksen perusteisiin.

Vuodet 1968–1970 Putkonen työskenteli puolisonsa, lääketieteen tohtori Pekka Putkosen kanssa Ranskassa Lyonissa kokeellisen lääketieteen unitutkimuksen neurofysiologisessa laboratoriossa. Tuolloin hän vieraili myös Pariisissa professori Henry Hécaenin neuropsykologisessa laboratoriossa tutustuen laitoksen toimintaan.

Suomeen paluun jälkeen Anna-Riitta Putkosella oli merkittävä rooli kliinisen neuropsykologiatieteen kehittämisessä ja vakiinnuttamisessa maahamme. Vuonna 1972 hän laati julkaisun Johdatus kliiniseen neuropsykologiaan, jota voidaan pitää ensimmäisenä kliinisen neuropsykologian käsitteistön määrittelynä maassamme.

Suomen Neuropsykologinen yhdistys ry perustettiin 1979. Putkonen oli sen puheenjohtajana vuoteen 1991 saakka.

Putkosen toimesta saatiin ­aikaan kliinisen neuropsykolo­gian ensimmäinen laaja jatko- ja täydennyskoulutus, joka toteutettiin yhdistyksen toimesta yhdessä Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen kanssa 1983–1987 ja seuraava 1988–1992.

Mittava kehitystyö sai myös kansainvälistä näkyvyyttä. Putkosen johdolla järjestettiin Suomessa ensimmäinen pohjoismainen neuropsykologisymposium 1982. Se osoitti myös Suomen olevan muita Pohjoismaita pidemmällä alan kehityksessä, kliinisten ammattikäytäntöjen ja teoreettisen perustan monipuolisuudessa.

Merkkitapaus oli kansainvälisen neuropsykologisen yhdistyksen (INS) Euroopan kongressi Lahdessa vuonna 1988, jossa suomalainen tieteenala hyväksyttiin kansainväliselle tasolle.

Anna-Riitta Putkonen oli paitsi visionäärinen kliinisen neuropsykologian uranuurtaja myös vieraanvarainen ja lämmin ihminen.

Ritva Laaksonen

Marja-Liisa Niemi


Kirjoittajat ovat Anna-Riitta Putkosen kollegoita.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet