Valikko
Muistot

Risto Kauppala 1955–2017

Tuotepäällikkö Risto Kauppala kuoli Inkoossa 3. toukokuuta. Hän oli 61-vuotias, syntynyt Helsingissä 7. lokakuuta 1955.

Kauppala tuli terveydenhuollon laitteiden pariin vuonna 1981, jolloin hän aloitti potilasvalvontalaitteiden huoltoinsinöörinä. Vuonna 1985 oli edessä oman yrityksen Medith Oy:n perustaminen. Yrittäjän velvollisuuksista huolimatta lääkintälaitteiden huolto ja kunnon valvonta pysyivät lähinnä Kauppalan sydäntä. Ei ollut harvinaista, että hän saattoi syventyä tunneiksi laitteiden testaukseen.

Perehtymisen lääkintälaitejärjestelmien turvallisuusvaatimuksiin Risto Kauppala aloitti 1990-luvun alkupuolella. Lääkintälaitejärjestelmät ja niiden turvallisuusmittaukset olivat melko haastavia ymmärtää siinä vaiheessa.

Tästä alkoi käytännössä alati laajeneva käytännön ­läheisten turvallisuusmittausten koulutussarja, jonka mahdollisti Kauppalan innostuneisuus asiaan.

Koska Kauppala tunsi lääkintätekniikan ja niihin liittyvän ympäristön erittäin hyvin, näki hän turvallisuusmittauksien ja kunnonvalvonnan yhtenä merkittävimmistä tekijöistä parantaa laitteiden ja -järjestelmien turvallisuutta. Tähän osaltaan vaikutti hänen luonteensa tehdä asioita mahdollisimman tarkasti ja turvallisesti.

Yleisesti käytössä olleen standardin IEC 60601-1 monimutkaisuus hidasti sähköturvallisuusmittausten käyttöönottoa sairaalamaailmassa. Osittain tästä syystä IEC rupesi kehittämään IEC 62353 standardia vuosituhannen vaihteessa.

Kauppala ymmärsi standardin mahdollisuudet sairaaloiden sähköturvallisuusmittausten pohjana ja rupesi opiskelemaan standardia aktiivisesti jo sen kehitysaikana.

Kauppalan periksi antamaton työ standardin sisällön opiskelussa ja kunnonvalvontamittausten kehittämisessä on kantanut hedelmää. Satoja henkilöitä on osallistunut Kauppalan ideoimille sähköturvallisuuskursseille.

Erityisesti IEC 62353 -standardin, sähköturvallisuusmittausten ja kunnon valvonnan tietotaso sairaaloiden sekä terveydenhuollon laitteiden maahantuojien ja valmistajien keskuudessa on parantunut merkittävästi Kauppalan ansiosta.

Sähköturvallisuuskurssien teoreettisen osan täydentämiseksi Kauppala kykeni muuttamaan standardivaatimukset oman huoltokokemuksen kautta käytännön mittauksiksi.

Terveyshaasteet varjostivat Riston elämää viimeisen vuoden ajan, mutta siitä huolimatta hän halusi olla työssä päivittäin mukana. Häntä innostuneempaa, pyyteettömämpää ja sitoutuneempaa kollegaa emme ole tavanneet.

Teemu Valkonen

Ilpo Pöyhönen


Kirjoittajat ovat Risto Kauppalan työnantaja ja kollega.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet