Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Palkkasalaisuus estää tasa-arvon toteutumisen

Pääkirjoitus
 
Anu-Tuija Lehto

Palkan määräytyminen sukupuolen perusteella on ihmisoikeusrikkomus. Miesten ja naisten palkkaerojen kaventamiseksi on tiedettävä, mitä työtä kukin tekee ja paljonko työstä maksetaan.

Naisten ja miesten palkkojen välistä eroa on yritetty kaventaa Suomessa jo pitkään. Silti naisten ansiot ovat vain 80 prosenttia miesten palkoista, eikä edistystä näytä tapahtuvan.

Pelkät suositukset ja hyvä tahto eivät enää riitä. Tarvitaan nykyistä paljon tehokkaampia toimia.

Olennaista palkkaerojen kaventamisessa on tieto, mitä työtä kukin tekee ja kuinka paljon työstä maksetaan. Tarvitaan siis täsmälliset tiedot kunkin työntekijän palkasta ja työtehtävistä.

Työpaikalla ammattiliitto ja sitä edustava luottamusmies voivat edistää tasa-arvoa varmistamalla, että samanlaisista töistä maksetaan työntekijöille sama palkka.

Yleensä työehtosopimuksessa on sovittu, että jos työpaikalla syntyy erimielisyyttä työehtosopimuksen tai lakien noudattamisesta, työnantajan on annettava luottamusmiehelle kaikki asiaan vaikuttavat tiedot.

Määräys koskee myös palkkatietoja silloin, kun kyse on yksittäistapauksesta. Valtakirjaa ei tällöin työtuomioistuimen mukaan tarvita.

Tilanne on toinen, jos luottamusmies haluaa yleisesti selvittää, maksetaanko samanlaisista töistä samaa palkkaa eikä tiedon saamisesta ole sovittu työehtosopimuksessa. Tällöin työnantajalla on työtuomioistuimen tulkinnan mukaan oikeus kieltäytyä antamasta palkkatietoja, ellei luottamusmiehellä ole työntekijöiden suostumusta niiden antamiseen. Luottamusmies saa vain niiden työntekijöiden palkkatiedot, joiden suostumus hänellä on.

Lainsäädännössä palkkasalaisuutta on perusteltu yksityisyyden suojalla – palkkatietoja ei ulkopuolisille anneta. Yksityisyyden suoja on tärkeä asia, mutta palkkasalaisuuteen vetoaminen estää tehokkaasti palkoista keskustelun.

Palkkasalaisuutta pitäisi ehdottomasti tarkastella uudestaan. Jos työntekijän palkka määräytyy sukupuolen perusteella, kyse on ihmisoikeusrikkomuksesta. Erilaisen palkan maksaminen on syrjintää sukupuolen perusteella eli rangaistava teko.

Voiko yksityisyyden suoja syrjäyttää kansainvälisissä sopimuksissa ja Suomen perustuslaissa turvatun tasa-arvon? Yksityisyyden suojan nostaminen tasa-arvon edelle estää ihmisoikeusrikkomusten paljastumisen. Jos hyväksytään tiukka palkkasalaisuus, hyväksytään myös mahdollisuus ihmisoikeusrikkomuksiin.

Toinen konkreettisesti tasa-arvoa edistävä asia on palkkojen vertailu yli henkilöstö- ja työehtosopimusrajojen.

Suomessa tällaista vertailua ei yleensä tehdä: kukin henkilöstöryhmä on omassa lokerossaan. Vaikka työntekijöihin sovellettaisiin eri työehtosopimuksia, työnantaja ei saa maksaa samasta tai samanarvoisesta työstä eri palkkaa. Periaate on todettu Euroopan unionin tuomioistuimessa ja kirjattu selkeästi myös Suomessa tasa-arvolain esitöihin.

Tasa-arvoa edistävän lainsäädännön ja käytäntöjen lisäksi tärkeää on, että syrjityt saavat oikeutta. Oikeuden saaminen ei saa kestää kohtuuttoman kauan eikä olla liian kallista.

Euroopan komissio on suositellut, että tasa-arvoelimet voisivat edustaa palkkasyrjintään liittyvissä asioissa yksityisiä työntekijöitä oikeudessa. Tämä on kannatettavaa. Tehokkaimpia syrjintää kitkeviä valvojia työelämässä ovat kuitenkin ammattiliitot: ne hoitavat käytännössä suurimman osan palkka- ja tasa-arvoriidoista. Myös liittojen ja muiden tasa-arvoa ajavien yhdistysten kanneoikeutta on siksi laajennettava.

Komissio suositteli tämän vuoden maaliskuussa, että jäsenvaltiot ja työmarkkinajärjestöt lisäävät naisten ja miesten palkkauksen läpinäkyvyyttä. Jäsenvaltioiden on raportoitava komissiolle vuoden 2015 loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin ne ovat suosituksen perusteella ryhtyneet.

Suosituksessa on pakollisia ja valinnaisia toimenpiteitä. Niihin kuuluu muun muassa tiedottamista, tilastointia ja palkkakehityksen seuraamista sekä työntekijöiden oikeus saada palkkatietoja.

On hyvä, että komissio on tuuppinut jäsenmaitaan eteenpäin palkkatasa-arvossa. Jäsenmailta tarvitaan nyt selviä ja konkreettisia toimenpiteitä komission suosituksen toteuttamiseksi.

Anu-Tuija Lehto
Kirjoittaja on lakimies Suomen ammattiliittojen keskusjärjestössä SAK:ssa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat