Valikko
Muistot

Timo Repo 1945–2017

Suurlähettiläs

Suurlähettiläs Timo Repo kuoli nopeasti edenneeseen sairauteen Helsingissä 2. kesäkuuta 2017. Hän oli 72-vuotias, syntynyt Ruotsin Uumajassa 9. tammikuuta 1945.

Repo syntyi pakolaisena Ruotsissa ja perheen palatessa Suomeen vauvaikäinen Repo vanhempineen pidätettiin. Isän toiminta vastavakoilussa ja marsalkka Mannerheimin henkivartijana ei antanut Revolle hyviä lähtökohtia sodanjälkeisessä Suomessa.

Kielellisesti lahjakas Repo hakeutui historian opintojensa jälkeen ulkoministeriöön.

Lapsuuden kokemukset viitoittivat hänen uraansa ministeriössä, jossa hän profiloitui Neuvostoliiton tuntijana ja sen edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen vastapuolena.

Revon ura on osoitus suomalaisen yhteiskunnan ja julkishallinnon sitkeydestä vaikeassa tilanteessa. Hän edusti aikakautensa poliittisista suuntauksista riippumatonta virkamieskuntaa.

Neuvostoliittolaisia Repo kuvasi koviksi neuvottelijoiksi ja arvioi heidän osaavan käyttää hyväkseen suomalaisten epävarmuutta ja keskinäistä kilpailua. Neuvostoliiton edustajat puolestaan arvostivat joustavaa, mutta perusarvoiltaan tinkimätöntä Repoa.

Kerran korkeatasoisissa neuvotteluissa Repo kuvasi Suomea kapitalistiseksi valtioksi, minkä mainitseminen herätti hämmennystä suomalaisvaltuuskunnassa, mutta mitä neuvostoliittolaiset pitivät hyvänä muotoiluna.

Suomen ja Neuvostoliiton hallitusten välisen nk. talouskomission pääsihteerinä Repo koki idänkaupan laajan kirjon ja asteittaisen muutoksen.

Talouskomission vahva hallinnollinen asema antoi hänelle valtuuden muotoilla ja edistää suomalaista intressiä. Välillä se toki teki hänet osalliseksi idänkaupan poliittisiin keskusteluihin, joissa hän halusi edistää asiapohjaisuutta.

Uransa miellyttävimmän neuvotteluvaiheen Repo koki 1990-luvulla osallistuessaan kauppasopimusneuvotteluihin itsenäistyvien neuvostotasavaltojen kanssa. Hän kertoi hersyen, että vastapuolet saattoivat epävirallisesti kysyä, mistä oikeastaan pitäisi ja kannattaisi neuvotella. Repo oli mielissään, kun pystyi auttamaan nuoria kansakuntia itsenäistymisen tiellä.

Neuvostoliiton romahdus ei tullut Revolle yllätyksenä. Hän oli yksityisesti arvioinut Neuvostoliiton kaatuvan ympäristöongelmiin, vaikka tosin vasta kahta vuosikymmentä myöhemmin. Historian tuntijana hän pystyi katsomaan valtakuntien kehitystä pidemmällä aikajänteellä.

Edustustopäällikkönä Revosta kehittyi lämminhenkinen kohdemaan suomalaisyhteisön rakentaja. Frankfurt am Mainiin saavuttiin muita Saksan osaval­tioita myöten kokemaan yhteenkuuluvuutta marsalkka Mannerheimin syntymäpäivänä, jota vietetään puolustusvoimain lippujuhlan merkeissä.

Kiovassa puolestaan saunottiin kuukausittain kaikkien kaupungissa kulloinkin oleskelleiden suomalaisten kanssa. Suurlähettilään parvekkeella poltettiin sikareita yhdenvertaisuutta tuntien ja sovinnaisuuksia uhmaten.

Eläkepäivänsä Timo Repo vietti matkustamalla ja mökkeilemällä ahkerasti puolisonsa Outin kanssa. Hänellä on kolme lasta ja viisi lastenlasta.

Petteri Repo

Kirjoittaja on Timo Revon poika.

    Seuraa uutisia tästä aiheesta

  • Kuolleet