Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Maisemien kartoitus auttaa vaalimaan tärkeitä alueita

Pääkirjoitus
 
Tapio Heikkilä
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Kulttuurimaisemia uhkaavat eniten maaseudun autioituminen ja viljelmien jääminen vaille hoitoa sekä uusi maankäyttö.

Suomessa on 156 maisema-aluetta, jotka on määritelty valtakunnallisesti arvokkaiksi. Ne edustavat maaseudun kulttuurimaisemia eli viljelymaisemia kylineen ja luontoalueineen. Näihin alueisiin lukeutuvat esimerkiksi Porvoonjokilaakso ja Köyliönjärven kulttuurimaisemat. Mukana on myös joukko kulttuuriselta merkitykseltään tärkeitä maisemanähtävyyksiä, kuten Suomenlinna ja Punkaharju.

Koska maisema-alueiden listaus on jo lähes kahden vuosikymmenen takaa, ympäristöministeriö aloitti vuonna 2010 maisema-alueita koskevien tietojen päivityksen. Selvityksistä vastaa maisema-alueiden päivitysinventointien ohjaus- ja arviointityöryhmä, ja ne tehdään maakunnittain elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ely-keskusten johdolla. Inventointien on määrä valmistua ensi vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen asiasta valmistellaan valtioneuvoston päätös.

Päivitysinventoinneissa tarkistetaan alueiden valikoima ja rajaukset. Valtakunnallisten kohteiden ohella selvitetään myös maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet, joita ei ennen ole listattu kattavasti.

Tärkeätä on myös, että alueita verrataan Museoviraston aiemmin selvittämiin valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin. Niissä painottuu rakennettu ympäristö, kun taas maisema-alueiden inventoinnissa alueita tarkastellaan laajemmin, maisemakokonaisuuksina. Yhdessä nämä kohteet ilmentävät kulttuuriseen, historialliseen ja visuaaliseen perintöömme liittyviä ainutkertaisia ja tyypillisiä piirteitä.

Maisema-alueet on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osoitettava maakuntakaavoissa, jotka puolestaan toimivat ohjenuorana, kun kunnat laativat yleiskaavoja ja yksityiskohtaisia kaavoja.

Maisema-alueilla ei sinänsä ole suoria oikeudellisia vaikutuksia, mutta niiden arvot on otettava huomioon maankäytön suunnittelussa. Esimerkiksi rivitaloalueen rakentamista Paimionjokilaakson viljelymaisemaan ei hyväksytty, ja hallinto-oikeus epäsi Pihtiputaan Muurasjärven maisema-alueelle suunnitellun soranoton. Toisaalta Halikonjoen maisema-alueen poikki rakennettiin aikoinaan moottoritie.

Rakentamisen harkinnassa joudutaankin aina ottamaan huomioon kulloisetkin maankäytön ja yhteiskunnan tarpeet sekä niiden vaikutukset ympäristöön. Nämä usein erisuuntaiset intressit voidaan parhaimmillaan sovittaa yhteen suunnittelemalla hankkeet huolellisesti.

Maisema-alueiden arvot perustuvat yleensä viljeltyyn maahan, peltoihin ja laitumiin sekä niiden yhteyteen muovautuneeseen rakennettuun ympäristöön, kuten pihapiireihin, kyliin ja tiestöön. Maisema-alueita uhkaavat eniten maaseudun autioituminen ja viljelmien jääminen hoitoa vaille. Toisaalta taajamien läheisyydessä maisemaa saattavat vaurioittaa rakentaminen ja muu uusi maankäyttö.

Paras tae kulttuurimaisemien säilymiselle on maaseudun elinvoimaisuus ja se, että asukkaat ja suunnittelijat tunnistavat maiseman arvot ja ottavat ne huomioon toimissaan.

Päivitysinventoinneista ilmenee, että joissakin maakunnissa, kuten Hämeessä, Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa, arvokkaat alueet säilyvät pääpiirteittäin entisellään, joskin rajauksia tarkistetaan.

Toisaalta taas Etelä-Pohjanmaan ja Lapin selvityksissä on ilahduttavasti noussut esille kokonaan uusia valtakunnallisesti merkittäviä maisemia, kuten eheänä ja perinteisenä säilynyt Purmonjokilaakson maisemakokonaisuus Pedersöressä sekä Harrströminjokilaakson vivahteikas ja pienimuotoinen kulttuurimaisema Korsnäsissä. Lapissa uusiksi kohteiksi ovat kohoamassa Kemijoen komea jokilaakso Rovaniemen Viirinkylässä ja upeiden tunturinäkymien kehystämä Puljun kylämaisema Kittilässä.

Maisemien inventoinnit auttavat havainnollistamaan, millaisia kulttuurimaisemien aarteita kotimaahamme kätkeytyy. Koska kulttuurimaisema on ihmisten maisemaa, on tärkeätä, että mahdollisimman moni kansalainen voi osallistua maisemien arviointeihin.

 

Lisätietoa inventoinneista saa ympäristöministeriön internetsivuilta (www.maaseutumaisemat.fi).

Tapio Heikkilä
Kirjoittaja on taiteen tohtori ja ympäristöministeriön ympäristöneuvos.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat