Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kaupunkeja uudistettaessa on investoitava ihmisiin

Pääkirjoitus
 
Maarten van Ham ja Jaana Nevalainen
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Asukkaiden sosiaalinen sekoittaminen ei välttämättä paranna alueen alkuperäisten asukkaiden elämänlaatua.

Lontoon vuoden 2011 ja Tukholman vuoden 2013 mellakat nostivat esille monia kaupunkeja vaivaavan ongelman, sosiaalisen ja taloudellisen eriytymisen. Sittemmin huoli asuinalueiden eriytymisestä on kasvanut kaikkialla Euroopassa.

Asuinalueiden välisten erojen kasvu ja huono-osaisuuden keskittyminen tietyille alueille ovat voimistuneet myös Suomen kaupungeissa. Esimerkiksi oppimistulosten erot ja terveyserot ovat kasvaneet sekä yksilöiden että kaupunginosien välillä.

Monissa Euroopan suurissa kaupungeissa on toteutettu laajoja hankkeita lähiöiden kehittämiseksi. Myös Suomessa on ollut 1970-luvulta lähtien monia hankkeita, joilla on pyritty uudistamaan lähiöitä.

Eurooppalaiset hankkeet sisältävät tavallisesti sekä fyysiseen että sosiaaliseen ympäristöön kohdistuvia toimia. Tutkimusten mukaan asukkaat ovat rakennusten ja ympäristön kunnostamisen jälkeen yleensä tyytyväisempiä asuntoonsa ja elinympäristöönsä. Hankkeiden ei kuitenkaan ole havaittu parantavan heikoimpien alueiden asukkaiden sosiaalista ja taloudellista asemaa, vaikka se on usein ollut yksi keskeisistä tavoitteista.

Moni päättäjä ja suunnittelija olettaa, että uusien asukasryhmien tuominen sosiaalisesti ja taloudellisesti heikolle asuinalueelle tepsii alueen ongelmiin, kuten työttömyyteen tai pienituloisuuden yleisyyteen.

Jo olemassa olevilla asuinalueilla sosiaalista sekoittamista voidaan tehdä esimerkiksi monipuolistamalla asumismuotoja ja -mahdollisuuksia. Muun muassa Hollannissa ja Ranskassa on myös purettu suuria vuokrataloja, jotka on sitten korvattu kalliimmilla yksityisillä vuokra- tai omistusasunnoilla.

Uudet omistusasunnot ja yksityiset vuokra-asunnot houkuttelevat keskiluokkaisia ihmisiä. He nostavat alueen yleistä koulutus- ja tulotasoa ja pienentävät työttömyysastetta.

Euroopassa tehdyt tutkimukset kertovat, että laajan kaupunkiuudistuksen jälkeen sosiaalisesti sekoittuneilla asuinalueilla asukkaat ovat aiempaa terveempiä ja heidän työllisyystilanteensa on aiempaa parempi. Lapset pärjäävät paremmin koulussa.

Kehitystyö ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Laajat uudistukset tulevat kalliiksi ja vievät aikaa. Lisäksi hyvät tulokset johtuvat tavallisesti siitä, että alkuperäinen väestö on korvautunut osin uusilla paremmin koulutetuilla ja toimeentulevilla asukkailla. Tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa, että alkuperäiset asukkaat juuri hyötyisivät muutoksesta.

Lähiöiden kehittäminen ja uusien tasapainoisten asuinalueiden rakentaminen on tärkeää. Kaikilla asukkailla on oltava mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön.

Asukasryhmien sekoittaminen voidaan nähdä myös mahdollisuutena ehkäistä asuinalueiden leimautumista tai ongelmien kasautumista. Onnistumista arvioitaessa on kuitenkin tärkeää tarkastella uudistusten vaikutuksia alueen alkuperäisiin asukkaisiin.

Sosioekonomisen sekoittamisen onnistuminen ei välttämättä tarkoita, että alueen alkuperäisten asukkaiden tilanne olisi parantunut tai perusongelmat olisi ratkaistu. Siksi on tärkeää tunnistaa uudistuksen tavoitteet sekä erottaa paikkaan ja ihmisiin kohdistuvat toimet.

Paikkoihin investoiminen voi parantaa asuinalueita ja niiden mainetta melko nopeasti. Sen sijaan asukkaiden työllisyyden, terveyden tai koulutuksen parantaminen edellyttää investointeja ihmisiin, ei paikkoihin. Tämä taas vaatii päättäjiltä kärsivällisyyttä: tulosten saavuttaminen kestää vuosia, mahdollisesti jopa yli sukupolven.

Sekoittamispolitiikan riskinä on, että asuinalueet alkavat muistuttaa toisiaan. Asuinalueiden kehittäminen ei siis yksin ratkaise alueiden ongelmia.

Asuinalueiden eriytyminen on tulojen ja hyvinvoinnin epätasa-arvoisen jakautumisen seuraus, ei sen syy. Jotta alueen alkuperäisten asukkaiden elämä paranisi ja mahdollisuudet lisääntyisivät, on välttämätöntä investoida ihmisiin ja koulutukseen.

Päättäjien on oltava valmiita investoimaan tulevaisuuteen. Toimet on ulotettava yli vaalikausien.

Maarten van Ham ja Jaana Nevalainen
Van Ham on kaupunkiuudistuksen professori Delftin teknillisessä yliopistossa ja Nevalainen erityisasiantuntija ympäristöministeriössä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat