Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Venäjä haluaa eroon lastenkodeistaan

Pääkirjoitus
 
Maija Jäppinen ja Meri Kulmala
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Venäjällä on tarkoitus siirtyä laitosvaltaisesta lastensuojelusta kohti lasten perhehoitoa.

Lastensuojelu on lapsikiistojen seurauksena noussut polttavaksi aiheeksi Suomen ja Venäjän välisissä suhteissa. Lastensuojelun kehittäminen on ajankohtaista Venäjällä maan sisäisestikin. Vastikään käynnistetyn uudistuksen tavoitteena on massiivisen lastenkotijärjestelmän purkaminen.

Myös Suomessa lastensuojelun sijaishuolto on kansainvälisesti vertaillen melko laitosvaltaista, vaikka keskitetyn laitoshoidon purkamisesta on keskusteltu kauan. Perhehoidon ensisijaisuus kirjattiin lastensuojelulakiimme viime vuonna. Ideologinen suunta on siis Venäjällä ja Suomessa samankaltainen, vaikka lastensuojelujärjestelmät eroavat toisistaan monelta osin.

Nyky-Venäjällä perheet ovat suuressa arvossa, eivät vähiten maan vakavan väestökriisin vuoksi. Tähän asti perhepolitiikan keskiössä ovat olleet hyvinvoivat ydinperheet ja syntyvyyden lisääminen näissä perheissä. Nyt kiinnostus kohdistuu myös haavoittuvimpiin lapsiin.

Laajan lapsipoliittisen ohjelman yhtenä osa-alueena on lastensuojelun kehittäminen. Kunnianhimoinen tavoite on, että vuonna 2020 yhdeksän kymmenestä kodin ulkopuolelle sijoitetusta venäläislapsesta asuu perheessä.

Suojelua tarvitsevat lapset sijoitetaan Venäjällä herkästi laitoksiin sen sijaan, että vanhempia tuettaisiin selviytymään hoiva- ja kasvatustehtävästään. Yleistä on vanhemmanoikeuksien epääminen, jonka seurauksena lapsi menettää usein yhteyden biologisiin vanhempiinsa.

Suomessa lasten ja vanhempien yhteyttä vaalitaan, ja huostaanoton purkaminen on aina mahdollista. Tämä dramaattinen ero on osaltaan lisännyt väärinymmärryksiä lapsikiistoissa.

Venäläislapsista yhteensä 2,6 prosenttia oli sijoitettuna kodin ulkopuolelle vuonna 2012. Suomeen verrattuna osuus on liki kaksinkertainen. Sijoitetuista vajaa puolet asui jossain maan noin 1 300 lastenkodista. Laitoksiin liitettyjä ongelmia ovat suuri koko, heikko resursointi ja siitä johtuvat kehnot asuinolot, väkivalta sekä muut lasten oikeuksien loukkaukset.

Suomalaisten sosiaalityöntekijöiden on tärkeä hahmottaa, että tämä on monien Suomessa asuvien venäläisten vanhempien mielikuva lastenkodeista Suomessakin.

Toisaalta yli puolet huostaanotetuista venäläislapsista elää jo muualla kuin laitoksissa. Usein lapsi muuttaa sukulaisten luo, mikä on selvä ero Suomeen verrattuna. Sijoitukset korvauksen saaviin sijaisperheisiin ovat yleistymässä Venäjällä.

Venäläinen järjestelmä eroaa suomalaisesta myös siinä, että varsinkin pienten lasten tapauksessa ratkaisu voi olla adoptio. Viime vuosina kotimaiset adoptiot ovat yleistyneet. Kansainvälisiin adoptioihin suhtaudutaan Vladimir Putinin Venäjällä penseästi. Suomi taas on viime vuosikymmeninä lähinnä vastaanottanut adoptiolapsia muista maista.

Venäjän lastensuojelureformista tekee erityisen se, että isoja, Suomessa vuosikymmeniä työn alla olleita uudistuksia aiotaan viedä läpi muutamassa vuodessa. Uudistuksen toteutus on aloitettu, mutta avoimia kysymyksiä on vielä paljon: mistä sijaisperheet löydetään, kuka heidät kouluttaa ja miten perhesijoituksia seurataan ja tuetaan?

Uudistuksessa pyritään pienentämään laitosten kokoa. Laitosten määrän vähentäminen on kuitenkin johtanut päinvastaiseen eli jäljelle jäävien lastenkotien koon kasvuun. Kymmeniä lapsia sijoitetaan samaan perheeseen, ja lapsia palaa laitoksiin.

Venäjällä ole kovin paljon halukkuutta sijaisperheen perustamiseen. Tilanne näyttäisi kuitenkin olevan muuttumassa. Suomessakin sijaisperheistä on alituinen pula.

Merkittävä osa Venäjän lastensuojelun voimavaroista suunnattaneen lähivuosina sijaisperhetoimintaan ja sijoituksia ehkäisevään työhön. On kuitenkin muistettava, että myös laitokset kaipaavat kehittämistä.

Suomessa on kokemusta lastensuojelulaitosten kehittämisestä kodinomaisiksi ja turvallisiksi. Suomalaiset ovat olleet aktiivisia lastensuojelun kehittämistyössä lähialueillaan. Yhteistyön soisi jatkuvan erityisesti nyt, kun venäläinen lastensuojelu etsii uusia muotojaan.

Maija Jäppinen ja Meri Kulmala
Kirjoittajat ovat Venäjän modernisaation valinnat -huippuyksikön tutkijoita Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutissa ja sosiaalitieteiden laitoksella.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat