Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Työttömyysvakuutusta pitää muuttaa reilummaksi

Pääkirjoitus
 
Mauri Kotamäki ja Jukka Mattila
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Nykyisin osa palkansaajista rahoittaa järjestelmää, josta he eivät itse hyödy.

Mitä jos kaikki sairasvakuutusmaksua maksavat palkansaajat eivät saisikaan palkallista sairauslomaa? Entä jos eläkevakuutusmaksu ei kerryttäisikään eläkettä? Suomalaisessa työttömyysvakuutuksessa vallitsee – hieman kärjistäen – tällainen tilanne.

Suomessa kaikki palkansaajat maksavat työttömyysvakuutusmaksua. Harva tulee ajatelleeksi, että työttömyysvakuutusmaksuista hyötyvät lähinnä työttömyyskassaan kuuluvat. Työttömyyskassojen osuus ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan rahoituksesta on kuitenkin vain noin 5,4 prosenttia.

Työttömyyskassojen ulkopuolella on selvästi yli 300 000 palkansaajaa. Heidän työttömyysvakuutusmaksunsa käytetään ansiosidonnaisen työttömyysturvan rahoittamiseen, vaikka he eivät työttömiksi joutuessaan saa nauttia tätä korvausta. Tilanne on ongelmallinen: osa palkansaajista rahoittaa vakuutusta, jonka piiriin he eivät kuulu.

Tilastojen perusteella ne palkansaajat, jotka eivät kuulu työttömyyskassoihin, ovat keskimäärin heikommassa työmarkkina-asemassa kuin vakuutetut palkansaajat. Kassoihin kuulumattomilla on vähemmän koulutusta ja heidän kotitalouksiensa tulot ovat pienempiä. Osin ilmiötä selittää, että työttömyyskassoihin kuuluvat ovat iäkkäämpiä: tulot yleensä kasvavat iän mukana.

Vaikka vähän koulutetut ovat keskimääräistä useammin vailla työttömyysvakuutusta, juuri he voisivat hyötyä tuntuvasti työttömyyskassan jäsenyydestä. Syynä voi olla esimerkiksi kassajäsenyyttä koskevan tiedon puute. Ei ole kuitenkaan mitään perusteita sille, että työttömyyskassaan kuulumattomien ihmisten vakuutusmaksuja käytetään muiden palkansaajien työttömyysvakuutuksen maksamiseen.

Nykyistä järjestelmää voitaisiin kehittää tasa-arvoisemmaksi esimerkiksi ulottamalla ansiosidonnainen työttömyysturva kaikkiin työssäoloehdon täyttäviin palkansaajiin. Tällainen kaikkia koskeva ansiopäiväraha on käytössä Norjassa ja Islannissa. Se takaa kaikille yhtäläisen oikeuden ansiosidonnaiseen työttömyyskorvaukseen.

Suomessa vastaava järjestelmä voitaisiin rahoittaa esimerkiksi nostamalla palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu runsaaseen prosenttiin palkasta, kun se on nyt 0,65 prosenttia. Ratkaisu kaventaisi tuloeroja, ja parantaisi nykyään peruspäivärahan varassa olevien palkansaajien asemaa työttömyyden sattuessa kohdalle.

Vaihtoehtoinen rahoitustapa voisi olla Ruotsissa ja Tanskassa käytetty päivärahakatto. Suuri työttömyyskorvaus ei lisää sitä saavien työhalukkuutta tai edistä järjestelmän yhteiskunnallista hyväksyttävyyttä.

Yksi ratkaisu olisi työttömyyspäivärahan keston lyhentäminen. Sen ja ansioturvan laajentamisen avulla järjestelmästä voitaisiin tehdä nykyajan vaatimusten mukainen turvaverkko, joka toimisi ennen kaikkea lyhyen työttömyysajan turvana. Työttömyyspäivärahan kestoa lyhentämällä lisättäisiin myös työllistymisen kannustimia.

Vaihtoehtoisesti työttömyyskorvauksen määrä voisi pienentyä työttömyyden pitkittyessä. Silloin korvaus voisi olla työttömyyden alussa jopa nykyistä suurempi. Näin työttömyysturva toimisi turvaverkkona väliaikaisten työttömyysjaksojen varalta, mutta kannustaisi samalla vastaanottamaan töitä työttömyyden pitkittyessä.

Suomessa toimii noin 30 työttömyyskassaa. Kassojen keskittäminen lisäisi tehokkuutta ja vähentäisi hallinnollisia kuluja. Peruspäivärahasta voitaisiin luopua tarpeettomana, kun kaikki työssäoloehdon täyttävät saisivat automaattisesti ansiosidonnaista työttömyyskorvausta.

Maailmanlaajuisen kilpailun kiristyminen ja työmarkkinoiden murros lisäävät paineita kehittää työttömyysturvaa. Uudistustarpeeseen on kiinnitetty huomiota myös viime perjantaina julkistetussa Heikki Hiilamon, Elina Lepomäen, Tuomas Pöystin, Osmo Soininvaaran ja Juhana Vartiaisen raportissa.

Oikeudenmukaisesti järjestetty, väistämättömien työttömyysjaksojen ajan turvaa tuova mutta työmarkkinoiden näkökulmasta joustava ja kannustava järjestelmä olisi tärkeä kehitysaskel.

Mauri Kotamäki ja Jukka Mattila
Kirjoittajat ovat valtiotieteiden
maistereita, jotka työskentelevät valtiovarainministeriössä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat