Valikko
Muistot

Asko Puumalainen 1935–2017

Valtiotieteiden tohtori

Valtiotieteiden tohtori, dosentti Asko Puumalainen kuoli Helsingissä 4. kesäkuuta 2017 no­peasti edenneeseen sairauteen. Hän oli 81-vuotias, syntynyt Kymissä 10. lokakuuta 1935.

Lapsuutensa ja nuoruutensa Puumalainen vietti Mussalon saaristolaisyhteisössä Kotkan kupeessa. Isoisänsä ja enonsa opastamana Suomenlahden meriluonto tuli hänelle rakkaaksi ja kesätyöt myöhemmin Kotkan tehtaissa ja satamassa opettivat arvostamaan kovan työn tekijöiden sitkeyttä, mutta myös keskinäistä solidaarisuutta.

Puumalainen oli aikanaan toinen tuolloin Mussalon saaresta Kotkaan oppikouluun lähtenyt nuori ja kirjoitti ylioppilaaksi huippuarvosanoin. Kouluaikaan ajoittui koko elämänkulkua leimaava kokemus. Puumalainen opiskeli stipendillä vuoden 1953–54 yhdessä Yhdysvaltojen arvostetuimmista sisäoppilaitoksista, Deerfield Academyssa.

Siellä sodanjälkeisen suomalaisen työläisperheen kasvatti eli rinta rinnan yhdessä aikansa mahtavimpien amerikkalais­sukujen vesojen kanssa. Hyvin sujunut vuosi lujitti Puumalaisen uskoa kykyihinsä mutta myös näkemystä ihmisten perimmäisestä tasaveroisuudesta.

Puumalainen teki elämäntyönsä liike-elämässä, ensin öljy- ja lopuksi hotelli- ja ravintola-alalla. Hän oli pidetty ja arvostettu esimies ja johtaja: innovatiivinen ja loistava neuvottelija mutta myös kuunteleva ja keskusteleva jo kauan ennen kuin siitä tuli itsestään selvästi osa modernia johtamista.

Puumalainen johti persoonallaan eikä tinkinyt periaatteistaan. Eräänlaisena omana liikkeenjohdollisena testamenttinaan hän muisteli ylpeästi, kuinka hän määräsi 1990-luvun laman pakottaessa hänenkin johtamansa yrityksen yt-neuvotteluihin ”ettei yhtään yksinhuoltajaa irtisanota”.

Uuden oppiminen, itsensä ja omien rajojen koettelu jatkuivat läpi elämän. Vaativan päivätyön ohessa kirjoitettu väitöskirja kumpusi kokemuksista aikansa superyhtiössä, valtionyhtiö Neste Oy:ssä.

Edelleenkin ajankohtainen työ Valtion teollinen yritystoiminta tuotantorakenteen täydentäjänä kertoo myös tarkasta näkemyksellisyydestä.

Asko Puumalaisen älylle, tarmolle ja osaamiselle oli kysyntää ja hän vastasikin moniin järjestö- ja yhteiskuntaelämän kutsuihin.

Puumalainen oli luotettava, tasapuolinen ja ennen kaikkea kiltti, empaattinen ja lämmin ihminen. Ystävilleen hän oli lojaali ja perheelleen eli niin kuin opetti: kuvaavaa on, että väitöskirjaa hän aikanaan kirjoitti vasta lasten mentyä nukkumaan.

Huolenpito ja vastuunkanto rakkaimmista jatkuivat läpi elämän. Asko Puumalainen oli aina valmis tarjoamaan tukeaan. Lukemattomat olivat ne juttelutuokiot ja keskustelut, joita käytiin. Näissä arjen unohtumattomissa hetkissä välittyi rakkaus ja kiintymys hänen elämänsä kaikkein tärkeimpiin asioihin – ystäviin, omaan sukuun, puolisoon, lapsiin ja lapsenlapsiin.

Mikko Puumalainen

Markku Puumalainen

Timo Puumalainen


Kirjoittajat ovat Asko Puumalaisen poikia.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet