Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kuntien veropohjaa tulisi laajentaa

Pääkirjoitus
 
Timo Kietäväinen
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Kuntataloudet heikkenevät nyt huonon talouskasvun, työttömyyden, rakennemuutosten ja valtionosuusleikkausten vuoksi.

Kokonaisveroaste on Suomessa noussut 1990-luvun alun tasolle. Verotuksen keventämismahdollisuudet riippuvat siitä, saadaanko talous ja työllisyys kääntymään kasvuun sekä kyetäänkö vähentämään julkisia tehtäviä ja lisäämään julkisen hallinnon tuottavuutta.

Muutos parempaan vaatii merkittäviä uusia ratkaisuja eikä toteudu hetkessä. Ansiotuloverotuksen keventäminen tai vähintään sen kiristämisen lopettaminen on yleisesti hyväksytty tavoite.

Jotta tavoite toteutuisi, verotuksen rakennetta tulee uudistaa. Painopistettä on siirrettävä ansiotuloverotuksesta kulutuksen ja haittojen verottamiseen. Siirtoa helpottaa se, että inflaation vauhti on hidastunut ja deflaation uhka on olemassa.

Valtio on viime vuosina siirtänyt ansiotuloverotuksen painopistettä kunnallisverotukseen ilman selviä veropoliittisia päätöksiä. Painopistettä on siirretty leikkaamalla kuntien valtionosuuksia. Näin on vähennetty valtion paineita korottaa veroja ja vastaavasti lisätty kunnallisveron korotuspaineita.

Valtion menojen suurin yksittäinen säästökohde ovat olleet peruspalvelujen valtionosuudet, joita pienentämällä ei kuitenkaan vähennetä julkisia kokonaismenoja. Kunnallisveron merkitys on kasvanut: ansiotuloista maksetuista veroista kolme neljäsosaa on kunnallisveroja ja neljäsosa valtion veroa. Kunnat ovat korottaneet kunnallisveroa, ja korostuspaineet ovat yhä suuret.

Käynnissä olevalla eduskuntavaalikaudella tehdyt valtionosuuksien leikkaukset vähentävät tänä vuonna kuntien tuloja yli 1,5 miljardilla eurolla. Summan korvaamiseksi kuntien tulisi korottaa kunnallisveroa laskennallisesti keskimäärin 1,6 prosenttiyksiköllä.

Leikkaus on tehty euromääräisesti samansuuruisena kaikissa kunnissa. Koska kunnallisverotettavat tulot vaihtelevat kunnittain suuresti, leikkauksista aiheutuva verotuksen korotuspaine vaihtelee 0,7–2,7 prosenttiyksikön välillä. Veroprosenttien erot kuntien välillä ovat kasvaneet kuuteen prosenttiyksikköön ja uhkaavat kasvaa edelleen. Suurimman kunnallisveron kunnassa 3 000 euroa kuussa ansaitseva joutuu maksamaan 1 900 euroa vuodessa enemmän kunnallisveroa kuin alimman kunnallisveron kunnassa saman verran ansaitseva.

Kuntien veropohjaa on tällä vaalikaudella hieman laajennettu. Kunnille on siirretty jäteveron tuotto, ja kiinteistöverotusta on alettu uudistaa. Hallitus on edeltäjiensä tavoin myös korvannut kunnille veroperustemuutosten vaikutukset täysimääräisesti. Niiden korvaaminen vastedeskin on tärkeää.

Kuntataloudet heikkenevät huonon talouskasvun, työttömyyden, rakennemuutosten ja valtionosuusleikkausten vuoksi. Myös kuntien tehtävien lisääminen ja palvelujen kysynnän kasvaminen heikentävät taloustilannetta. Kunnat ovat parantaneet toimintansa tuottavuutta, mutta se ei riitä. Kuntien veropohjaa on laajennettava.

Kiinteistöverotusta tulee kehittää ja sen hyväksyttävyyttä parantaa. Maapohjan ja rakennusten arvoa on nostettava lähemmäs markkinahintoja, ja veron maksu pitää jaksottaa useampaan erään nykyisen enimmillään kahden erän sijaan. Kiinteistöveron ylärajoja pitää nostaa.

Kunnille on myös tuloutettava osa pääomaveron tuotosta. Nykyisin pääomaverotuloa saavat kansalaiset maksavat tuloistaan veroa vain valtiolle, eivät kotikunnalleen, vaikka he käyttävät kunnallisia palveluita.

Kuntien osuus yhteisöverotuloista tulee säilyttää. Näin kannustetaan kuntia kehittämään kaavoitustaan, kunnallistekniikkaansa ja elinvoimaansa. Kuntien vuoden 2015 lopussa päättyvä määräaikainen viiden prosenttiyksikön jako-osuuden korotus tulisi säätää pysyväksi.

On lisäksi selvitettävä mahdollisuudet siirtää osa ympäristö- ja liikenneverojen tuotosta kunnille. Kuntien teiden ja katujen ylläpitomenot ovat valtion menoja suuremmat, mutta valtio kerää kaikki liikenteen verotulot.

Pelkkä veropohjan laajennus ei riitä: kuntien tehtäviä ja velvoitteita on vähennettävä. Kokonaisia merkittäviä tehtäviä tuskin pystytään poistamaan. Sen sijaan julkisten palvelujen sisältöä ja tuotantotapoja voidaan muuttaa. Kuntien toimintojen ohjausta on joustavoitettava ja näin mahdollistettava tuottavuuden kasvu. Myös rakenneuudistusten tekemistä tulee jatkaa.

Timo Kietäväinen
Kirjoittaja on Suomen Kuntaliiton varatoimitusjohtaja.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat