Valikko

Vuonna 2030 robotit ajavat kuorma-autoja, leikkaavat potilaita ja hoivaavat vanhuksia eikä ruokahävikkiä ole

Joukko huippututkijoita on koonnut arvionsa siitä, miten tekoäly muuttaa elämäämme vuonna 2030. Kävimme läpi jättiraportin, tässä ovat tulokset.

Joukko huippututkijoita on koonnut arvionsa siitä, miten tekoäly muuttaa elämäämme vuonna 2030. Kävimme läpi jättiraportin, tässä ovat tulokset:

Tekoäly muuttaa elämämme. Mutta miten?

Joukko huippututkijoita on koonnut arvionsa selvitykseksi siitä, miten tekoäly on muuttanut amerikkalaisen kaupungin elämää vuonna 2030. Selvitys on Stanfordin yliopiston AI100-tutkimushankkeen ensimmäinen julkaisu. Raportin voi lukea täältä.

Tutkijaryhmän puheenjohtaja on tietojenkäsittelytieteen tutkija Barbara Grosz Harvardin yliopistosta. Hän toivoo hankkeesta tulevan ”sadan vuoden mittainen keskustelu siitä, miten tekoälyä käyttävä teknologia voisi parantaa elämäämme ja yhteiskuntaamme”.

Ryhmä on jakanut tekoälyn vaikutukset kahdeksaan ryhmään.

Mutta ensin pitää selvittää mitä tekoäly on. Siitä on hyvin monia eri näkemyksiä. Ryhmällä on hyvin täsmällinen määritelmä. Tekoälyllä he tarkoittavat järjestelmää, joka käsittelee valtavia määriä dataa ja osaa etsiä siitä erilaisia ratkaisuja. Avainsana on automaatio.

Tällainen tekoäly voitti Garri Kasparovin shakissa vuonna 1997. Sellainen päättää mitä näet Facebook-feedissäsi ja suosittelee sinulle elokuvia Netflixissä. Sellainen myös ohjaa Googlen itseohjautuvia ja vielä aika lailla törmäileviä autoja.

Kahdeksan kaupunkielämän aluetta ja tapaa, jotka tekoäly muuttaa 15 vuodessa ovat liikenne, työ, viihde, terveydenhoito, kodinhoito, koulutus, koulutus, työ, viihde ja yhteisten resurssien hallinta.

Tutkijaryhmä jakoi vaikutukset kahdeksaan ryhmään. Teknologia kehittyy liikenteessä, terveydenhoidossa, koti- ja palveluroboteissa, koulutuksessa ja viihteessä. Tekoälyllä tulee lisäksi olemaan laajoja vaikutuksia työhön, julkiseen turvallisuuteen ja yhteisten resurssien hallinnointiin.

Katsotaan, mitä tutkijat näistä ennustavat.

Tässä on katsaus kaupunkikuvaan ehkä Suomessakin vuonna 2030.

Liikenne

Nopeimpia ja suurimpia kaupunkikuvassa näkyviä muutoksia tulee tapahtumaan liikenteessä. Liikenteen valvontaa on jo automatisoitu nopeuskameroilla, mutta se on vasta alkua.

Erilaiset sensorit ovat kehittyneet viidessätoista vuodessa valtavasti. Niiden avulla liikennettä voidaan ohjata täsmällisesti eri vuorokauden aikojen tarpeen mukaan.

Liikenteen merkittävin uudistus tulevat olemaan itseohjautuvat kulkuneuvot. Tämä ei tarkoita vain henkilöautoja, vaan myös tavarankuljetusta isoilla rekka-autoilla.

Se voi tuntua uskomattomalta.

Mutta pitkään ei uskottu, että tekoäly voittaisi ihmistä shakissa. Se kuitenkin tapahtui vuonna 1997. Samaan tapaan nyt saattaa tuntua vaikealta ajatella, että kone ajaisi autoa ihmistä paremmin. Mutta parhaillaan tehdään valtavasti kehitystyötä, jotta itseojautuvat kulkuneuvot olisivat riittävän turvallisia.

Posti kulkee drone-lennokeilla ja robotit kuljettavat rahtitavaraa.

Liikenteen turvallisuusvaatimukset ovat erittäin tiukat. Niitä ratkotaan parhaillaan. Esimerkiksi turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta hyvä ratkaisu olisi kehittää autojen välistä kommunikaatiota.

Miltä automatisoitu liikenne sitten näyttäisi? Todennäköisesti rauhallisemmalta, turvallisemmalta ja pikkuisen tylsemmältä.

Ihmiset omistavat vähemmän autoja ja asuvat ehkä entistä kauempana työpaikoistaan.

Terveydenhoito

Tekoäly pystyy ajan myötä lukemaan jokaisen ihmisen koko genomin, vertaamaan sitä valtavaan määrään aiempaa dataa ja paljastamaan piileviä sairastumistaipumuksia.

Lääketieteellistä dataa tallennetaan laajamittaisesti, sitä jaetaan eri toimijoiden kesken ja sitä yhdistetään reaaliaikaisesti tapahtuvaan elintoimintojen seurantaan.

Tästä syntyy automatisoitu hoitoketju suoraan lääkärin vastaanotolle.

Perinteinen lääkärin vastaanotto on muuttunut täysin viidentoista vuoden kuluttua.

Nyt potilas sanallisesti kuvailee oireitaan ja lääkäri omassa mielessään yrittää tulkita kuulemansa diagnostiikan kielelle, käyttäen apunaan joitain välineitä.

Vuonna 2030 automaattiset sensorijärjestelmät tekevät perusselvityksen siitä, mikä potilasta vaivaa. Lääkäri valvoo prosessia ja ammattitaidollaan täydentää automaattisten järjestelmien havainnot ja kokoaa niistä diagnoosin.

Kun potilas pitää leikata, rutiinioperaatiot tekevät robotit, lääkärien ja hoitohenkilökunnan valvonnassa.

Koti- ja palvelurobotit

Monien meistä ensimmäinen kosketus robotteihin on ollut nykyaikainen imurirobotti.

Viidessätoista vuodessa ne ovat kehittyneet mutkikkaita kodinhoitotehtäviä tekeviksi monitoimiroboteiksi, jotka huoltavat kotia ja piha-aluetta.

Robotit myös valvovat turvallisuutta ja vartioivat kotia esimerkiksi murtovarkailta.

Pilveen yhteydessä olevat robotit oppivat nopeasti ja jakavat dataa keskenään tehokkaasti. Sitä mukaa, kun puheentulkinta- ja kuvantunnistusohjelmat kehittyvät, robotit pystyvät entistä yksityiskohtaisempaan vuorovaikutukseen ihmisten kanssa.

Pelikonsoleista tuttu käsien ja vartalon liikkeillä ohjaaminen helpottaa robottien ohjaamista.

Vanhusten määrän kasvu aiheuttaa paineita sosiaalihuollolle. Robotit voivat hoitaa vanhusten kodeissa yksinkertaisia tehtäviä, kuten siivoamista ja aterioiden valmistusta, mahdollisesti jopa auttavat pukeutumisessa ja kylpyhuoneessa.

Koulutus

Tutkijat uskovat, että tekoälyn kehittyessä virtuaalitilojen käyttö opetuksessa lisääntyy. Opetustarkoituksiin luodut keinotekoiset ympäristöt tarjoavat kokonaisvaltaisen tavan oppia vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Mitä tämä tarkoittaa?

Luonnontieteissä biologia, anatomia, geologia ja astronomia ovat esimerkkejä oppiaineista, joissa on vaikea olla todellisessa vuorovaikutuksessa aiheeseen liittyvien kohteiden kanssa. Tiikeriä on mahdoton tarkkailla läheltä, emme pääse aurinkokunnan ulkopuolelle katselemaan galakseja, eikä luokkahuoneesta voi porata tunnelia maan sulaan ytimeen.

Virtuaaliversiot näistä oppimisen kohteista luovat mahdollisimman toden tuntuisen korvikkeen.

Humanistisissa aineissa voidaan luoda keinotekoisia versioita historiallisista ympäristöistä ja vaikkapa Shakespearen näytelmien tapahtumapaikoista.

Vähän arkipäiväisemmällä tasolla tekoäly tehostaa etäoppimista ja oppilaan mukana kulkevan teknologian avulla oppimisen yhdistämistä kaikkeen arkielämään.

Viihde

Viihteen kohdalla tutkijaryhmällä on kaikkein vähiten uutta sanottavaa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että viihde on nykyisin niin valtavan kokoinen toimiala, että kaikki mahdollinen tekninen kehitys otetaan viihekäyttöön mahdollisimman nopeasti.

Kuilu kuviteltavan ja todellisen välillä on paradoksaalisesti kapein juuri viihdeteknologiassa.

Tutkijaryhmän mukaan kuluttamamme viihde valikoidaan, järjestetään ja jaetaan automaattisesti entistä tehokkaammin vuonna 2030.

Viihdepalvelut suosittelevat jo nyt meille sisältöä sen mukaan, mitä olemme aikaisemmin kuluttaneet. Tulevaisuudessa tehokkaat tekoälyt hallinnoivat massiivisia varastoja mediasisältöjä. Ne järjestävät, valikoivat ja jakavat niitä automaattisesti, kaikkialle maailmassa, kaikkiin mahdollisiin laitteisiin.

Viihteen kehityksen painopiste siirtyy ohjelmistoista laitteisiin. Koteihimme tulee virtuaalisia sekä robottien kautta tapahtuvia viihdeympäristöjä, jotka vuorovaikuttavat kanssamme syvällisesti, sensorien kautta reagoiden tunnetilojemme muutoksiin.

Työ

Tekoälyn kehittyessä vanhoja työtehtäviä katoaa ja uusia syntyy.

Vuonna 2030 tekoäly on korvannut tiettyjä tarkkaan määriteltyjä tehtäviä, eikä niinkään kokonaisia ammattikuntia. Samalla tekoäly luo uudenlaisia ammatteja. Niiden ennustaminen on kuitenkin tutkijaryhmän mukaan hyvin vaikeaa.

Työpaikkojen koko tulee luultavasti pienenemään. Olennainen termi tässä on skaalautuminen, se miten yritys voi kasvattaa kannattavaa toimintaansa suurempaan mittakaavaan.

Suurin osa yrityksistä on sellaisia, että niiden toiminta skaalautuu joko toisintamalla samanlainen työyksikkö toisella paikkakunnalla, rakentamalla ”korkeampi” organisaatio entiselle paikalle, tai ulkoistamalla osan toiminnoista.

Tekoälyn teho työelämässä tulee näkymään nimenomaan skaalautumisessa. Toisin sanoen, jokainen näistä kolmesta kasvun tavasta vähenee, mahdollisesti suurelta osin katoaa kokonaan. Tekoäly hoitaa toiminnan skaalautumisen ja ihmisten tehtäväksi jää entistä voimakkaampi erikoistuminen ja työn jakaminen uudenlaisiin osakokonaisuuksiin.

Tutkijat vertaavat tekoälyn vaikutusta toimistotyöhön siihen vaikutukseen, joka roboteilla on ollut tehdastyöhön.

Vaikka tekoäly vie ennen kaikkea yksittäisiä tehtäviä, se tulee vähentämään työpaikkoja kaupungeissa. Vuonna 2030 nykyistä suurempi osa kaupungeissa asuvista ihmisistä ei pysty löytämään työtä, joka elättäisi heitä. Tämä edellyttää sosiaalisten tukijärjestelmien merkittävää kehittämistä ja kokonaan uudelleenarvioimista. Se tarkoittaa mahdollisesti myös kaupunkirakenteiden perustavaa uudelleenarvioimista.

Resurssien järkevämpi käyttö

Vuonna 2030 kaikki sellaiset kulutettavat asiat, joita kaupunkien asukkaille jaellaan, voidaan jakaa hyvin täsmällisesti tarpeiden mukaan.

Käytännössä suurin ja näkyvin vaikutus tässä tulee olemaan ruoan kulutuksessa ja jakelussa.

Suomessakin on jo nyt käynnissä toimintaa, jossa hävikkiruokaa ”pelastetaan” ja käytetään hyödyllisesti.

Tulevaisuudessa ruoan kulutus optimoidaan tekoälyn hallinnoimilla järjestelmillä kauppojen, ravintoloiden ja erilaisten yhteisöjen tai vaikka yksittäisten ihmisen välillä. Ruoan hävikki minimoituu.

Julkinen turvallisuus

Kyberturvallisuus kehittyy samaa tahtia kuin tekoäly.

