Valikko

Vuonna 2030 robotit ajavat kuorma-autoja, leikkaavat potilaita ja hoivaavat vanhuksia eikä ruokahävikkiä ole

Joukko huippututkijoita on koonnut arvionsa siitä, miten tekoäly muuttaa elämäämme vuonna 2030. Kävimme läpi jättiraportin, tässä ovat tulokset.

Joukko huippututkijoita on koonnut arvionsa siitä, miten tekoäly muuttaa elämäämme vuonna 2030. Kävimme läpi jättiraportin, tässä ovat tulokset:

Tekoäly muuttaa elämämme. Mutta miten?

Joukko huippututkijoita on koonnut arvionsa selvitykseksi siitä, miten tekoäly on muuttanut amerikkalaisen kaupungin elämää vuonna 2030. Selvitys on Stanfordin yliopiston AI100-tutkimushankkeen ensimmäinen julkaisu. Raportin voi lukea täältä.

Tutkijaryhmän puheenjohtaja on tietojenkäsittelytieteen tutkija Barbara Grosz Harvardin yliopistosta. Hän toivoo hankkeesta tulevan ”sadan vuoden mittainen keskustelu siitä, miten tekoälyä käyttävä teknologia voisi parantaa elämäämme ja yhteiskuntaamme”.

Ryhmä on jakanut tekoälyn vaikutukset kahdeksaan ryhmään.

Mutta ensin pitää selvittää mitä tekoäly on. Siitä on hyvin monia eri näkemyksiä. Ryhmällä on hyvin täsmällinen määritelmä. Tekoälyllä he tarkoittavat järjestelmää, joka käsittelee valtavia määriä dataa ja osaa etsiä siitä erilaisia ratkaisuja. Avainsana on automaatio.

Tällainen tekoäly voitti Garri Kasparovin shakissa vuonna 1997. Sellainen päättää mitä näet Facebook-feedissäsi ja suosittelee sinulle elokuvia Netflixissä. Sellainen myös ohjaa Googlen itseohjautuvia ja vielä aika lailla törmäileviä autoja.

Kahdeksan kaupunkielämän aluetta ja tapaa, jotka tekoäly muuttaa 15 vuodessa ovat liikenne, työ, viihde, terveydenhoito, kodinhoito, koulutus, koulutus, työ, viihde ja yhteisten resurssien hallinta.

Tutkijaryhmä jakoi vaikutukset kahdeksaan ryhmään. Teknologia kehittyy liikenteessä, terveydenhoidossa, koti- ja palveluroboteissa, koulutuksessa ja viihteessä. Tekoälyllä tulee lisäksi olemaan laajoja vaikutuksia työhön, julkiseen turvallisuuteen ja yhteisten resurssien hallinnointiin.

Katsotaan, mitä tutkijat näistä ennustavat.

Tässä on katsaus kaupunkikuvaan ehkä Suomessakin vuonna 2030.

Liikenne

Nopeimpia ja suurimpia kaupunkikuvassa näkyviä muutoksia tulee tapahtumaan liikenteessä. Liikenteen valvontaa on jo automatisoitu nopeuskameroilla, mutta se on vasta alkua.

Erilaiset sensorit ovat kehittyneet viidessätoista vuodessa valtavasti. Niiden avulla liikennettä voidaan ohjata täsmällisesti eri vuorokauden aikojen tarpeen mukaan.

Liikenteen merkittävin uudistus tulevat olemaan itseohjautuvat kulkuneuvot. Tämä ei tarkoita vain henkilöautoja, vaan myös tavarankuljetusta isoilla rekka-autoilla.

Se voi tuntua uskomattomalta.

Mutta pitkään ei uskottu, että tekoäly voittaisi ihmistä shakissa. Se kuitenkin tapahtui vuonna 1997. Samaan tapaan nyt saattaa tuntua vaikealta ajatella, että kone ajaisi autoa ihmistä paremmin. Mutta parhaillaan tehdään valtavasti kehitystyötä, jotta itseojautuvat kulkuneuvot olisivat riittävän turvallisia.

Posti kulkee drone-lennokeilla ja robotit kuljettavat rahtitavaraa.

Liikenteen turvallisuusvaatimukset ovat erittäin tiukat. Niitä ratkotaan parhaillaan. Esimerkiksi turvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden kannalta hyvä ratkaisu olisi kehittää autojen välistä kommunikaatiota.

Miltä automatisoitu liikenne sitten näyttäisi? Todennäköisesti rauhallisemmalta, turvallisemmalta ja pikkuisen tylsemmältä.

Ihmiset omistavat vähemmän autoja ja asuvat ehkä entistä kauempana työpaikoistaan.

Terveydenhoito

Tekoäly pystyy ajan myötä lukemaan jokaisen ihmisen koko genomin, vertaamaan sitä valtavaan määrään aiempaa dataa ja paljastamaan piileviä sairastumistaipumuksia.

Lääketieteellistä dataa tallennetaan laajamittaisesti, sitä jaetaan eri toimijoiden kesken ja sitä yhdistetään reaaliaikaisesti tapahtuvaan elintoimintojen seurantaan.

Tästä syntyy automatisoitu hoitoketju suoraan lääkärin vastaanotolle.

Perinteinen lääkärin vastaanotto on muuttunut täysin viidentoista vuoden kuluttua.

Nyt potilas sanallisesti kuvailee oireitaan ja lääkäri omassa mielessään yrittää tulkita kuulemansa diagnostiikan kielelle, käyttäen apunaan joitain välineitä.

Vuonna 2030 automaattiset sensorijärjestelmät tekevät perusselvityksen siitä, mikä potilasta vaivaa. Lääkäri valvoo prosessia ja ammattitaidollaan täydentää automaattisten järjestelmien havainnot ja kokoaa niistä diagnoosin.

Kun potilas pitää leikata, rutiinioperaatiot tekevät robotit, lääkärien ja hoitohenkilökunnan valvonnassa.

Koti- ja palvelurobotit

Monien meistä ensimmäinen kosketus robotteihin on ollut nykyaikainen imurirobotti.

Viidessätoista vuodessa ne ovat kehittyneet mutkikkaita kodinhoitotehtäviä tekeviksi monitoimiroboteiksi, jotka huoltavat kotia ja piha-aluetta.

Robotit myös valvovat turvallisuutta ja vartioivat kotia esimerkiksi murtovarkailta.

Pilveen yhteydessä olevat robotit oppivat nopeasti ja jakavat dataa keskenään tehokkaasti. Sitä mukaa, kun puheentulkinta- ja kuvantunnistusohjelmat kehittyvät, robotit pystyvät entistä yksityiskohtaisempaan vuorovaikutukseen ihmisten kanssa.

Pelikonsoleista tuttu käsien ja vartalon liikkeillä ohjaaminen helpottaa robottien ohjaamista.

Vanhusten määrän kasvu aiheuttaa paineita sosiaalihuollolle. Robotit voivat hoitaa vanhusten kodeissa yksinkertaisia tehtäviä, kuten siivoamista ja aterioiden valmistusta, mahdollisesti jopa auttavat pukeutumisessa ja kylpyhuoneessa.

Koulutus

Tutkijat uskovat, että tekoälyn kehittyessä virtuaalitilojen käyttö opetuksessa lisääntyy. Opetustarkoituksiin luodut keinotekoiset ympäristöt tarjoavat kokonaisvaltaisen tavan oppia vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.

Mitä tämä tarkoittaa?

Luonnontieteissä biologia, anatomia, geologia ja astronomia ovat esimerkkejä oppiaineista, joissa on vaikea olla todellisessa vuorovaikutuksessa aiheeseen liittyvien kohteiden kanssa. Tiikeriä on mahdoton tarkkailla läheltä, emme pääse aurinkokunnan ulkopuolelle katselemaan galakseja, eikä luokkahuoneesta voi porata tunnelia maan sulaan ytimeen.

Virtuaaliversiot näistä oppimisen kohteista luovat mahdollisimman toden tuntuisen korvikkeen.

Humanistisissa aineissa voidaan luoda keinotekoisia versioita historiallisista ympäristöistä ja vaikkapa Shakespearen näytelmien tapahtumapaikoista.

Vähän arkipäiväisemmällä tasolla tekoäly tehostaa etäoppimista ja oppilaan mukana kulkevan teknologian avulla oppimisen yhdistämistä kaikkeen arkielämään.

Viihde

Viihteen kohdalla tutkijaryhmällä on kaikkein vähiten uutta sanottavaa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että viihde on nykyisin niin valtavan kokoinen toimiala, että kaikki mahdollinen tekninen kehitys otetaan viihekäyttöön mahdollisimman nopeasti.

Kuilu kuviteltavan ja todellisen välillä on paradoksaalisesti kapein juuri viihdeteknologiassa.

Tutkijaryhmän mukaan kuluttamamme viihde valikoidaan, järjestetään ja jaetaan automaattisesti entistä tehokkaammin vuonna 2030.

Viihdepalvelut suosittelevat jo nyt meille sisältöä sen mukaan, mitä olemme aikaisemmin kuluttaneet. Tulevaisuudessa tehokkaat tekoälyt hallinnoivat massiivisia varastoja mediasisältöjä. Ne järjestävät, valikoivat ja jakavat niitä automaattisesti, kaikkialle maailmassa, kaikkiin mahdollisiin laitteisiin.

Viihteen kehityksen painopiste siirtyy ohjelmistoista laitteisiin. Koteihimme tulee virtuaalisia sekä robottien kautta tapahtuvia viihdeympäristöjä, jotka vuorovaikuttavat kanssamme syvällisesti, sensorien kautta reagoiden tunnetilojemme muutoksiin.

Työ

Tekoälyn kehittyessä vanhoja työtehtäviä katoaa ja uusia syntyy.

Vuonna 2030 tekoäly on korvannut tiettyjä tarkkaan määriteltyjä tehtäviä, eikä niinkään kokonaisia ammattikuntia. Samalla tekoäly luo uudenlaisia ammatteja. Niiden ennustaminen on kuitenkin tutkijaryhmän mukaan hyvin vaikeaa.

Työpaikkojen koko tulee luultavasti pienenemään. Olennainen termi tässä on skaalautuminen, se miten yritys voi kasvattaa kannattavaa toimintaansa suurempaan mittakaavaan.

Suurin osa yrityksistä on sellaisia, että niiden toiminta skaalautuu joko toisintamalla samanlainen työyksikkö toisella paikkakunnalla, rakentamalla ”korkeampi” organisaatio entiselle paikalle, tai ulkoistamalla osan toiminnoista.

Tekoälyn teho työelämässä tulee näkymään nimenomaan skaalautumisessa. Toisin sanoen, jokainen näistä kolmesta kasvun tavasta vähenee, mahdollisesti suurelta osin katoaa kokonaan. Tekoäly hoitaa toiminnan skaalautumisen ja ihmisten tehtäväksi jää entistä voimakkaampi erikoistuminen ja työn jakaminen uudenlaisiin osakokonaisuuksiin.

Tutkijat vertaavat tekoälyn vaikutusta toimistotyöhön siihen vaikutukseen, joka roboteilla on ollut tehdastyöhön.

Vaikka tekoäly vie ennen kaikkea yksittäisiä tehtäviä, se tulee vähentämään työpaikkoja kaupungeissa. Vuonna 2030 nykyistä suurempi osa kaupungeissa asuvista ihmisistä ei pysty löytämään työtä, joka elättäisi heitä. Tämä edellyttää sosiaalisten tukijärjestelmien merkittävää kehittämistä ja kokonaan uudelleenarvioimista. Se tarkoittaa mahdollisesti myös kaupunkirakenteiden perustavaa uudelleenarvioimista.

Resurssien järkevämpi käyttö

Vuonna 2030 kaikki sellaiset kulutettavat asiat, joita kaupunkien asukkaille jaellaan, voidaan jakaa hyvin täsmällisesti tarpeiden mukaan.

Käytännössä suurin ja näkyvin vaikutus tässä tulee olemaan ruoan kulutuksessa ja jakelussa.

Suomessakin on jo nyt käynnissä toimintaa, jossa hävikkiruokaa ”pelastetaan” ja käytetään hyödyllisesti.

Tulevaisuudessa ruoan kulutus optimoidaan tekoälyn hallinnoimilla järjestelmillä kauppojen, ravintoloiden ja erilaisten yhteisöjen tai vaikka yksittäisten ihmisen välillä. Ruoan hävikki minimoituu.

Julkinen turvallisuus

Kyberturvallisuus kehittyy samaa tahtia kuin tekoäly.

Vuonna 2030 tekoäly valvoo meitä huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Tutkijat ymmärrettävästi kiinnittävät huomiota yksityisyyden ja valvonnan tasapainon tärkeyteen.

Keräämällä ja vertaamalla erilaisten kaupunkitilassa toimivien sensoreiden kautta keräämäänsä dataa, tekoäly voi oppia tunnistamaan poikkeustilanteita. Ne voivat olla sellaisia, joihin liittyy esimerkiksi rikollisuutta. Toisaalta, ne voivat vastaavasti olla tilanteita, joissa tapahtuu poliisin väärinkäytöksiä.

Drone-lennokit rutiininomaisesti vartioivat lentokenttiä, satamia, rannikkoalueita ja teollisuusalueita.

Lentokentillä vaarallisia ihmisiä voidaan paljastaa äänien ja liikkeiden analysoimiseen erikoistuneella tekoälyllä.

Rikosten ennakointi ja kattava valvonta pelottavat. Mitä jos järjestelmä tekeekin virhearvion?

Tutkijoiden mukaan pelko on turha. Tekoälyllä ei ole ennakkoluuloja eikä oletuksia. Siksi se toimii luotettavammin kuin ihminen.

Tekoäly on siirtynyt tieteistarinoista todellisuudeksi. Moni pelkää tekoälyä.

Sen uskotaan kehittyvän vähän samantapaiseksi kuin Avaruusseikkailu 2001 -elokuvan HAL-tietokone. Keinotekoiseksi persoonaksi, joka haamun lailla asustaa jossain kovalevyn virtapiireissä ja on sitä mieltä, että ihmiset ovat haitta tai vähintäänkin hidaste sen ylivertaisen älyn kehitykselle. Kauhuskenaariosta maalataan käytännössä samanlaista asetelmaa kuin Terminator-elokuvissa, jossa itsetietoinen tekoäly Skynet päättää tuhota ihmiskunnan.

Ilmeisen tosissaan tällaisesta ovat julkisuudessa varoitelleet muun muassa Paypalista, Teslasta ja SpaceX:stä tunnettu Elon Musk ja teoreettisen fysiikan professori Stephen Hawking.

Suomalaissyntyinen Linus Torvalds, Linux-käyttöjärjestelmän kehittäjä, kommentoi näitä kauhukuvia suorapuheiseen tapaansa viime vuonna:

”En vain usko, että joudumme jonkinlaiseen eksistentiaaliseen kriisiin, koska tiskikone alkaa keskustella Sartresta.”

  Seuraa uutisia tästä aiheesta

 • Tekoäly
 • tietokone
 • Internet
Nyt.fi luetuimmat
 1. 1

  Helsinkiin avautui jälleen uusi italialaistyylinen pizzeria: Daddy Greens Pizzabar tarjoilee napolilais-newyorkilaista pizzaa Töölössä

 2. 2

  Peter Pan oli alun perin itsekäs ja väkivaltainen hahmo, joka halusi tappaa aikuisia ja vei lapsia mukanaan tuonelaan – Näin sanoo Sini Helminen, 30, joka teki hahmosta gradunsa

 3. 3

  Tässä 9 kiinnostavinta pizzeriaa Helsingissä juuri nyt

 4. 4

  Teinielokuvaklassikko The Breakfast Clubin paras hahmo oli ”friikki”, joka ei vielä 1980-luvulla kelvannut pojille

 5. 5

  Laulaja Chester Benningtonin kuolema koskettaa faneja ympäri maailmaa – Keräsimme netistä koskettavimpia muistoja siitä, kuinka Linkin Parkin musiikki auttoi vaikeiden aikojen yli

 6. 6

  Jaksoarvio: Game of Thronesin seitsemäs kausi alkoi verisellä kostolla ja Ed Sheeranin laulavalla cameolla

 7. 7

  Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

 8. 8

  Mistä Helsingistä saa hyvännäköistä miestenmuotia? Tässä 16 erilaista kivaa kauppaa

 9. 9

  Vaikeuksien kautta voitoon: Napolilaisen pizzerian piti avautua Helsinkiin viime kesänä, syksynä ja viimeksi eilen – erikoisvalmisteinen uuni hyväksyttiin hetki sitten

 10. 10

  Helsingissä järjestetään lauantaina retropelimyyjäiset: fiilistelyyn kuuluvat Zelda, Donkey Kong ja Mario Bros

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Peter Pan oli alun perin itsekäs ja väkivaltainen hahmo, joka halusi tappaa aikuisia ja vei lapsia mukanaan tuonelaan – Näin sanoo Sini Helminen, 30, joka teki hahmosta gradunsa

 2. 2

  Helsinkiin avautui jälleen uusi italialaistyylinen pizzeria: Daddy Greens Pizzabar tarjoilee napolilais-newyorkilaista pizzaa Töölössä

 3. 3

  Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

 4. 4

  Teinielokuvaklassikko The Breakfast Clubin paras hahmo oli ”friikki”, joka ei vielä 1980-luvulla kelvannut pojille

 5. 5

  Jaksoarvio: Game of Thronesin seitsemäs kausi alkoi verisellä kostolla ja Ed Sheeranin laulavalla cameolla

 6. 6

  Despacito on maailman kaikkien aikojen striimatuin kappale – Näistä syistä espanjankielisestä biisistä tuli niin valtaisa megahitti, myös Suomessa

 7. 7

  Mistä Helsingistä saa hyvännäköistä miestenmuotia? Tässä 16 erilaista kivaa kauppaa

 8. 8

  Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

 9. 9

  Antti Tuisku, Haloo Helsinki, JVG, Sanni ja Profeetat esiintyvät kaikki viikonloppuna Tikkurila-festivaaleilla: ”Ei tarvitse miettiä, että mikä tuo örzingörzin-bändi on”

 10. 10

  Torille! Monty Python -mies Michael Palin onnittelee 100-vuotiasta Suomea mahtavalla videoviestillä ja laulaa legendaarisen Finland, Finland, Finland -laulun

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

 2. 2

  Keskiviikkona julkaistu sarjakuva oikeuttaa häirintää ja se ei ole ok – näistä syistä

 3. 3

  Ole oma juhannusheilasi: Näin masturboit jos sinulla on klitoris ja vagina

 4. 4

  Jaksoarvio: Game of Thronesin seitsemäs kausi alkoi verisellä kostolla ja Ed Sheeranin laulavalla cameolla

 5. 5

  Despacito on maailman kaikkien aikojen striimatuin kappale – Näistä syistä espanjankielisestä biisistä tuli niin valtaisa megahitti, myös Suomessa

 6. 6

  Laulajatähti R. Kellyä syytetään nuorten naisten aivopesusta ja oudon seksuaalisen kultin johtamisesta, Kelly kiistää itse kaiken – tästä on kyse

 7. 7

  Mistä Helsingistä saa hyvännäköistä miestenmuotia? Tässä 16 erilaista kivaa kauppaa

 8. 8

  Game of Thronesin uutta psykopaattipahista esittää tanskalaistähti Pilou Asbaek, ja nyt hän kertoo, miten sai roolin

 9. 9

  Torille! Monty Python -mies Michael Palin onnittelee 100-vuotiasta Suomea mahtavalla videoviestillä ja laulaa legendaarisen Finland, Finland, Finland -laulun

 10. 10

  Teinielokuvaklassikko The Breakfast Clubin paras hahmo oli ”friikki”, joka ei vielä 1980-luvulla kelvannut pojille

 11. Näytä lisää
Luetuimmat
 1. 1

  Venäjällä media valmistautuu Putinin Suomen-vierailuun syyllistämällä, nöyryyttämällä ja vähättelemällä Suomea

 2. 2

  Isis-taistelijaksi epäilty 16-vuotias saksalaistyttö haluaa palata kotiin – kertoo saaneensa tarpeekseen sodasta ja kärsimyksestä

 3. 3

  Feissarit koputtelevat nyt kotioville ja kiertävät pikkukaupunkeja – video näyttää, kuinka varain­hankkijaa kartettiin Vaasan keskustassa

 4. 4

  Viisilapsisen perheen äiti Aino Kämäräinen tekee itse hammastahnansa, välttää vihannespusseja ja elää heinäkuun ilman muovia – näin sinäkin voit vähentää muovijätettäsi

 5. 5

  ”Naamat” on kuin tuhannen ihmisen kotibileet – Tältä näyttää festivaalilla, joka suututti Sami Hedbergin managerin ja jonka liput myytiin loppuun ennen kuin esiintyjiä oli edes julkistettu

 6. 6

  Helsinkiin avautui jälleen uusi italialaistyylinen pizzeria: Daddy Greens Pizzabar tarjoilee napolilais-newyorkilaista pizzaa Töölössä

 7. 7

  Slush-vaikuttajien mielestä Suomi on tärvännyt liikaa aikaa soteen, kikyyn ja keskioluisiin – ”Meidän pitää rakentaa maailman parhaita yrityksiä”

 8. 8

  Kun Sakari Paakkisen leski-isä kuoli kesken työpäivän, poika meni heti iltalypsylle ja otti sukutilan hoitaakseen – näin poikamiehen elämä mullistui 30 vuodessa

 9. 9

  Jos alamme tuomita toisiamme kuvottavien mutta yksityisiksi tarkoitettujen sanomisten vuoksi, olemme matkalla takaisin keskiajalle

 10. 10

  Peter Pan oli alun perin itsekäs ja väkivaltainen hahmo, joka halusi tappaa aikuisia ja vei lapsia mukanaan tuonelaan – Näin sanoo Sini Helminen, 30, joka teki hahmosta gradunsa

 11. Näytä lisää
 1. 1

  ”Naamat” on kuin tuhannen ihmisen kotibileet – Tältä näyttää festivaalilla, joka suututti Sami Hedbergin managerin ja jonka liput myytiin loppuun ennen kuin esiintyjiä oli edes julkistettu

 2. 2

  Jos alamme tuomita toisiamme kuvottavien mutta yksityisiksi tarkoitettujen sanomisten vuoksi, olemme matkalla takaisin keskiajalle

 3. 3

  Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

 4. 4

  Venäjällä media valmistautuu Putinin Suomen-vierailuun syyllistämällä, nöyryyttämällä ja vähättelemällä Suomea

 5. 5

  ”Boksi” esti nukkumisen ja kuulustelijan sylki lensi – Ageeda Paavel muistaa tarkkaan, mitä KGB:n edeltäjä teki hänelle teinityttönä Tallinnan synkimmässä kellarissa kesällä 1946

 6. 6

  Dna-testi voi paljastaa sukusalaisuuksia satojen vuosien takaa – Laurin jälkeläisille selvisi, että he eivät polveudukaan Laurista

 7. 7

  Kehäradan lipunmyynti on ajoittain ruuhkautunut Helsinki-Vantaalla – ”Oli säälittävää nähdä turhautuneet ulkomaalaiset ja kärsimättömät suomalaiset yhden lippuautomaatin edessä”

 8. 8

  Räjähtäviä kaasuputkia ja rapistuvia moottoriteitä – edes Trumpin lupailemat tuhat miljardia eivät riitä korjaamaan USA:n rapakuntoon päässyttä infrastruktuuria

 9. 9

  Viisilapsisen perheen äiti Aino Kämäräinen tekee itse hammastahnansa, välttää vihannespusseja ja elää heinäkuun ilman muovia – näin sinäkin voit vähentää muovijätettäsi

 10. 10

  Trump: Minulla on tarvittaessa ”täydelliset armahdusvaltuudet” – tutkijat kyseenalaistavat

 11. Näytä lisää
 1. 1

  Ole oma kesäheilasi: Näin masturboit, jos sinulla on penis

 2. 2

  Asuntopula ajaa nuoria aikuisia Inarin metsiin – Kaisa Tikka peseytyy purossa ja käyttää jääkaappinaan kivenkoloa

 3. 3

  Elävien kuolleiden kaupungilta näyttävän Daytonin ruumishuoneelta on tila loppu – Yhdysvaltoja riivaa historian pahin huume-epidemia, ja yliannostuksia ottavat niin eläkeläiset kuin lapsetkin

 4. 4

  Joka kolmas muistisairaus voitaisiin ehkäistä korjaamalla elintapoja – tutkijat tunnistivat yhdeksän vaaran paikkaa, jotka altistavat dementioille eri elämänvaiheissa

 5. 5

  Lilli Pukka, 28, on ollut ilman parisuhdetta 10 vuotta ja järjestää ”mää-juhlat” juhlistaakseen sitä – tyytyväiset sinkut voidaan kuitenkin kokea itsekkäinä tai jopa uhkana, sanoo asiantuntija

 6. 6

  Australialaisnainen soitti hätänumeroon Yhdysvalloissa, paikalle tullut poliisi ampui hänet – omaiset vaativat vastauksia surmasta

 7. 7

  Pikkupojat surmasivat 4-vuotiaan leikkitoverinsa, väitti Ruotsin poliisi vuonna 1998 – ”Tapaus Kevinin” esitutkinta-aineisto tuli vihdoin julki, ja lähes kaikki siinä viittaa veljesten syyttömyyteen

 8. 8

  Maistamaan pakottaminen vain pahentaa lapsen nirsoilua, ja sipulin piilottaminen ruokaan on epäreilua – lastenpsykiatri neuvoo, miten valikoivan lapsen voi saada syömään

 9. 9

  Jos alamme tuomita toisiamme kuvottavien mutta yksityisiksi tarkoitettujen sanomisten vuoksi, olemme matkalla takaisin keskiajalle

 10. 10

  Onko Helsinki kupla, jota muu Suomi ei ymmärrä? ”Osa muualla asuvien Helsinki-kritiikistä voi olla ihmettelyä sen äärellä, mihin ei itsellä ole mahdollisuutta”

 11. Näytä lisää