Valikko

Näin luovuin vihasta: tähtikoomikko kertoo maahanmuuttovastaisuutensa tarinan

Koomikko Iikka Kivi oli aiemmin erittäin maahanmuuttovastainen ja toimi aktiivisesti netissä näkemystensä puolesta. Miksi mieli muuttui?

Viime viikonloppuna sosiaalisessa mediassa kiersi blogikirjoitus, jonka takana oli televisiosta tuttu koomikko Iikka Kivi. Kirjoituksessa hän kertoo oman tarinansa siitä, miten hänestä tuli maahanmuuttovastainen –ja miten hän lopulta luopui siitä.

Kiven blogikirjoitus ”Miten minusta tuli suvakki?” levisi laajalle – Kivi on omalla alallaan pieni julkkis. Hän voitti Ylellä nähdyn Naurun tasapaino -koomikkokisan toisen kauden vuonna 2014. Nyt hän on ammattikoomikko, joka kiertää jatkuvasti Suomea.

Haastattelimme Kiveä kirjoituksesta, ja kokosimme yhteen kahdeksan huomiota, jotka hän matkallaan teki.

1 Maahanmuuttovastaisuuden ”löytäminen” muistutti jossain määrin uskoon tulemista.

Blogissaan Kivi kirjoittaa, kuinka maahanmuutto- ja rasismikeskustelussa kiinnitetään aivan liian vähän huomiota kokemukseen, joka ”yhtäkkisesti saa ihmisen suhtautumaan vieraaseen kulttuuriin ja sen edustajiin lähtökohtaisen negatiivisesti”.

Kivi kirjoittaa kokeneensa aiemmin elämässään kristillisen uskoon tulemisen. Hän näkee maahanmuuttovastaisuuden löytämisessä samanlaisia piirteitä.

Haastattelussa hän tarkentaa kirjoittamaansa.

”En halua vetää yhtäläisyysviivaa maahanmuuttokriittisyyden ja uskonnollisen kokemuksen välille. Se olisi liian raju rinnastus. Mutta niissä on jotain samaa.”

Hän käyttää esimerkkiä, joka on tuttu uskonnon piiristä – halu julistaa palavasti juuri löytämäänsä totuutta toisille.

”Jos joku on ollut koko ikänsä tapakristitty tai suhtautunut aina kriittisesti maahanmuuttopolitiikkaan, hän ei vouhota samalla tavalla. Kun hoksaa asian, siitä seuraa alkuhuuma. Tajuaa muka jotain ja jaksaa vouhottaa siitä muille.”

Rinnastuksella uskoon tulemiseen Kivi haluaa myös korjata käsityksen, että kaikki ulkomaalaisvastaiset olisivat ”vähä-älyisiä reppanoita ja luusereita”. Hän kirjoittaa:

”Normaaliälyinen yksilökin voi nopeasti alkaa uskoa sopivassa tilanteessa täysin irrationaalisiin asioihin, olkoon se sitten somalin pelko tai yksisarvisen parantava voima.”
2 Maahanmuuttovastaisuus antoi vahvan identiteetin tunteen.

”Maahanmuuttovastaisuus, samoin kuin usko ja salaliittoteoriat, antavat ihmiselle vahvan mahdollisuuden identifioida itsensä uuden aatesuuntauksen kautta. Niiden avulla on helppo määritellä itsensä”, Kivi sanoo.

Jokainen ihminen tarvitsee identiteetin tunnetta. Jossain elämämme vaiheessa hukkaamme sen ja suurin osa meistä löytää sen uudelleen, ehkä muuttuneena. Blogissaan Kivi kertoo avoimesti, kuinka hän oli tilanteessa, jossa oma identiteetti oli kadoksissa.

Maahanmuuttovastaisuus oli ratkaisu.

”Olin vain hukassa elämäni suunnan suhteen ja luulin löytäneeni ratkaisun siihen, miten voisin tehdä maailmasta paremman paikan. En tahtonut kenellekään pahaa, pelkästään hyvää.”

Tämä on Iikka Kiven mielestä hänen kirjoituksensa tärkein viesti. Vaikka vastustaisi maahanmuuttoa, vastustajat eivät hänen mielestään alun perin halua toisille pahaa.

3 Maahanmuuttovastaiset ihmiset halusivat tehdä hyvää.

Kivi kirjoittaa tehneensä blogitekstinsä ymmärryksen lisäämiseksi:

”Tämän kaiken kirjoitan siksi, että maahanmuuttovastaisia ei pidettäisi automaattisesti huonoina ihmisinä.”

Polttopulloiskujen ja katupartioiden aikana tämä voi olla vaikea ymmärtää. Kivestä se on kuitenkin erittäin tärkeää.

”Heidän tarkoitusperänsä ovat hyvät. He haluavat suojella kanssaihmisiä ja parantaa turvallisuutta”, Kivi sanoo.

”Monet heistä ei vain hoksaa, että heidän toimintansa heikentää turvallisuuden tunnetta yleisellä tasolla. Esimerkiksi väitetään, että halutaan suojella naisten koskemattomuutta ja samaan aikaan uhataan raiskauksilla. Silloin menee aika kovaa ja pikkuisen voisi höllätä kättä kaasukahvalta.”

4 Maahanmuuttovastaisten näkemysten ylläpitäminen oli kiero itsensä huijaamisen prosessi.

Halu suojella suomalaisten turvallisuutta, eli halu tehdä hyvää, kääntyy Kiven mukaan ahdasmielisyydeksi. Puolustaminen sisältää aina kätkettynä ajatuksen vihollisesta.

Tämä on koko ajatusrakennelman sokea piste, jota Kivi itsekään ei nähnyt kuin vasta paljon myöhemmin. Hän kirjoittaa: ”Tietyn ihmisryhmän edes kuvitteellinen suojeleminen ei onnistu, ellei ole olemassa jonkinlaista vastapuolta, vihollista, jolta omaa viiteryhmää suojellaan.”

Maahanmuuttokriittisyys oli muuttunut maahanmuuttovastaisuudeksi. Hän kirjoittaa blogissaan:

”Kyse ei ollut enää siitä, että olisin kriittisesti tarkastellut maahanmuuttopolitiikan heikkouksia ja median ajoittaista silkkihansikkaista tapaa uutisoida maahanmuuton ongelmakohdista (jotka siis olivat ja ovat osin edelleen ihan todellisia ilmiöitä), vaan siitä, että aloin vittumaisesti kytätä maahanmuuttajien tekemisiä.”

Oli käynnistynyt eräänlainen ajatusten kierre, jota Kivi kuvailee ”kieroksi prosessiksi”:

”Samaan aikaan kun mieleni yhä useammin liitti ulkomaalaiset negatiivisiin mielleyhtymiin, se pystyi vakuuttamaan minut siitä, etten ole pätkääkään rasistinen enkä ulkomaalaisvastainen. Minähän vain tartun ilmiön ongelmakohtiin enkä pyrkinyt leimaamaan kokonaista ihmisryhmää.”

Kysymys on jokaisen omasta mielestä, siitä miten se pettää meitä, tässä tapauksessa erityisesti maahanmuuton vastustajaa. Se sulkee hänet yhä kauemmaksi siitä todellisuudesta, jossa muut elävät.

Iikka Kivi keikalla:

5 Maahanmuuttovastaisuus oli rakenteeltaan kuin salaliittoteoria.

”Maahanmuuttovastaisuus ja -kriittisyys toimivat samalla tavalla kuin salaliittoteoriat” Kivi sanoo. ”Molemmissa olennaista on kaksi asiaa. Ensin on iso uhka, josta media ja valtaapitävät eivät suostu puhumaan avoimesti. Toiseksi, tällä salassa pidetyllä tiedolla voisi pelastaa maailman.”

Blogissaan hän kirjoittaa, kuinka maahanmuuttovastaisuuden taustalla ovat myös medialukutaidon puute ja valtava määrä saatavilla olevaa disinformaatiota – suomeksi virheellistä tietoa.

Salaliittoihin uskova ihminen haluaa löytää totuuden. Tässä hän on – kieroutuneella tavalla – samalla asialla kuin journalistit.

Kiven oma maahanmuuttovastaisuuden kausi osui hänen toimittajaopiskeluvaiheeseensa. Tämä ei hänen mukaansa ole sattumaa.

”Toimittajaopiskelijavaiheeseen liittyy monelle tarve olla oikeassa. Yritin löytää oman väyläni, osoittaa, että tämä on mun juttu ja olen oikeassa. Tällainen iso journalistinen kivi on vielä kääntämättä. Se varmaan vauhditti sitä kääntymistä.”

Kivi jätti journalismin, koska ei kokenut voivansa ilmaista itseään journalistina. Lisäksi journalismin kaupallisuus häiritsi häntä.

6 Maahanmuutto oli mahdoton vastustaja, jolle yksi ihminen ei voi mitään. Siksi maahanmuuttovastaiset ihmiset elivät usein negatiivisessa tunnemaailmassa.

Maahanmuuton vastustajat kokevat olevansa hyvän puolustajia maailmassa, joka ei käsitä asioiden todellisuutta. He taistelevat, mutta mikään ei muutu.

”Eipä siinä juuri mitään voittoja saa. Vastustajana maahanmuutto on niin iso, ihmisten vaikutuspiirin ulkopuolella oleva asia. Jos siitä kirjoittelee internettiin, ei tule kovin paljon onnistumisen kokemuksia”, Kivi sanoo.

Hän kirjoittaa blogissaan ymmärtävänsä miksi äärimmäisimmät maahanmuuttovastaiset ihmiset käyttäytyvät niin ”perseellä tavalla”. Heidän elämänsä on ”äärimmäisen turhauttavaa, hedelmätöntä ja väsyttävää”.

Puhe myrkyttyy, kun sisällä on niin paljon ”turhautumista, pelkoa, ahdistusta ja vihaa”.

Mutta jotain positiivista jatkuvasti tuulta vastaan taistelevan maahanmuutonvastustajan on pakko kokea. Kukaan ei jaksaisi käydä loputtomia nettikeskusteluja, jos siitä ei saisi mitään tyydytystä.

Kun maahanmuuton vastustajien tavoitteet katoavat poliittisen todellisuuden nieluun, he hakevat tyydytyksensä itse keskustelun tapahtumasta.

7 Maahanmuuttovastaiselle väittelyjen voittaminen ja positiivinen palaute toivat positiivisia kokemuksia.

”Itse uskon, että se keskustelun huuma vie mukanaan, kun siihen tempaantuu”, Kivi sanoo.

”Siihen kuuluu verbaalinen vääntö toisen kanssa, mikä rassaa aivoja hyvällä tavalla. Toiseksi on älyllisestä mittelöstä tuleva tyydytys, kun argumentoi toisen nurin. Siinä jää koukkuun siihen palautteeseen, jota sosiaalinen media voi antaa itselleen mieluisasta aiheesta. Lyhyet hyvän mielen purskeet ovat tärkeitä. Kun niitä tulee paljon, mieli haluaa niitä lisää. ”

Miten tästä kaikesta voi sitten päästä ulos? Kivi kertoo oman tarinansa.

8 Maahanmuuttovastaisista näkemyksistä luopui, kun ymmärsi ihmisen paikan maailmassa ja omien ajatusten ja tunteiden suhteellisuuden.

Kivi kirjoittaa, kuinka hänen maailmankuvansa pikkuhiljaa muuttui muutama vuosi sitten. Maahanmuuttovastaisuus vain jäi. Hän arvio isoksi yksittäiseksi tekijäksi sen, että hän kohtasi koomikon ammatissaan paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä.

Hän kuitenkin kirjoittaa myös paljon perinpohjaisemmasta muutoksesta. Sitä voisi kutsua jonkinlaiseksi oivallukseksi ja verrata jopa uskoon tulemiseen – paradoksaalisesti siis samaan kokemukseen, johon Kivi itse vertasi maahanmuuttokriittisen asenteen löytämistä.

Kivi kertoo, kuinka hänen suhtautumisensa omaan mieleensä muuttui. Hän ymmärsi, etteivät hänen omat ajatuksensa ja tunteensa ole totuuksia. Kokemus ei kuitenkaan ollut Kiven mukaan ”hurahtaminen”.

”Asiat vain rauhallisesti asettuivat paikoilleen lepäämään”, Kivi sanoo.

”Sitä on vaikea kuvata. Sen oivaltaminen, että omat tunteet ja ajatukset ohjaavat omaa toimintaa, ei ollut dramaattinen tapahtuma. Se vaan oli että – näinhän se vaan on. Sen jälkeen olen pystynyt suhtautumaan asioihin eri tavalla. Kun saavuttaa jonkinlaisen näkemyksen siitä, että asioiden merkitys syntyy meidän päässä, on vaikea mennä sellaiseen overdrive-tilaan. Suhtautuu tyynesti, että nämä ovat vain tällaisia asioita.”

Kivi kirjoittaa, kuinka hän oivalsi myös ihmisen pienuuden kosmisessa mittakaavassa ja siitä seuraavan ihmisten yhdenvertaisuuden. Tiivistetysti voisi sanoa, että Kivi ymmärsi sekä oman mielensä että maailmankaikkeuden mittakaavassa kaiken suhteellisuuden.

Hänen blogikirjoituksensa viimeinen lause seuraa näistä kahdesta oivalluksesta:

”Ihmisessä ei ole mitään niin vahvaa kuin empatia. Käytetään sitä.”

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Maahanmuutto
 • Rasismi
 • Kotimaa

Nyt.fi luetuimmat

 1. 1

  Nauroin työkaverin lähettämälle rivolle viestille, mutta jälkikäteen inhotti

 2. 2

  Asiantuntija: Meitu ei ole sen pahempi sovellus kuin muutkaan, kohussa kyse jopa ”rasismista”

 3. 3

  Erika Vikman on tv-tähti, suosikkilaulaja – ja Dannyn kumppani, mutta miten hän oikein on 23-vuotiaana tullut tähän?

 4. 4

  Lapset viihtyvät näissä ravintoloissa ja kahviloissa: Esittelyssä 7 Helsingissä sijaitsevaa paikkaa – sekä HopLopin pop-up-rafla, joka avataan pian

 5. 5

  Meryl Streep vaati puheessa kunnioitusta ihmisille ja haukkui Donald Trumpin – Trump haukkui Twitterissä Streepin takaisin

 6. 6

  Päivän trendi: Metsuriseksuaali on seksikäs ulkoilmamies

 7. 7

  Ruokatrendit, kuten sushi, veganismi ja pienoluet, ovat esittämistä, jolla hyväosaiset tekevät eroa muihin, sanoo tutkija – ja hänellä on lukuja todisteeksi

 8. 8

  Aamiaistesti: Kokeilimme viiden helsinkiläishotellin aamiaisia, tällaisia ne olivat

 9. 9

  Nämä 17 kirjaa muuttavat mielipiteesi ja auttavat ymmärtämään ihan eri tavalla ajattelevia

 10. 10

  Nettisivu paljastaa, onko tuttusi Tinderissä – käyttäjät järkyttyivät

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Nauroin työkaverin lähettämälle rivolle viestille, mutta jälkikäteen inhotti

 2. 2

  Lapset viihtyvät näissä ravintoloissa ja kahviloissa: Esittelyssä 7 Helsingissä sijaitsevaa paikkaa – sekä HopLopin pop-up-rafla, joka avataan pian

 3. 3

  & Other Stories avaa helmikuun alussa Helsinkiin – Näistä syistä muotiliikettä on odotettu ja nämä meiltä vielä puuttuvat

 4. 4

  Asiantuntija: Meitu ei ole sen pahempi sovellus kuin muutkaan, kohussa kyse jopa ”rasismista”

 5. 5

  Ruokatrendit, kuten sushi, veganismi ja pienoluet, ovat esittämistä, jolla hyväosaiset tekevät eroa muihin, sanoo tutkija – ja hänellä on lukuja todisteeksi

 6. 6

  Erika Vikman on tv-tähti, suosikkilaulaja – ja Dannyn kumppani, mutta miten hän oikein on 23-vuotiaana tullut tähän?

 7. 7

  Putous jatkuu huomenna: Tällainen on sarjan uusi tähti Ernest Lawson, joka on näyttelijänä itseoppinut – ja jonka ihonväristä vitsaillaan jo sarjan trailerissa

 8. 8

  Pikatestissa sympaattinen korttelikahvila Buongiorno caffe, joka henkii italialaista tunnelmaa Töölössä

 9. 9

  Tunnetut ravintolat tarjoavat viikonloppuna hienoa ruokaa lapsille – Lapsiraati testasi ennakkoon yhden illallismenun, näin se sujui

 10. 10

  Kansanedustajat saavat pian 200 t-paitaa, joilla nuoret vaativat tasa-arvoa ja kunnioitusta kaikille

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Olivia Oras ryhtyi instaamaan, sai tuhansia seuraajia ja vietti 16-vuotiaana vip-elämää – mutta alkoi pelätä imeytymistä someen ja palasi kotiin

 2. 2

  Ruokatrendit, kuten sushi, veganismi ja pienoluet, ovat esittämistä, jolla hyväosaiset tekevät eroa muihin, sanoo tutkija – ja hänellä on lukuja todisteeksi

 3. 3

  Nyt puhuu kääntäjä, joka suomensi Mötley Crüe -konsertin upeasti Ylelle: ”Tein käännökset vähän ilkeyksissäni, koska genre ansaitsee näpäytystä”

 4. 4

  Nauroin työkaverin lähettämälle rivolle viestille, mutta jälkikäteen inhotti

 5. 5

  ”Posti mulle helvettiin toimittakaa” – Yle esitti Mötley Crüen jäähyväiskonsertin mahtavilla käännöksillä

 6. 6

  20 vuotta sitten oli niin huikea musiikkivuosi, ettemme voi käsittää sitä, myös Suomessa – tässä todisteet

 7. 7

  Erika Vikman on tv-tähti, suosikkilaulaja – ja Dannyn kumppani, mutta miten hän oikein on 23-vuotiaana tullut tähän?

 8. 8

  Kukaan ei tunne 25-vuotiasta Axel Thesleffiä, mutta hänen biisinsä oli viime vuoden suurin Suomi-hitti, jota on kuunneltu yli 130 miljoonaa kertaa – Miten se on mahdollista?

 9. 9

  Master Chef -voittaja avaa hampurilaisravintolan Kurvissa tällä viikolla

 10. 10

  Poliisi julkaisi vihapuheen vastaisen videon, jolla suomalaislapset lukevat netin tappouhkauksia ja vihakommentteja

 11. Näytä lisää

Luetuimmat

 1. 1

  Helsinkiä riivaa huutava pula nuorista miehistä – katso HS:n koneesta, puuttuuko kotikulmiltasi naisia vai miehiä

 2. 2

  Trump ei tarjonnut sovinnon eleitä – ensimmäinen puhe presidenttinä oli raju populistinen julistus, suoranainen sodanjulistus

 3. 3

  Perussuomalaisten kannatus laskee taas – Näin sitä selittävät ex-puolueaktiivit, tutkija ja Halla-aho

 4. 4

  Trumpin kannattaja: ”Te siellä Suomessa puhutte enää islamia”

 5. 5

  Sandstorm teki 17 vuotta sitten Darudesta tähden, ja nyt hän on selviämässä siitä

 6. 6

  Opas miehen hankintaan

 7. 7

  Trumpin virkaanastujaisissa soivat Sibeliuksen Finlandian sävelet

 8. 8

  Kansanedustaja Mikko Kärnä vieraili Utsjoella saamelaiskoululla – osa oppilaista jäi vierailun takia kotiin

 9. 9

  Nauroin työkaverin lähettämälle rivolle viestille, mutta jälkikäteen inhotti

 10. 10

  Asiantuntija: Trumpin puhe oli harvinaisen jyrkkä – ”Paistoi uho, että hän on pomo, ja nyt te muut kuuntelette”

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Trumpin kannattaja: ”Te siellä Suomessa puhutte enää islamia”

 2. 2

  Nauroin työkaverin lähettämälle rivolle viestille, mutta jälkikäteen inhotti

 3. 3

  Emmi Salminen, 99, synnytti 20-vuotiaana aviottoman lapsen: ”Kätilö haukkui minua koko yön”

 4. 4

  Juristit vaativat sarjoja ja elokuvia ladanneilta rahaa uhkauskirjeillä – ”Lakimieheltä on turha kysyä moraalista”

 5. 5

  Ministeri Bernerin pelottelutaktiikassa on eräs perin tuttu, mutta holtiton piirre

 6. 6

  Trumpin virkaanastujaisissa soivat Sibeliuksen Finlandian sävelet

 7. 7

  Trump ei tarjonnut sovinnon eleitä – ensimmäinen puhe presidenttinä oli raju populistinen julistus, suoranainen sodanjulistus

 8. 8

  Sinisilmäiset vanhemmat uskoivat sadun koulun järjestämästä laivaristeilystä – valvojia olikin hankittu Tinderistä

 9. 9

  Perussuomalaiset tekevät rasismirikoksistaan vaalimainoksia

 10. 10

  Trump nousi valtaan, Obama jätti hyvästit – näin virkaanastujaispäivä eteni

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Parisuhteissa mies ei päätä juuri mistään, sanoo asiantuntija – ”Tasa-arvoisesta suhteesta on ajauduttu hyvin kauas”

 2. 2

  Trumpin kannattaja: ”Te siellä Suomessa puhutte enää islamia”

 3. 3

  Poliisi epäilee Helsingissä ”kaikkien aikojen korruptiotapausta” – Helsingin opetusviraston turvallisuuspäällikkö vangittu

 4. 4

  Olivia Oras ryhtyi instaamaan, sai tuhansia seuraajia ja vietti 16-vuotiaana vip-elämää – mutta alkoi pelätä imeytymistä someen ja palasi kotiin

 5. 5

  Heli Kurjanen kehitti maailman myydyimmän kuukautiskupin – suorasukainen markkinointi on järkyttänyt Yhdysvalloissa

 6. 6

  Ruokatrendit, kuten sushi, veganismi ja pienoluet, ovat esittämistä, jolla hyväosaiset tekevät eroa muihin, sanoo tutkija – ja hänellä on lukuja todisteeksi

 7. 7

  Muutin 41-vuotiaana vanhempieni luokse ja toivon, että oma lapseni voi keski-ikäisenä kivuta syliini itkemään

 8. 8

  Viranomaiset hakivat espoolaispojan kesken koulupäivän – vakavasti sairas äiti ei pääse tapaamaan satojen kilometrien päähän vietyä lastaan

 9. 9

  Huonossa parisuhteessa on turha roikkua – olen suomalainen nainen 2010-luvulla ja voin tehdä mitä haluan

 10. 10

  Autoetu ja 200 000 euron vuosipalkka eivät tehneet onnelliseksi – mainostoimistopomo halusi vain joogata

 11. Näytä lisää