Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija: Uskonnoille neutraali valtio on kaikille myönteinen

Pääkirjoitus
 
Leena Sorsa

Suomi on ollut vuodesta 1919 lähtien perustuslain nojalla tunnustuksellisesti neutraali valtio, joka ei pidä mitään uskontoa tai katsomusta ideologianaan. Uskontoneutraaliudella tarkoitetaan nykyisin valtion pyrkimystä uskonnonvapauden toteutumiseen sekä uskontojen ja katsomusten tasavertaisuuteen.

Evankelisluterilaisella kirkolla on kuitenkin Suomessa itsenäinen julkisoikeudellinen asema ja – ortodoksisen kirkon tavoin – verotusoikeus. Tätä on perusteltu muun muassa kirkon vahvalla enemmistöasemalla sekä luterilaisuuden suurella vaikutuksella suomalaiseen kulttuuriin ja historiaan.

Viime vuosina kirkon yhteiskunnallista asemaa on usein arvosteltu uskontojen ja katsomusten tasavertaisuuden vastaiseksi. Vaikka arvosteluun on usein liittynyt uskontokielteistä pyrkimystä, suomalaisen yhteiskunnan valtiokirkollisia piirteitä ovat pohtineet kriittisesti muun muassa ihmisoikeuksiin perehtyneet juristit sekä muiden uskonto- ja kirkkokuntien edustajat. Nykyiset käytännöt on kyseenalaistettu jopa luterilaisen kirkon sisältä.

Evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärä on erityisesti 2000-luvulla laskenut, vaikka kirkkoon kuuluu yhä noin neljä miljoonaa suomalaista. Suomalainen yhteiskunta on moniarvoistunut, ja samalla uskontojen kirjo on kasvanut. Esimerkiksi islamin voimistuminen on muuttanut Suomen uskonnollista ilmettä, ja myös ateistiset puheenvuorot ovat olleet näkyvästi julkisuudessa.

Muutosten vuoksi uskonnonvapauden sekä uskontojen ja katsomusten yhdenvertaisuuden toteutuminen on syytä ottaa uudelleen tarkasteluun. Moniarvoisessa yhteiskunnassa ei ole perusteita vahvalle valtiokirkolliselle järjestelylle: siinä ihmiset ja yhteisöt voivat joutua esimerkiksi taloudellisin ja hallinnollisin perustein helposti eriarvoiseen asemaan. Se voi johtaa myös uskonnonvapauden heikkenemiseen.

Toisaalta erityisasema voi olla kirkolle raskas sekä hallinnollisten sidonnaisuuksien että kirkon asemaan liitettyjen kielteisten mielikuvien vuoksi. Uskonnollisen yhteisön ydintehtävä ja toiminnan dynaamisuus ovat vaarassa jäädä julkishallinnollisen toiminnan jalkoihin.

Myöskään uskontokielteinen yhteiskuntakäsitys ei sovi moniarvoiseen yhteiskuntaan. Historia on osoittanut – muun muassa kommunistisessa Neuvostoliitossa –, etteivät uskontokielteiset yhteiskunnat ole turvanneet uskonnonvapautta, saati yhdenvertaisuutta. Maltillisessa muodossaankin tämä ajattelutapa voi karsia uskontojen läsnäoloa, vaikutusta ja näkyvyyttä yhteiskunnassa.

Useimmissa maailman valtioissa uskonto on silmin havaittavasti esillä, eivätkä uskonnot näytä häviävän tai siirtyvän pelkästään yksityisen elämän piiriin. Uskonnollisen toiminnan siirtäminen sivuun julkisesta elämästä ei tue modernia näkemystä uskonnonvapaudesta ja yhdenvertaisuudesta. Se asettaisi sekularistisen ideologian uskonnollisten näkemysten yläpuolelle.

Valtiokirkollisen ja uskontokielteisen mallin ohella on kolmaskin tapa järjestää uskontojen ja katsomusten yhteiskunnallinen asema. Sen perustana on uskontoneutraali valtio, joka korostaa tasavertaisesti uskonnonvapautta sekä oikeutena uskontoon ja katsomukseen että oikeutena elää ilman niitä.

Tässä mallissa valtio suhtautuu kaikkiin uskontoihin ja katsomuksiin myönteisesti: ne nähdään osana ihmisen hyvinvointia.

Uskontoneutraalilla valtiolla on myös hyvät perusteet tukea sellaisia uskonnollisia ja katsomuksellisia yhteisöjä, joiden toiminta on yhteiskunnan kannalta myönteistä ja auttaa kansalaisia heidän elämässään.

Suomen eri uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen edustajat pitäisi nyt kutsua koolle keskustelemaan uskonnonvapauden vahvistamisesta, yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta.

Valtiovalta voi toiminnallaan vahvistaa Suomen roolia uskonnonvapauden mallimaana ja edistää näin ihmisoikeuksien toteutumista sekä kotimaassa että kansainvälisissä yhteyksissä.

Yhteistyö valtiovallan ja uskonnollisten ja katsomuksellisten yhteisöjen kesken tukee keskinäistä suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden sietämistä. Näin se vahvistaa myös yhteiskuntarauhaa.

Leena Sorsa
Kirjoittaja on tutkija Kirkon tutkimuskeskuksessa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat