Muistot

Topi Juhani Nieminen 1928–2017

Diplomi-insinööri

Diplomi-insinööri Topi Juhani Nieminen kuoli 29. maaliskuuta 2017 Vaasassa 88-vuotiaana. Nieminen syntyi Kauhavalla 18. elokuuta1928.

Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun sähköteknilliseltä osastolta vuonna 1956, aloitti Nieminen työelämänsä Oy Strömberg Ab:n Vaasan tehtailla tuotantopäällikön ja sen jälkeen suunnittelupäällikön tehtävissä. Tämä tapahtui aikana, jolloin tuoterepertuaarissa oli paljon kehittämistarpeita, joten edessä oli tärkeä työ. Yhtiön suunnitteluvoimaa olivat kuluttaneet sotakorvaukset ja maaseudun laajamittainen sähköistys. Seuraavana oli vuorossa mittava teollisuuden rakentaminen.

Valuuttasäännöstelyn vapautuessa jouduttiin kohtaamaan kovempi kilpailu, jolloin paineet lisääntyivät. Samalla myös mahdollisuudet kasvoivat. Vaasan tehtaiden laajentuessa ja toiminnan monipuolistuessa, laajeni Niemisen vastuualue ja vuonna 1979 hänet nimitettiin Vaasan tehtaiden paikallisjohtajaksi. Tällöin kehitys Vaasan tehtailla oli mittavaa. Tehtaita rakennettiin, henkilöstö kasvoi vauhdilla ja uusia tuoteinnovaatioita oli koko ajan piirustuspöydillä.

Niemisellä oli ihailtava taito pitää tällaisen paineen alla langat käsissään. Hänellä oli teknistä tajua, läheinen ja motivoiva kosketus kanssaihmisiin ja kyky kuunnella asiakkaiden heikkojakin signaaleja. Tällainen ympäristö loi hyvän kasvualustan uusille innovaatioille, joita suunnittelijat toteuttivat. Tämä oli tärkeää, kun elektroniikka uutena elementtinä työntyi perinteisen sähkötekniikan alueelle – aluksi analogiatekniikan ja sitten digitaalitekniikan voimin.
MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA)
MAINOS PÄÄTTYY

Nieminen oli johtamassa elektroniikan käyttöä täydentämään perinteistä osaamista esim. digitaalisten suojareleiden ja sähkölaitosautomaation avulla sekä etsien taajuusmuuttajien käyttömahdollisuuksia sähkölaitostekniikassa. Tällöin hänen johtamansa vajaan 5 000 henkilön Strömbergin Vaasan tehtaat oli kasvanut yhdeksi Suomen suurimmista työnantajista.

Kovassa kilpailussa suomalaisten työllistäminen oli Niemiselle rakas asia ja hän oli siitä ylpeä. Kun Strömberg 1980-luvun jälkipuoliskolla sulautui ABB:hen, oli suomalaisen sähkötalon perusta luotu niin vahvaksi, että tästä oli mahdollista jatkaa suurkonsernissa globaalilla tasolla. Tällöin myös työn sisältö muuttui. Nyt Nieminen muiden mukana joutui yhdistämään oman alueensa toiminnan osaksi suuren kansainvälisen yhtiön toimintaa.

Perhe oli Niemiselle tärkeä, mutta asemansa vuoksi hän joutui olemaan mukana myös Vaasan kaupungin kehitykseen liittyvissä asioissa. Se ei olisi ollut mahdollista, ellei hän olisi luonut itsellensä kattavaa vaikutuspiiriä kaupungin tärkeiden henkilöiden kanssa. Nieminen oli ajamassa Vaasan yliopistoon teknillistä tiedekuntaa ja siihen sähköteknistä professuuria.

Siirryttyään eläkkeelle Niemiselle jäi aikaa Kerttu-vaimon ja perheen kanssa yhteisille harrastuksille ja kesämökille. Tekniikan ja alan kehityksen seuraaminen ei kuitenkaan jäänyt.

Asko Kamppinen

Matti Vihersalo

Kirjoittajat ovat Topi Niemisen ystäviä ja työtovereita.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet