Valikko

Kilpailu auki taksialalla ja uberit laillisiksi, haluaa ministeriö – Suuri Uber vastaan taksit -sota selitettynä

Taksifirma Uberista, sakoista, taksiluvista ja niiden muuttumisesta on puhuttu viime päivinä vaikka kuinka. Mistä oikein on kysymys?

Taksifirma Uberista, sakoista, taksiluvista ja niiden muuttumisesta on puhuttu viime päivinä vaikka kuinka. Mistä oikein on kysymys? No, tästä se selviää.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoi maanantaina, että ministeriö haluaa poistaa suuren osan taksialan sääntelystä. Asiasta on kiistelty kiivaasti viime päivinä. Tästä selviää, mistä on kyse!
Mistä nyt kiistellään?

Pääasiassa amerikkalaisyritys Uberin ja sen tulosta Suomen suljetuille taksimarkkinoille, mutta kyse on laajemmin sääntelyn purusta Suomessa ja työn muutoksessta (tästä lisää myöhemmin).

Uber-kiistan ytimessä on taksien sääntely ja sen symboli, taksilupa.

Jos Suomessa haluaa kyyditä ihmisiä maksusta paikasta toiseen, on saatava valtion viranomaiselta siihen taksilupa.

Lupia myönnetään kuntiin ja kaupunkeihin "tarpeen mukaan" eli sen verran, että takseja on riittävästi ja ne tulevat toimeen niin, että taksin saa myös aikoina, jolloin ajaminen ei ole kannattavimmillaan. Luvan saadakseen on yrittäjällä oltava myös pätevyys, jonka saa kurssilta. Lupia pyörittävä valtio myös määrittää taksimatkan (enimmäis)hinnan.

Lupajärjestelmää puolustavat erityisesti nykyiset taksiyritykset. Jos lupia jaettaisiin lisää ja alalla alettaisiin kilpailla hinnalla, autojen saatavuus syrjäisemmillä seuduilla tai hankaliin aikoihin voisi vaikeutua. Lisäksi puolustajien mielestä lupajärjestelmä pitää huolta kuskien osaamisesta ja näin matkustajien turvallisuudesta.

Amerikkalaisyritys Uber ohittaa koko tämän kuvion.

Se järjestää omat kurssinsa, antaa kuljettajille käyttöön sovelluksensa ja antaa näiden poimia Uberin kautta kyydin tilaavia ihmisiä autoonsa. Uber määrittää kyydin hinnan ja ottaa välistä siivun.

Oman näkemyksensä mukaan Uber ei tarjoa taksipalvelua vaan ainoastaan mahdollisuuden ihmisille ajaa omaa autoaan ja ottaa muita kyytiin - ja tienata samalla lisätuloja.

Taksiliiton mielestä tämä on pimeän taksin ajamista. Liitto inhoaa Uberia niin paljon, että julkaisi siitä aprillipäivänä pilkkavideon, jossa esitellään upeaa "liikkumisen vallankumouksen" tuovaa sovellusta nimeltä Pimee:

 

Onko Uber siis laiton?

Tämä on kiistan ydinkysymyksiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön viimevuotisen näkemyksen mukaan Uber ei yhtiönä tai sovelluksena ole laiton, mutta ihmisiä autoillaan kyydittävät Uber-kuskit sen sijaan tarvitsevat taksiluvan.

Jahtaako poliisi siis kuskeja?

Kyllä. Viime kesänä Helsingin poliisi jopa kehotti soittamaan Uber-havainnoista hätäkeskukseen (mutta perui kehotuksensa myöhemmin).

Kehotuksesta nousi netissä äläkkä, joten me selvitimme soittamalla poliisille Uber-kyydin jälkeen, onko se ihan tosissaan:

Jep, jep.

Joutuvatko kuskit vankilaan?

Se on teoriassa mahdollista, mutta tähän asti rangaistukset ovat olleet sakkoja. Käräjäoikeuksissa Helsingissä ja Espoossa on kuskeille on tuomittu sakkoja luvattomasta taksiliikenteen harjoittamisesta. Lain mukaan maksimirangaistus tästä on kuusi kuukautta vankeutta.

Miksi Uberia puolustetaan?

Uberin kannatukseen on ainakin kahdenlaisia syitä: käytännöllisiä ja aatteellisia.

Käytännölliset syyt liittyvät hintaan ja Uberin tekniseen toimivuuteen: yhtiön sovellus on hyvin helppokäyttöinen, näyttää lähistöllä olevat autot kartalla, ottaa määränpään osoitteen käyttäjän puhelimesta ja hoitaa maksunkin sovellukseen lisätyn maksukortin kautta automaattisesti. Käyttäjä siis vain astuu autoon sisään ja perillä ulos ilman maksutapahtumia tai osoitteen säätämisiä.

Lisäksi Uber on käyttäjälle selvästi tavallista taksia halvempi.

On tosin kiistanalaista, johtuuko halpa hinta yhtiön omaa autoa kuljettavien mikroyrittäjien mallista vai esimerkiksi halusta saada halvalla hinnalla markkinoita itselleen.

Uberin kannatuksen aattelliset syyt liittyvät laajempaan startup-ajatteluun ja toisaalta sääntelyn purkuun yhteiskunnassa yleisemmin.

Startup-mallin innokkaimmat kannattajat puhuvat usein disruptiosta: Tällä he tarkoittavat, että yleistyvä digitaalitekniikka mahdollistaa aivan uudenlaisen liiketoiminnan, joka muuttaa maailmaa tehokkaammaksi tai mukavammaksi. Uudet toimintatavat taas eivät aina sovi yhteen vanhojen sääntöjen tai lakien kanssa, ja tällöin vanhojen lakien pitäisi joustaa, sillä muuten maailma ei muutu.

Väitteellä on osin pohjaa: Suomessa esimerkiksi Taksiliitto alkoi toden teolla kehittää omaa uuden ajan Valopilkku-sovellustaan vasta sen jälkeen, kun markkinoille ilmaantui Uber.

Uberista on eri puolilla maailmaa tullut tämän kiistan symboli: kannattajien mielestä se edustaa uudenlaisen digitalouden tuloa, jolle pitäisi avata ovet, vaikka nykyiset taksit kärsisivätkin.

Laajemmin kyse on spontaanin internetistä nousevan toiminnan - kuten Ravintolapäivän - mahdollistamisesta ja toisaalta ideologisesta sääntelyn vastustamisesta.

Suomessa juuri Ravintolapäivän ympärillä on käyty samantapaista keskustelua kun Uberin kohdalla. Amatöörien päivän ajan esimerkiksi kotonaan pyörittämiin ravintolohin perustuva päivä vaikutti aluksi olevan ristiriidassa tiukkojen hygienia- ja elintarvikesäännösten kanssa. Asiasta nousi yhteiskunnallinen keskustelu, jonka päätteeksi päivä sai jatkaa pyörimistään.

Toinen Uberin rinnalla usein käytetty esimerkki on AirBnb, jonka kautta tavalliset ihmiset voivat vuokrata kotejaan esimerkiksi turisteille. Suomessakin suosittu palvelu on törmännyt erityisesti maailmalla ongelmiin hotellialan kanssa, jota paikoin säädellään samaan tapaan kuin takseja.

Jotkut tukevat Uberia siksi, että pitävät valtion harjoittamaa yritysten sääntelyä ylipäänsä Suomessa liiallisena ja liiketoimia rajoittavana. Näin ajattelevat haluavat yleensä purkaa erilaisia rajoitteita ja sääntöjä kaikenlaiselta liiketoiminnalta.

Miksi Uberia vastustavat muut kuin taksikuskit?

Uber on osa alustataloudeksi kutsuttua ilmiötä, jossa koko työn luonne muuttuu. Uber-kuskit eivät ole "töissä" Uberilla vaan ovat eräänlaisia pienyrittäjiä, jotka käyttävät omaa autoaan ja Uberin alustaa lisärahan hankkimiseen.

Monissa maissa - myös Uberin kotimaassa Yhdysvalloissa - kuvio on kyseenalaistettu rajusti. Joidenkin mielestä moni Uber-kuski saa pääasiallisen elantonsa Uberilta, joka myös hinnoittelee työn ja määrää sen puitteista.

Tämän tulkinnan mukaan Uber siis luo pakkoyrittäjiä, jotka eivät ole virallisesti Uberilla töissä, eikä Uber näin vastaa kuskin eläkemaksuista tai muista vastuuasioista, vaikka tosiasiassa Uber-työtä on vaikea erottaa tavallisesta palkkatyöstä.

Uberin kuskeille maksamien korvausten taso on synnyttänyt mielenosoituksia useissa maissa, ja esimerkiksi Kaliforniassa on käyty oikeutta siitä, pitäisikö Uber-kuskit virallisesti laskea työntekijöiksi (jolloin Uber joutuisi maksamaan näiden työstä asianmukaiset maksut).

Ilmiö on erityisesti Yhdysvalloissa levinnyt useille aloille. Suomessa siitä on puhuttu esimerkiksi ruuankuljetusyhtiöiden kohdalla. Uber on kuitenkin koko ilmiön symboli - niin pitkälle, että ulkomaisissa lehdissä puhutaan usein "työsuhteiden uberisaatiosta".

Mitä Suomessa sitten tapahtuisi, jos taksiluvista luovuttaisiin?

Tästä ei ole yksimielisyyttä.

HS:ssä viikonloppuna puhunut yksittäinen taksiyrittäjä pitää nykyistä mallia valtiolle erittäin kalliina, koska esimerkiksi sairas- ja sosiaalikuljetuksia hoitavat taksit, ja matkoihin kuluu satoja miljoonia euroja vuodessa. Yrittäjän mukaan kilpailun vapauttaminen voisi laskea hintoja jopa 20 prosenttia.

Taksiliiton mielestä vapauttaminen johtaisi palvelun heikkenemiseen erityisesti syrjäseuduilla. Ruotsissa kilpailu on vapautettu, ja taksien hinnoittelu on muuttunut kirjavammaksi. Taksiliiton mukaan taksien saatavuus erityisesti Ruotsin maaseudulla on nyt Suomea huonompi.

Jos sääntely poistettaisiin, varmaa on kuitenkin, että erilaisia ja eri tavoilla hinnoiteltuja taksipalveluja ilmestyisi Suomeen luultavasti nopeastikin.

Eikö bussiliikenteessä tehty näin?

Tavallaan kyllä.

Nykyisin Suomen teillä risteilevät halpabussit olivat aiemmin mahdottomuus. Lakia muutettiin vuonna 2009 niin, että kilpailu helpottui ja suosituille reiteille pääsi kilpailemaan entistä helpommin. Tämä on johtanut hintojen laskuun ja pakottanut myös VR:n säästöihin ja hintojenlaskuun.

Toisaalta syrjäisemmillä seuduilla uudistuksen on koettu heikentäneen liikkumista, kun bussit sahaavat suosittuja reittejä.

Osittain taksikiistassa onkin kyse siitä, miten tämä syrjäseutujen liikenne voitaisiin järjestää. Nyt taksit palvelevat periaatteessa kaikkialla, mutta nykyinen taksisääntely taas vaikeuttaa joidenkin mielestä uusien kekseliäiden liikennemuotojen - Maakuntien Ubereiden - tuomista maaseudulle.

Mitä nyt sitten tapahtuu?

Uber-kuskit ovat aivan viime aikoina alkaneet saada tuomioita käräjäoikeuksista. Kuskit ovat valittaneet tuomioista hovioikeuteen, ja koska kyse on eräänlaisesta ennakkotapauksesta, jutut voivat edetä oikeusasteissa pitkälle ja viedä vuosia.

Sillä aikaa Uber jatkaa ainakin toistaiseksi toimintaansa kuten ennenkin. Helsingissä liikkuu yhä Uber-autoja, vaikka poliisi voi pysäyttää kuskit.

Yhtiö on vastaavassa lakilimbossa myös useissa muissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Saksassa yhtiö on vetäytynyt useista kaupungeista. Se on myös muutellut toimintaansa sen mukaan, miten eri oikeusistuimet Euroopassa ovat sen toimia arvioineet.

Toinen vaihtoehto on lain muuttaminen ja kilpailun purkaminen.

Maanantaina liikenne- ja viestintäministeri kertoi ministeriönsä ehdottavan juuri tätä. Bernerin mukaan taksilupa säilyisi, mutta se myönnettäisiin yritykselle eikä yhdelle autolle. Samalla luovuttaisiin taksien määrän sääntelystä. Käytännössä ehdotus tarkoittaa, että Uberin kaltaiset yritykset voisivat toimia Suomessa hyvin vapaasti ja taksiyritysten määrä luultavasti lisääntyisi selvästi.

Bernerin esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle, jonka tuloksena se voi vielä muuttua.

Selvää taksialan vapautus ei siis vielä ole, vaan keskustelu jatkuu.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Kotimaa
Nyt.fi luetuimmat
 1. 1

  Microsoft aikoo lopettaa legendaarisen Paint-piirrosohjelman 32 vuoden jälkeen – Kiitos yhteisistä vuosista!

 2. 2

  Parasta tänään: näyttelijä Nicolas Cage esiintyi perinnetakissa ja karvahatussa Kazakstanissa, internet juhlii

 3. 3

  Jaksoarvio: Game of Thronesin seitsemäs kausi alkoi verisellä kostolla ja Ed Sheeranin laulavalla cameolla

 4. 4

  Helsinkiin avautui jälleen uusi italialaistyylinen pizzeria: Daddy Greens Pizzabar tarjoilee napolilais-newyorkilaista pizzaa Töölössä

 5. 5

  Peter Pan oli alun perin itsekäs ja väkivaltainen hahmo, joka halusi tappaa aikuisia ja vei lapsia mukanaan tuonelaan – Näin sanoo Sini Helminen, 30, joka teki hahmosta gradunsa

 6. 6

  Jos haet koko kesän huippufiiliksiä, suosittelen jazzkeikkaa Teurastamolla

 7. 7

  Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

 8. 8

  8 ihanaa espoolaista kahvilaa, joihin kannattaa tehdä kesäretki

 9. 9

  Iso-Arska 70 vuotta! Näitä Arnold Schwarzeneggerin roolihahmoja ei saa unohtaa

 10. 10

  Pikatestissä Jätkäsaaren cocktailkeidas, joka sijaitsee vanhassa huutokonttorissa: juomat ovat kaupungin kärkitasoa

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Microsoft aikoo lopettaa legendaarisen Paint-piirrosohjelman 32 vuoden jälkeen – Kiitos yhteisistä vuosista!

 2. 2

  Peter Pan oli alun perin itsekäs ja väkivaltainen hahmo, joka halusi tappaa aikuisia ja vei lapsia mukanaan tuonelaan – Näin sanoo Sini Helminen, 30, joka teki hahmosta gradunsa

 3. 3

  Helsinkiin avautui jälleen uusi italialaistyylinen pizzeria: Daddy Greens Pizzabar tarjoilee napolilais-newyorkilaista pizzaa Töölössä

 4. 4

  Parasta tänään: näyttelijä Nicolas Cage esiintyi perinnetakissa ja karvahatussa Kazakstanissa, internet juhlii

 5. 5

  Hittisarja Stranger Thingsin toisen tuotantokauden traileri julkaistiin ja se on upea – Ainakin näitä asioita uusilta jaksoilta voi odottaa

 6. 6

  Pikatestissä Jätkäsaaren cocktailkeidas, joka sijaitsee vanhassa huutokonttorissa: juomat ovat kaupungin kärkitasoa

 7. 7

  Iso-Arska 70 vuotta! Näitä Arnold Schwarzeneggerin roolihahmoja ei saa unohtaa

 8. 8

  Jos haet koko kesän huippufiiliksiä, suosittelen jazzkeikkaa Teurastamolla

 9. 9

  Jaksoarvio: Game of Thronesin seitsemäs kausi alkoi verisellä kostolla ja Ed Sheeranin laulavalla cameolla

 10. 10

  Tässä 9 kiinnostavinta pizzeriaa Helsingissä juuri nyt

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

 2. 2

  Keskiviikkona julkaistu sarjakuva oikeuttaa häirintää ja se ei ole ok – näistä syistä

 3. 3

  Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

 4. 4

  Jaksoarvio: Game of Thronesin seitsemäs kausi alkoi verisellä kostolla ja Ed Sheeranin laulavalla cameolla

 5. 5

  Despacito on maailman kaikkien aikojen striimatuin kappale – Näistä syistä espanjankielisestä biisistä tuli niin valtaisa megahitti, myös Suomessa

 6. 6

  Laulajatähti R. Kellyä syytetään nuorten naisten aivopesusta ja oudon seksuaalisen kultin johtamisesta, Kelly kiistää itse kaiken – tästä on kyse

 7. 7

  Mistä Helsingistä saa hyvännäköistä miestenmuotia? Tässä 16 erilaista kivaa kauppaa

 8. 8

  Game of Thronesin uutta psykopaattipahista esittää tanskalaistähti Pilou Asbaek, ja nyt hän kertoo, miten sai roolin

 9. 9

  Microsoft aikoo lopettaa legendaarisen Paint-piirrosohjelman 32 vuoden jälkeen – Kiitos yhteisistä vuosista!

 10. 10

  Torille! Monty Python -mies Michael Palin onnittelee 100-vuotiasta Suomea mahtavalla videoviestillä ja laulaa legendaarisen Finland, Finland, Finland -laulun

 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 1. 1

  Elina Jyväs 1977–2017

 2. 2

  Sylki paljastaa, että nykyihminen on joskus paritellut tuntemattoman ihmislajin kanssa

 3. 3

  Kookosrapua ei kannata kutsua juhliin – jättimäinen otus tyhjentää pöydän ja vie kissankin

 4. 4

  Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

 5. 5

  Vasta joka kolmannella on eurooppalainen sairaanhoitokortti – moni myös ajattelee virheellisesti, että Suomen valtio järjestää kotiinkuljetuksen vakavan sairastumisen jälkeen

 6. 6

  Kohukenkä myytiin loppuun saman tien verkkokaupassa – suomalaisissa urheilukaupoissa Niken uutta juoksutossua ei ole ollut tarjolla

 7. 7

  ”Kapitalistista logiikkaa” vastustavat talonvaltaajat eivät suostu lähtemään saaristohuvilalta – Helsingin vaihtamat uudet lukot rikottiin heti, valtaajat kieltävät koskeneensa

 8. 8

  Viisilapsisen perheen äiti Aino Kämäräinen tekee itse hammastahnansa, välttää vihannespusseja ja elää heinäkuun ilman muovia – näin sinäkin voit vähentää muovijätettäsi

 9. 9

  Deadline: Dome Karukoski ohjaa elämäkerrallisen elokuvan J.R.R. Tolkienista

 10. 10

  Microsoft aikoo lopettaa legendaarisen Paint-piirrosohjelman 32 vuoden jälkeen – Kiitos yhteisistä vuosista!

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Venäjällä media valmistautuu Putinin Suomen-vierailuun syyllistämällä, nöyryyttämällä ja vähättelemällä Suomea

 2. 2

  Elina Jyväs 1977–2017

 3. 3

  Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

 4. 4

  Viisilapsisen perheen äiti Aino Kämäräinen tekee itse hammastahnansa, välttää vihannespusseja ja elää heinäkuun ilman muovia – näin sinäkin voit vähentää muovijätettäsi

 5. 5

  Kohukenkä myytiin loppuun saman tien verkkokaupassa – suomalaisissa urheilukaupoissa Niken uutta juoksutossua ei ole ollut tarjolla

 6. 6

  ”Naamat” on kuin tuhannen ihmisen kotibileet – Tältä näyttää festivaalilla, joka suututti Sami Hedbergin managerin ja jonka liput myytiin loppuun ennen kuin esiintyjiä oli edes julkistettu

 7. 7

  ”Kapitalistista logiikkaa” vastustavat talonvaltaajat eivät suostu lähtemään saaristohuvilalta – Helsingin vaihtamat uudet lukot rikottiin heti, valtaajat kieltävät koskeneensa

 8. 8

  Kookosrapua ei kannata kutsua juhliin – jättimäinen otus tyhjentää pöydän ja vie kissankin

 9. 9

  Räjähtäviä kaasuputkia ja rapistuvia moottoriteitä – edes Trumpin lupailemat tuhat miljardia eivät riitä korjaamaan USA:n rapakuntoon päässyttä infrastruktuuria

 10. 10

  Sylki paljastaa, että nykyihminen on joskus paritellut tuntemattoman ihmislajin kanssa

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

 2. 2

  Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

 3. 3

  Lilli Pukka, 28, on ollut ilman parisuhdetta 10 vuotta ja järjestää ”mää-juhlat” juhlistaakseen sitä – tyytyväiset sinkut voidaan kuitenkin kokea itsekkäinä tai jopa uhkana, sanoo asiantuntija

 4. 4

  Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

 5. 5

  Australialaisnainen soitti hätänumeroon Yhdysvalloissa, paikalle tullut poliisi ampui hänet – omaiset vaativat vastauksia surmasta

 6. 6

  Asuntopula ajaa nuoria aikuisia Inarin metsiin – Kaisa Tikka peseytyy purossa ja käyttää jääkaappinaan kivenkoloa

 7. 7

  ”Naamat” on kuin tuhannen ihmisen kotibileet – Tältä näyttää festivaalilla, joka suututti Sami Hedbergin managerin ja jonka liput myytiin loppuun ennen kuin esiintyjiä oli edes julkistettu

 8. 8

  Maistamaan pakottaminen vain pahentaa lapsen nirsoilua, ja sipulin piilottaminen ruokaan on epäreilua – lastenpsykiatri neuvoo, miten valikoivan lapsen voi saada syömään

 9. 9

  Jos alamme tuomita toisiamme kuvottavien mutta yksityisiksi tarkoitettujen sanomisten vuoksi, olemme matkalla takaisin keskiajalle

 10. 10

  Onko Helsinki kupla, jota muu Suomi ei ymmärrä? ”Osa muualla asuvien Helsinki-kritiikistä voi olla ihmettelyä sen äärellä, mihin ei itsellä ole mahdollisuutta”

 11. Näytä lisää