Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Osatyökykyisten työntekoa voidaan tukea monin tavoin

Pääkirjoitus
 
Harri Hietala ja Päivi Mattila-Wiro

Vastuunjaon selkeyttäminen työpaikoilla ja hallinnossa auttaisi osatyökykyistä saamaan oikeaan aikaan oikeita palveluita ja etuuksia.

Suomen julkisen talouden tasapainottamiseksi on esitetty erilaisia ratkaisuja. Parhaiten kestävyysvajetta voidaan kuroa umpeen pitämällä työhaluiset ja -kykyiset ihmiset tuottavissa töissä tai työllistämällä heidät.

Työuria koskevassa keskustelussa olisi keskityttävä nykyistä enemmän niin sanotussa parhaassa työiässä olevien työurien jatkamiseen, työurien katkosten vähentämiseen ja osatyökykyisten työllistymiseen.

Työikäisistä suomalaisista 1,9 miljoonalla on vähintään yksi pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 on arvioinut, että sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Työssä heistä on 400 000 ja työelämän ulkopuolella 200 000.

Työelämän ulkopuolella olevista pitkäaikaissairaista tai vammaisista noin 65 000 haluaisi tehdä työtä ja arvioi myös pystyvänsä siihen. Työllistymisen esteenä ovat usein tiedon puute, vähäinen kokemus osatyökykyisistä ja ennakkoluulot.

Ne, joilla on jo kokemuksia osatyökykyisten työllistämisestä ja monimuotoisista työyhteisöistä, palkkaavat huomattavasti todennäköisemmin vammaisen tai pitkäaikaissairaan henkilön uudestaan. He kiinnittävät osatyökykyisyyden sijasta huomiota työnhakijan osaamiseen, ammattitaitoon, koulutukseen ja siihen, miten hakija soveltuu tehtävään.

Kun työntekijän työkyky heikkenee, työtä voidaan mukauttaa hänen kykyjään vastaavaksi muuttamalla työaikaa, -tehtäviä tai -oloja tai tukeutumalla tekniikan apuun.

Vuoden 2015 alussa voimaan tuleva lakimuutos edellyttää, että työeläkelaitoksen on ennen työkyvyttömyyseläkkeen harkitsemista selvitettävä, millaiset mahdollisuudet eläkkeen hakijalla on päästä kuntoutukseen.

Osatyökykyinen voi jatkaa työssä tai työllistyä erilaisten etuuksien, palveluiden ja muiden keinojen avulla. Niitä on tarjolla sekä osatyökykyisille itselleen että työnantajille. Työnantaja voi saada taloudellista tukea, kuten palkkatukea ja työolojen järjestelytukea. Lisäksi he voivat käyttää työkokeilua, joka on osa ammatillista kuntoutusta.

Apuna voidaan käyttää myös työhönvalmentajaa, joka arvioi osatyökykyisen soveltuvuutta tehtävään, auttaa tarvittaessa työn mukauttamisessa ja tukee sekä työntekijää että työantajaa prosessin aikana. Työhönvalmentajia on muun muassa yrityksissä, te-toimistoissa ja yleishyödyllisten yhteisöjen palveluntuottajilla.

Ongelmana ei siis ole etuuksien ja palveluiden vähäisyys vaan tietämättömyys niistä tai niiden yhteensovittamisen vaikeus. Lisäksi vastuu osatyökykyisen ja työnantajan opastamisesta oikeiden keinojen ja palveluiden piiriin jakautuu liian monelle taholle: työnantajalle ja osatyökykyiselle itselleen, valtiolle, kunnille ja työeläkeyhtiöille.

Jos vastuun jakautuminen koetaan työpaikalla tai esimerkiksi työllisyys- ja sosiaalipalveluissa epäselväksi, osatyökykyinen ei saa tarvitsemaansa palvelua tai etuutta. Pahimmassa tapauksessa hän putoaa työelämän ja palvelujärjestelmän ulkopuolelle. Epäselvä vastuunjako johtaa siihen, että kukaan ei lopulta vastaa kokonaisuudesta.

Vastuut täytyy määritellä selkeästi myös osatyökykyisen näkökulmasta: kuka vastaa siitä, että hänelle räätälöidään hänen tarpeitaan vastaava etuuksien, palveluiden ja muiden keinojen kokonaisuus siten, että työura jatkuu tai että hän työllistyy?

Suomi on asettanut tavoitteekseen, että maan työelämä on Euroopan laadukkainta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite koskee myös osatyökykyisiä.

Työelämää kehitetään nyt laajasti. Tämän kehitystyön osana on vaikutettava asenteisiin, purettava hallinnollisia esteitä ja etsittävä käytännön ratkaisuja, jotka helpottaisivat osatyökykyisten työssä jatkamista ja parantaisivat työllistymismahdollisuuksia merkittävästi.

Eräs sokea yritysjohtaja kertoi, että hän ei palkkaa osatyökykyisiä heidän vammansa vaan sen vuoksi, että he ovat todella sitoutuneita ja osaavia työntekijöitä. Tällaista avarakatseisuutta kaivataan myös suomalaiseen työelämään ja päätöksentekoon.

Harri Hietala ja Päivi Mattila-Wiro
Hietala on Vates-säätiön tutkija ja Mattila-Wiro on sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat