Valikko

Kilpailu auki taksialalla ja uberit laillisiksi, haluaa ministeriö – Suuri Uber vastaan taksit -sota selitettynä

Taksifirma Uberista, sakoista, taksiluvista ja niiden muuttumisesta on puhuttu viime päivinä vaikka kuinka. Mistä oikein on kysymys?

Taksifirma Uberista, sakoista, taksiluvista ja niiden muuttumisesta on puhuttu viime päivinä vaikka kuinka. Mistä oikein on kysymys? No, tästä se selviää.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoi maanantaina, että ministeriö haluaa poistaa suuren osan taksialan sääntelystä. Asiasta on kiistelty kiivaasti viime päivinä. Tästä selviää, mistä on kyse!
Mistä nyt kiistellään?

Pääasiassa amerikkalaisyritys Uberin ja sen tulosta Suomen suljetuille taksimarkkinoille, mutta kyse on laajemmin sääntelyn purusta Suomessa ja työn muutoksessta (tästä lisää myöhemmin).

Uber-kiistan ytimessä on taksien sääntely ja sen symboli, taksilupa.

Jos Suomessa haluaa kyyditä ihmisiä maksusta paikasta toiseen, on saatava valtion viranomaiselta siihen taksilupa.

Lupia myönnetään kuntiin ja kaupunkeihin "tarpeen mukaan" eli sen verran, että takseja on riittävästi ja ne tulevat toimeen niin, että taksin saa myös aikoina, jolloin ajaminen ei ole kannattavimmillaan. Luvan saadakseen on yrittäjällä oltava myös pätevyys, jonka saa kurssilta. Lupia pyörittävä valtio myös määrittää taksimatkan (enimmäis)hinnan.

Lupajärjestelmää puolustavat erityisesti nykyiset taksiyritykset. Jos lupia jaettaisiin lisää ja alalla alettaisiin kilpailla hinnalla, autojen saatavuus syrjäisemmillä seuduilla tai hankaliin aikoihin voisi vaikeutua. Lisäksi puolustajien mielestä lupajärjestelmä pitää huolta kuskien osaamisesta ja näin matkustajien turvallisuudesta.

Amerikkalaisyritys Uber ohittaa koko tämän kuvion.

Se järjestää omat kurssinsa, antaa kuljettajille käyttöön sovelluksensa ja antaa näiden poimia Uberin kautta kyydin tilaavia ihmisiä autoonsa. Uber määrittää kyydin hinnan ja ottaa välistä siivun.

Oman näkemyksensä mukaan Uber ei tarjoa taksipalvelua vaan ainoastaan mahdollisuuden ihmisille ajaa omaa autoaan ja ottaa muita kyytiin - ja tienata samalla lisätuloja.

Taksiliiton mielestä tämä on pimeän taksin ajamista. Liitto inhoaa Uberia niin paljon, että julkaisi siitä aprillipäivänä pilkkavideon, jossa esitellään upeaa "liikkumisen vallankumouksen" tuovaa sovellusta nimeltä Pimee:

 

Onko Uber siis laiton?

Tämä on kiistan ydinkysymyksiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön viimevuotisen näkemyksen mukaan Uber ei yhtiönä tai sovelluksena ole laiton, mutta ihmisiä autoillaan kyydittävät Uber-kuskit sen sijaan tarvitsevat taksiluvan.

Jahtaako poliisi siis kuskeja?

Kyllä. Viime kesänä Helsingin poliisi jopa kehotti soittamaan Uber-havainnoista hätäkeskukseen (mutta perui kehotuksensa myöhemmin).

Kehotuksesta nousi netissä äläkkä, joten me selvitimme soittamalla poliisille Uber-kyydin jälkeen, onko se ihan tosissaan:

Jep, jep.

Joutuvatko kuskit vankilaan?

Se on teoriassa mahdollista, mutta tähän asti rangaistukset ovat olleet sakkoja. Käräjäoikeuksissa Helsingissä ja Espoossa on kuskeille on tuomittu sakkoja luvattomasta taksiliikenteen harjoittamisesta. Lain mukaan maksimirangaistus tästä on kuusi kuukautta vankeutta.

Miksi Uberia puolustetaan?

Uberin kannatukseen on ainakin kahdenlaisia syitä: käytännöllisiä ja aatteellisia.

Käytännölliset syyt liittyvät hintaan ja Uberin tekniseen toimivuuteen: yhtiön sovellus on hyvin helppokäyttöinen, näyttää lähistöllä olevat autot kartalla, ottaa määränpään osoitteen käyttäjän puhelimesta ja hoitaa maksunkin sovellukseen lisätyn maksukortin kautta automaattisesti. Käyttäjä siis vain astuu autoon sisään ja perillä ulos ilman maksutapahtumia tai osoitteen säätämisiä.

Lisäksi Uber on käyttäjälle selvästi tavallista taksia halvempi.

On tosin kiistanalaista, johtuuko halpa hinta yhtiön omaa autoa kuljettavien mikroyrittäjien mallista vai esimerkiksi halusta saada halvalla hinnalla markkinoita itselleen.

Uberin kannatuksen aattelliset syyt liittyvät laajempaan startup-ajatteluun ja toisaalta sääntelyn purkuun yhteiskunnassa yleisemmin.

Startup-mallin innokkaimmat kannattajat puhuvat usein disruptiosta: Tällä he tarkoittavat, että yleistyvä digitaalitekniikka mahdollistaa aivan uudenlaisen liiketoiminnan, joka muuttaa maailmaa tehokkaammaksi tai mukavammaksi. Uudet toimintatavat taas eivät aina sovi yhteen vanhojen sääntöjen tai lakien kanssa, ja tällöin vanhojen lakien pitäisi joustaa, sillä muuten maailma ei muutu.

Väitteellä on osin pohjaa: Suomessa esimerkiksi Taksiliitto alkoi toden teolla kehittää omaa uuden ajan Valopilkku-sovellustaan vasta sen jälkeen, kun markkinoille ilmaantui Uber.

Uberista on eri puolilla maailmaa tullut tämän kiistan symboli: kannattajien mielestä se edustaa uudenlaisen digitalouden tuloa, jolle pitäisi avata ovet, vaikka nykyiset taksit kärsisivätkin.

Laajemmin kyse on spontaanin internetistä nousevan toiminnan - kuten Ravintolapäivän - mahdollistamisesta ja toisaalta ideologisesta sääntelyn vastustamisesta.

Suomessa juuri Ravintolapäivän ympärillä on käyty samantapaista keskustelua kun Uberin kohdalla. Amatöörien päivän ajan esimerkiksi kotonaan pyörittämiin ravintolohin perustuva päivä vaikutti aluksi olevan ristiriidassa tiukkojen hygienia- ja elintarvikesäännösten kanssa. Asiasta nousi yhteiskunnallinen keskustelu, jonka päätteeksi päivä sai jatkaa pyörimistään.

Toinen Uberin rinnalla usein käytetty esimerkki on AirBnb, jonka kautta tavalliset ihmiset voivat vuokrata kotejaan esimerkiksi turisteille. Suomessakin suosittu palvelu on törmännyt erityisesti maailmalla ongelmiin hotellialan kanssa, jota paikoin säädellään samaan tapaan kuin takseja.

Jotkut tukevat Uberia siksi, että pitävät valtion harjoittamaa yritysten sääntelyä ylipäänsä Suomessa liiallisena ja liiketoimia rajoittavana. Näin ajattelevat haluavat yleensä purkaa erilaisia rajoitteita ja sääntöjä kaikenlaiselta liiketoiminnalta.

Miksi Uberia vastustavat muut kuin taksikuskit?

Uber on osa alustataloudeksi kutsuttua ilmiötä, jossa koko työn luonne muuttuu. Uber-kuskit eivät ole "töissä" Uberilla vaan ovat eräänlaisia pienyrittäjiä, jotka käyttävät omaa autoaan ja Uberin alustaa lisärahan hankkimiseen.

Monissa maissa - myös Uberin kotimaassa Yhdysvalloissa - kuvio on kyseenalaistettu rajusti. Joidenkin mielestä moni Uber-kuski saa pääasiallisen elantonsa Uberilta, joka myös hinnoittelee työn ja määrää sen puitteista.

Tämän tulkinnan mukaan Uber siis luo pakkoyrittäjiä, jotka eivät ole virallisesti Uberilla töissä, eikä Uber näin vastaa kuskin eläkemaksuista tai muista vastuuasioista, vaikka tosiasiassa Uber-työtä on vaikea erottaa tavallisesta palkkatyöstä.

Uberin kuskeille maksamien korvausten taso on synnyttänyt mielenosoituksia useissa maissa, ja esimerkiksi Kaliforniassa on käyty oikeutta siitä, pitäisikö Uber-kuskit virallisesti laskea työntekijöiksi (jolloin Uber joutuisi maksamaan näiden työstä asianmukaiset maksut).

Ilmiö on erityisesti Yhdysvalloissa levinnyt useille aloille. Suomessa siitä on puhuttu esimerkiksi ruuankuljetusyhtiöiden kohdalla. Uber on kuitenkin koko ilmiön symboli - niin pitkälle, että ulkomaisissa lehdissä puhutaan usein "työsuhteiden uberisaatiosta".

Mitä Suomessa sitten tapahtuisi, jos taksiluvista luovuttaisiin?

Tästä ei ole yksimielisyyttä.

HS:ssä viikonloppuna puhunut yksittäinen taksiyrittäjä pitää nykyistä mallia valtiolle erittäin kalliina, koska esimerkiksi sairas- ja sosiaalikuljetuksia hoitavat taksit, ja matkoihin kuluu satoja miljoonia euroja vuodessa. Yrittäjän mukaan kilpailun vapauttaminen voisi laskea hintoja jopa 20 prosenttia.

Taksiliiton mielestä vapauttaminen johtaisi palvelun heikkenemiseen erityisesti syrjäseuduilla. Ruotsissa kilpailu on vapautettu, ja taksien hinnoittelu on muuttunut kirjavammaksi. Taksiliiton mukaan taksien saatavuus erityisesti Ruotsin maaseudulla on nyt Suomea huonompi.

Jos sääntely poistettaisiin, varmaa on kuitenkin, että erilaisia ja eri tavoilla hinnoiteltuja taksipalveluja ilmestyisi Suomeen luultavasti nopeastikin.

Eikö bussiliikenteessä tehty näin?

Tavallaan kyllä.

Nykyisin Suomen teillä risteilevät halpabussit olivat aiemmin mahdottomuus. Lakia muutettiin vuonna 2009 niin, että kilpailu helpottui ja suosituille reiteille pääsi kilpailemaan entistä helpommin. Tämä on johtanut hintojen laskuun ja pakottanut myös VR:n säästöihin ja hintojenlaskuun.

Toisaalta syrjäisemmillä seuduilla uudistuksen on koettu heikentäneen liikkumista, kun bussit sahaavat suosittuja reittejä.

Osittain taksikiistassa onkin kyse siitä, miten tämä syrjäseutujen liikenne voitaisiin järjestää. Nyt taksit palvelevat periaatteessa kaikkialla, mutta nykyinen taksisääntely taas vaikeuttaa joidenkin mielestä uusien kekseliäiden liikennemuotojen - Maakuntien Ubereiden - tuomista maaseudulle.

Mitä nyt sitten tapahtuu?

Uber-kuskit ovat aivan viime aikoina alkaneet saada tuomioita käräjäoikeuksista. Kuskit ovat valittaneet tuomioista hovioikeuteen, ja koska kyse on eräänlaisesta ennakkotapauksesta, jutut voivat edetä oikeusasteissa pitkälle ja viedä vuosia.

Sillä aikaa Uber jatkaa ainakin toistaiseksi toimintaansa kuten ennenkin. Helsingissä liikkuu yhä Uber-autoja, vaikka poliisi voi pysäyttää kuskit.

Yhtiö on vastaavassa lakilimbossa myös useissa muissa Euroopan maissa. Esimerkiksi Saksassa yhtiö on vetäytynyt useista kaupungeista. Se on myös muutellut toimintaansa sen mukaan, miten eri oikeusistuimet Euroopassa ovat sen toimia arvioineet.

Toinen vaihtoehto on lain muuttaminen ja kilpailun purkaminen.

Maanantaina liikenne- ja viestintäministeri kertoi ministeriönsä ehdottavan juuri tätä. Bernerin mukaan taksilupa säilyisi, mutta se myönnettäisiin yritykselle eikä yhdelle autolle. Samalla luovuttaisiin taksien määrän sääntelystä. Käytännössä ehdotus tarkoittaa, että Uberin kaltaiset yritykset voisivat toimia Suomessa hyvin vapaasti ja taksiyritysten määrä luultavasti lisääntyisi selvästi.

Bernerin esitys lähtee seuraavaksi lausuntokierrokselle, jonka tuloksena se voi vielä muuttua.

Selvää taksialan vapautus ei siis vielä ole, vaan keskustelu jatkuu.

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Kotimaa
Nyt.fi luetuimmat
 1. 1

  Lasipalatsin kahvilat ja ravintola avautuivat jälleen alkuviikosta, vuoden tauon jälkeen

 2. 2

  Pelit-lehden ansiosta suomalaisista tuli juuri tällainen pelaajakansa: päätoimittajana 25 vuotta toiminut Tuija Lindén kertoo nyt, miten se kävi

 3. 3

  Miten olla isänmaallinen olematta rasisti? Uutuuskomedia näyttää mallia

 4. 4

  Miksi meikkaaminen on pinnallista, mutta mopojen rassaus kehittävää?

 5. 5

  Some villiintyi Angela Merkelin Trump-ilmeistä, esittelyssä johtajien supertapaamisen suosikkimeemit

 6. 6

  Kaksi tapaa otsikoida uutinen, jossa on ansioitunut nainen

 7. 7

  Ympäri maailmaa levinnyt Buddha-Bar vierailee Helsingissä huhtikuussa

 8. 8

  Lasten Helsinki – katso parhaat koko perheen retkikohteet!

 9. 9

  Tänään vietetään kansainvälistä onnellisuuspäivää – YK ja Pharrell Williams esittävät parhaat tanssivideot

 10. 10

  Maailman huonoimmasta elokuvasta tehtiin Hollywood-leffa, jota ylistetään ja jolle povataan jo Oscaria

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Pelit-lehden ansiosta suomalaisista tuli juuri tällainen pelaajakansa: päätoimittajana 25 vuotta toiminut Tuija Lindén kertoo nyt, miten se kävi

 2. 2

  Lasipalatsin kahvilat ja ravintola avautuivat jälleen alkuviikosta, vuoden tauon jälkeen

 3. 3

  Metallican keikan kallein lippu maksaa 2 400 euroa – vip-liput ovat tulleet jäädäkseen, sanoo tapahtumajärjestäjä

 4. 4

  Hyvää sushia Alppiharjusta, vaikka paloittain: Pikatestasimme kuljetuspalvelussakin suositun ravintolan, jota pyörittää kolme opiskelijaa

 5. 5

  Some villiintyi Angela Merkelin Trump-ilmeistä, esittelyssä johtajien supertapaamisen suosikkimeemit

 6. 6

  Miksi meikkaaminen on pinnallista, mutta mopojen rassaus kehittävää?

 7. 7

  Pikatestissä tapasbaari Kampin Korttelin korkeuksissa: viihtyisät tilat ja, kyllä, hyvät tapakset

 8. 8

  Ensi-iltaan tulevan Chips-elokuvan suomenkielinen nimi on Paskalakit pyörillä, kysyimme miksi

 9. 9

  Arkistoherkku Ylellä: 9-vuotias Li Andersson sanoo suorat sanat isästään

 10. 10

  Yksi uusista Power Rangerseista on homoseksuaali – ensimmäinen kerta koskaan isossa supersankarileffassa

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Instagramin seuratuin ihminen poisti Instagramin puhelimestaan eikä halua enää seurata sitä, koska väsyi turhia asioita tursuavaan someen

 2. 2

  Some villiintyi Angela Merkelin Trump-ilmeistä, esittelyssä johtajien supertapaamisen suosikkimeemit

 3. 3

  Popin supertähti sairastui syömishäiriöön ja lopetti nettikommenttien lukemisen, kertoo siitä nyt kaikille, koska haluaa tukea naisia samassa taistelussa

 4. 4

  Maailman huonoimmasta elokuvasta tehtiin Hollywood-leffa, jota ylistetään ja jolle povataan jo Oscaria

 5. 5

  Some repesi, kun vaalitilaisuudessa Vihteljärvellä mainostettiin tarjoiluna ”kakkoja” – some ei tiennyt, että kakko on oikeasti satakuntalaista leipää

 6. 6

  Emma Watson petti feminismin paljastamalla rintansa, syyttävät kriitikot – tästä on kyse Kaunotar ja hirviö -tähden kohussa

 7. 7

  Cheekin osaomistama yökerho avataan Makkarataloon parin viikon päästä – nyt paljastettiin nimi Skohan, josta vihjailtiin jo Cheekin ja Elastisen yhteisbiisissä

 8. 8

  Öljymiljonääri käytti unelmiensa kauhuelokuvaan 13 vuotta ja miljoonia dollareita, teki erikoistehosteetkin itse – elokuva julkaistiin nyt, tekijän kuoleman jälkeen

 9. 9

  Saksan internet keksi Angela Merkel -hymiön

 10. 10

  Halla-aho valitti, miten häneltä ei kysytä kuin maahanmuutosta, sitten käytti kampanjapuheensa puhuakseen pelkästään siitä

 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 1. 1

  Toni Kitin kova flunssa olikin aids – Nyt hän toivoo, että muut eivät uskoisi netin valesivuja

 2. 2

  Tohtori Tuulan ja tehdastyöntekijä Ritvan rakkaus oli monelle yllätys – ”Alemmassa sosiaaliluokassa ajatellaan, että herrat eivät pidä maailmaa käynnissä”

 3. 3

  Finnair perui koko kesän Miamin-lennot – mitä lentoyhtiössä oikein tapahtuu?

 4. 4

  Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

 5. 5

  Mika Häkkisen ja Ayrton Sennan yhteinen taival alkoi kunnon riidalla – eikä suomalainen huumori yhtään helpottanut tilannetta

 6. 6

  Harva tietää mitä tehdä, kun läheisen mieli järkkyy – ”Ei kannata sanoa, että kyllä se päivä vielä paistaa risukasaankin”

 7. 7

  En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

 8. 8

  ”Tuhka- ja juutalaisasioiden ministeri” oli liikaa – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta katkaisi opiskelija­yhdistyksen tuet

 9. 9

  Euroopan kovimmat reissaajat asuvat Suomessa – ”Opimme rakastamaan maita, joihin pääsee helposti”

 10. 10

  Viisi kuollut ja 40 loukkaantunut terrori­hyökkäyksessä brittiparlamentin edustalla – hyökkääjä ajoi autolla ihmisten yli, tunkeutui parlamentin alueelle ja puukotti poliisin kuoliaaksi

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

 2. 2

  Finnair perui koko kesän Miamin-lennot – mitä lentoyhtiössä oikein tapahtuu?

 3. 3

  Harva tietää mitä tehdä, kun läheisen mieli järkkyy – ”Ei kannata sanoa, että kyllä se päivä vielä paistaa risukasaankin”

 4. 4

  ”Tuhka- ja juutalaisasioiden ministeri” oli liikaa – Helsingin yliopiston ylioppilaskunta katkaisi opiskelija­yhdistyksen tuet

 5. 5

  Poliisi varoittaa lapsia Venäjältä levinneestä ahdistavasta itsemurhapelistä – pelin osuutta itsemurhiin on myös epäilty

 6. 6

  Viisi kuollut ja 40 loukkaantunut terrori­hyökkäyksessä brittiparlamentin edustalla – hyökkääjä ajoi autolla ihmisten yli, tunkeutui parlamentin alueelle ja puukotti poliisin kuoliaaksi

 7. 7

  En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

 8. 8

  Espoossa avattiin ruokakauppa, jossa ei ole yhtään myyjää – ”Oikeastaan tämä on kuin valtava automaatti”

 9. 9

  Tutkimus: Seksin jälkihehku liimaa pareja yhteen – vaikutuksen kesto on vakio

 10. 10

  Turkin Erdoğanin puheet kovenevat entisestään: ”Jos Eurooppa jatkaa tähän malliin, yhdenkään eurooppalaisen ei ole turvallista kävellä kaduilla”

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Vanha hinnasto saattaa olla arvokkaampi kuin romaani eivätkä Myrna-kupit kiinnosta ketään – asiantuntijat kertovat, mitkä käytetyt tavarat nyt käyvät kaupaksi

 2. 2

  Lenkille lähtenyt helsinkiläisnainen huomasi itkevän autoilijan tien poskessa – kuljetti satamaan ja juoksi takaisin

 3. 3

  Ottelun parhaaksi pelaajaksi valitun hyökkääjän tunteellinen emämoka: kiitti haastattelussa vaimoaan – ja tyttöystäväänsä

 4. 4

  Kela vaatii, että 6-vuotiaalle lapsenlapselle säästämäni rahat käytetään perheen elättämiseen

 5. 5

  Vanhuksia on jäänyt ilman ruokaa Helsingissä, eikä edes kaupunki tavoita uutta lähettiyritystä – lopulta kotihoito tilasi ruokaa Helvi Ukkola-Saariselle, 91

 6. 6

  Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

 7. 7

  En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

 8. 8

  Sanna Stellanin talo paljastui homepommiksi – Vakuutus ei korvaa totaalisesta remontista senttiäkään

 9. 9

  Instagramin seuratuin ihminen poisti Instagramin puhelimestaan eikä halua enää seurata sitä, koska väsyi turhia asioita tursuavaan someen

 10. 10

  Some villiintyi Angela Merkelin Trump-ilmeistä, esittelyssä johtajien supertapaamisen suosikkimeemit

 11. Näytä lisää