Vuonna 2030 tekoäly valvoo meitä huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Tutkijat ymmärrettävästi kiinnittävät huomiota yksityisyyden ja valvonnan tasapainon tärkeyteen.

Keräämällä ja vertaamalla erilaisten kaupunkitilassa toimivien sensoreiden kautta keräämäänsä dataa, tekoäly voi oppia tunnistamaan poikkeustilanteita. Ne voivat olla sellaisia, joihin liittyy esimerkiksi rikollisuutta. Toisaalta, ne voivat vastaavasti olla tilanteita, joissa tapahtuu poliisin väärinkäytöksiä.

Drone-lennokit rutiininomaisesti vartioivat lentokenttiä, satamia, rannikkoalueita ja teollisuusalueita.

Lentokentillä vaarallisia ihmisiä voidaan paljastaa äänien ja liikkeiden analysoimiseen erikoistuneella tekoälyllä.

Rikosten ennakointi ja kattava valvonta pelottavat. Mitä jos järjestelmä tekeekin virhearvion?

Tutkijoiden mukaan pelko on turha. Tekoälyllä ei ole ennakkoluuloja eikä oletuksia. Siksi se toimii luotettavammin kuin ihminen.

Tekoäly on siirtynyt tieteistarinoista todellisuudeksi. Moni pelkää tekoälyä.

Sen uskotaan kehittyvän vähän samantapaiseksi kuin Avaruusseikkailu 2001 -elokuvan HAL-tietokone. Keinotekoiseksi persoonaksi, joka haamun lailla asustaa jossain kovalevyn virtapiireissä ja on sitä mieltä, että ihmiset ovat haitta tai vähintäänkin hidaste sen ylivertaisen älyn kehitykselle. Kauhuskenaariosta maalataan käytännössä samanlaista asetelmaa kuin Terminator-elokuvissa, jossa itsetietoinen tekoäly Skynet päättää tuhota ihmiskunnan.

Ilmeisen tosissaan tällaisesta ovat julkisuudessa varoitelleet muun muassa Paypalista, Teslasta ja SpaceX:stä tunnettu Elon Musk ja teoreettisen fysiikan professori Stephen Hawking.

Suomalaissyntyinen Linus Torvalds, Linux-käyttöjärjestelmän kehittäjä, kommentoi näitä kauhukuvia suorapuheiseen tapaansa viime vuonna:

”En vain usko, että joudumme jonkinlaiseen eksistentiaaliseen kriisiin, koska tiskikone alkaa keskustella Sartresta.”

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Tekoäly
 • tietokone
 • Internet
Nyt.fi luetuimmat
 1. 1

  Hampurilaistesti: Maistoimme juustohampurilaisia kuudesta helsinkiläisravintolasta – selkeä voittaja ja häviäjä löytyivät

 2. 2

  Trump leikki ajavansa rekkaa, tööttäili ja intoili kuin pikkulapsi, internet riemastui kuvista

 3. 3

  Näin syntyy täydellinen hampurilainen kotikeittiössä – huippukokki antaa vinkkejä jokaiseen vaiheeseen

 4. 4

  Netissä kiertää nyt ”maailman epätyydyttävin” video, jolla tehdään harmittomia juttuja väärin ja katsojia inhottaa – psykologi selittää, mistä vastenmielisyys johtuu

 5. 5

  Miesten seksuaalisuus pitää vapauttaa, jotta miehetkin voisivat nauttia seksistä enemmän, sanoo tutkija – ja näin se tapahtuu

 6. 6

  Menin epäillen katsomaan uutta Kaunotarta ja hirviötä ja yllätyin: Se on alkuperäistä parempi, olennainen päivitys klassikkoon

 7. 7

  Tästä syystä suomalaispoliitikoiden kauhistelu suurmoskeijasta on tekopyhää

 8. 8

  Metallican keikan kallein lippu maksaa 2 400 euroa – vip-liput ovat tulleet jäädäkseen, sanoo tapahtumajärjestäjä

 9. 9

  Pelit-lehden ansiosta suomalaisista tuli juuri tällainen pelaajakansa: päätoimittajana 25 vuotta toiminut Tuija Lindén kertoo nyt, miten se kävi

 10. 10

  ”Monen miehen mielestä unelmakroppa naiselle” – uusi suomalaisdokumentti näyttää bikini fitness -lajin arjen, jossa naiset treenaavat miehisen katseen alla

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Hampurilaistesti: Maistoimme juustohampurilaisia kuudesta helsinkiläisravintolasta – selkeä voittaja ja häviäjä löytyivät

 2. 2

  Trump leikki ajavansa rekkaa, tööttäili ja intoili kuin pikkulapsi, internet riemastui kuvista

 3. 3

  Näin syntyy täydellinen hampurilainen kotikeittiössä – huippukokki antaa vinkkejä jokaiseen vaiheeseen

 4. 4

  Netissä kiertää nyt ”maailman epätyydyttävin” video, jolla tehdään harmittomia juttuja väärin ja katsojia inhottaa – psykologi selittää, mistä vastenmielisyys johtuu

 5. 5

  Menin epäillen katsomaan uutta Kaunotarta ja hirviötä ja yllätyin: Se on alkuperäistä parempi, olennainen päivitys klassikkoon

 6. 6

  Pikatestissä Ison Roobertinkadun ylistetty ravintola, josta saa Lähi-idän ruokaa – salaatti oli raikasta ja lammas mehevää

 7. 7

  Tästä syystä suomalaispoliitikoiden kauhistelu suurmoskeijasta on tekopyhää

 8. 8

  Pelit-lehden ansiosta suomalaisista tuli juuri tällainen pelaajakansa: päätoimittajana 25 vuotta toiminut Tuija Lindén kertoo nyt, miten se kävi

 9. 9

  Arviossa Helsingin keskustan uusi tapaspaikka, josta saa loistavia minipurilaisia

 10. 10

  Jenkkiopettaja kirjoitti hittijutun suomalaisten tavoista – ja suututti maanmiehensä

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Some villiintyi Angela Merkelin Trump-ilmeistä, esittelyssä johtajien supertapaamisen suosikkimeemit

 2. 2

  Hampurilaistesti: Maistoimme juustohampurilaisia kuudesta helsinkiläisravintolasta – selkeä voittaja ja häviäjä löytyivät

 3. 3

  Instagramin seuratuin ihminen poisti Instagramin puhelimestaan eikä halua enää seurata sitä, koska väsyi turhia asioita tursuavaan someen

 4. 4

  Popin supertähti sairastui syömishäiriöön ja lopetti nettikommenttien lukemisen, kertoo siitä nyt kaikille, koska haluaa tukea naisia samassa taistelussa

 5. 5

  Trump leikki ajavansa rekkaa, tööttäili ja intoili kuin pikkulapsi, internet riemastui kuvista

 6. 6

  Netissä kiertää nyt ”maailman epätyydyttävin” video, jolla tehdään harmittomia juttuja väärin ja katsojia inhottaa – psykologi selittää, mistä vastenmielisyys johtuu

 7. 7

  Maailman huonoimmasta elokuvasta tehtiin Hollywood-leffa, jota ylistetään ja jolle povataan jo Oscaria

 8. 8

  Pelit-lehden ansiosta suomalaisista tuli juuri tällainen pelaajakansa: päätoimittajana 25 vuotta toiminut Tuija Lindén kertoo nyt, miten se kävi

 9. 9

  Cheekin osaomistama yökerho avataan Makkarataloon parin viikon päästä – nyt paljastettiin nimi Skohan, josta vihjailtiin jo Cheekin ja Elastisen yhteisbiisissä

 10. 10

  Saksan internet keksi Angela Merkel -hymiön

 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 1. 1

  Näin lähtee Jopo hävyttömän varkaan mukaan helsinkiläisnaisen kotipihasta – ”Toivottavasti tämä toimii muille opetuksena”

 2. 2

  Ilmavoimat on perustanut kaikessa hiljaisuudessa Raven-erikoisjoukon – ”korpit” suojelevat vip-matkustajia mahdollisesti vaarallisilla paikoilla

 3. 3

  Hampurilaistesti: Maistoimme juustohampurilaisia kuudesta helsinkiläisravintolasta – selkeä voittaja ja häviäjä löytyivät

 4. 4

  Trump leikki ajavansa rekkaa, tööttäili ja intoili kuin pikkulapsi, internet riemastui kuvista

 5. 5

  Vantaan Koivuhaassa on Jehovan todistajien päämaja, jossa valikoitu joukko odottaa pääsyä paratiisiin – lapset on kielletty ja raamatuntulkinta ainoaa oikeaa

 6. 6

  Kymmenet tutkijat varoittavat: Hallituksen biotalousinto kiihdyttää ilmastonmuutosta ja vaarantaa metsäluonnon

 7. 7

  Herätkää poliittiset päättäjät – Suomi on sairastunut, ja taudin nimi on avoin rasismi

 8. 8

  Turvapaikanhakijat eivät työllisty – etenkin Irakista ja Somaliasta tulevien työllisyys on hyvin heikko

 9. 9

  Suomalaisten suosikkiauto sai alkunsa tämän miehen ideasta – Näin maasto- ja henkilöauton yhdistelmä valloitti maailman

 10. 10

  Seksi neandertalilaisten kanssa tartutti papilloomaviruksen nykyihmiseen, osoitti suomalainen paleogeneetikko

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Tuhansia suomalaisia ryöstettiin orjiksi, mutta sitä hädin tuskin muistetaan – moni kansa ei unohtaisi moista vääryyttä ikinä

 2. 2

  Hampurilaistesti: Maistoimme juustohampurilaisia kuudesta helsinkiläisravintolasta – selkeä voittaja ja häviäjä löytyivät

 3. 3

  Toni Kitin kova flunssa olikin aids – Nyt hän toivoo, että muut eivät uskoisi netin valesivuja

 4. 4

  Vantaan Koivuhaassa on Jehovan todistajien päämaja, jossa valikoitu joukko odottaa pääsyä paratiisiin – lapset on kielletty ja raamatuntulkinta ainoaa oikeaa

 5. 5

  Aikuiset ihmiset ovat unohtaneet, ettei töykeyttä voi perustella millään

 6. 6

  Turvapaikanhakijat eivät työllisty – etenkin Irakista ja Somaliasta tulevien työllisyys on hyvin heikko

 7. 7

  Happohyökkääjä vaanii nuoria naisia Berliinissä – uhreja ainakin kuusi

 8. 8

  Tohtori Tuulan ja tehdastyöntekijä Ritvan rakkaus oli monelle yllätys – ”Alemmassa sosiaaliluokassa ajatellaan, että herrat eivät pidä maailmaa käynnissä”

 9. 9

  Telia luopuu roaming-maksuista – kuluttajille kotimaan hinnat kaikissa EU-maissa

 10. 10

  En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Tuhansia suomalaisia ryöstettiin orjiksi, mutta sitä hädin tuskin muistetaan – moni kansa ei unohtaisi moista vääryyttä ikinä

 2. 2

  Vanha hinnasto saattaa olla arvokkaampi kuin romaani eivätkä Myrna-kupit kiinnosta ketään – asiantuntijat kertovat, mitkä käytetyt tavarat nyt käyvät kaupaksi

 3. 3

  Lenkille lähtenyt helsinkiläisnainen huomasi itkevän autoilijan tien poskessa – kuljetti satamaan ja juoksi takaisin

 4. 4

  Jopa puolet liikunnan harrastajista treenaa liian lujaa, sanoo asiantuntija – Iltakävely voi usein olla hikilenkkiä parempi

 5. 5

  En halua olla sukupuoli­neutraali, haluan olla nainen – kotona pesen mielelläni mieheni pyykit

 6. 6

  Toni Kitin kova flunssa olikin aids – Nyt hän toivoo, että muut eivät uskoisi netin valesivuja

 7. 7

  Ottelun parhaaksi pelaajaksi valitun hyökkääjän tunteellinen emämoka: kiitti haastattelussa vaimoaan – ja tyttöystäväänsä

 8. 8

  Kela vaatii, että 6-vuotiaalle lapsenlapselle säästämäni rahat käytetään perheen elättämiseen

 9. 9

  Finnair perui koko kesän Miamin-lennot – mitä lentoyhtiössä oikein tapahtuu?

 10. 10

  Vanhuksia on jäänyt ilman ruokaa Helsingissä, eikä edes kaupunki tavoita uutta lähettiyritystä – lopulta kotihoito tilasi ruokaa Helvi Ukkola-Saariselle, 91

 11. Näytä lisää