Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Maailmantalous makaa velkavuorella

Pääkirjoitus
 
Johnny Åkerholm

Velan kasvattamiseen pyrkivä järjestelmä ei tarjoa Suomellekaan vakaan talouskehityksen aineksia.

Vuoden 2008 finanssikriisin taustalla oli kaksi keskeistä syytä: rahan liiallinen tarjonta ja epäonnistunut pankkisääntely.

Rahan liiallisen tarjonnan aiheutti kuluttajahintojen hidas nousu: halpatuotantomaat toivat paljon tuotteita kuluttajamarkkinoille, ja keskuspankit reagoivat lisäämällä rahan tarjontaa. Pankkisääntelyn ongelmat taas johtuivat viranomaisten pyrkimyksestä kytkeä pankkien pääomavaatimukset riskinottoon.

Näistä syistä pankkijärjestelmään tuli runsaasti maksuvalmiutta ja "ylimääräisiä" pääomia. Tämä purkautui yksityisen sektorin velkaantumisena ja varallisuushyödykkeiden – etenkin pörssiosakkeiden ja asuntojen hintojen – voimakkaana nousuna.

Kuplan puhjettua pankkien maksuvalmius hävisi ja niiden pääoman tarve kasvoi rajusti. Monet pankit kaatuivat veronmaksajien syliin.

Veronmaksajien kukkaron suojelemiseksi on ryhdytty monenlaisiin toimenpiteisiin. Pankkien toimintaa ohjataan hyvin yksityiskohtaisen Basel III -säännöstön avulla. Sen tavoitteena on, etteivät finanssikriisin aikana esiintyneet ongelmat toistuisi. Pankkien valvontaa on lisätty – osin siinä uskossa, että valvojilla on pankkiireilta puuttuvaa näkemystä ja viisautta. Pääomavaatimuksia on nostettu, mikä luo lisää puskureita.

Pankkien riskinottokyky on tavoitellusti heikentynyt, ja riskialttiiden kohteiden luotottaminen on käynyt pankeille kalliiksi. Tällaisia riskikohteita ovat pienet ja keskisuuret yritykset, joiden maksama korko ylittää yleisen tason. Ne eivät yleensä saa lainaa ilman erillisiä vakuuksia.

Valtionlainoja pidetään sen sijaan yhä riskittöminä. Pankkisektorista on tullut entistä suurempi julkisen sektorin rahoittaja. Vuoden 2007 jälkeen kolmasosa europankkien taseen kasvusta on syntynyt julkisen sektorin rahoittamisen avulla.

Finanssikriisiä edeltänyt velan kasvu on jarruttanut maailmantalouden kehitystä, kun velalliset ovat epävarmuuden kasvaessa halunneet lyhentää velkaansa. Sen seurauksena talouskasvu hidastuu ja velkojen lyhentäminen vaikeutuu.

Keskuspankit ovat vastanneet ongelmaan pumppaamalla markkinoille entistä enemmän rahaa, jolla velkaantuneisuutta on pidetty yllä. Tässä onkin onnistuttu: konsulttiyhtiö McKinseyn tuoreen raportin mukaan maailmanlaajuinen velkaantuneisuus on vuoden 2007 jälkeen lisääntynyt sekä absoluuttisesti että suhteellisesti.

Osittain tämä johtuu kehittyvistä maista – Kiinassa velka on nelinkertaistunut – mutta vain harvassa maassa yksityisen sektorin velka on pienentynyt. Toisaalta velkaa rahoitetaan entistä enemmän pankkisektorin ulkopuolelta.

Varallisuushyödykkeiden hintojen nousu on odotetusti kiihtynyt. Kansainvälisen järjestelypankin mukaan metropolialueiden asuntohinnat ovat kohonneet 5,5-kertaisiksi vuoden 2000 jälkeen ja lähes kaksinkertaistuneet 2010-luvulla.

Yhdysvalloissa rahaa talouteen on pumpattu eniten, ja siellä pörssikurssit ovat kohonneet 130 prosenttia viimeksi kuluneen kuuden vuoden aikana. Euroopassa nousu on ollut yli 50 prosenttia. Kuluttajahinnat ovat samanaikaisesti kohonneet Yhdysvalloissa 12 prosenttia ja euroalueella runsaat 8 prosenttia.

EKP:n äskettäinen päätös rahan lisäpumppaamisesta kasvattaa pankkien maksuvalmiutta muttei lisää pankkien riskinottokykyä. Keskuspankin tekemät joukkovelkakirjojen ostot lisäävät valtion lainojen kysyntää, ja Suomen valtion maksama korko on kääntynyt ajoittain jopa negatiiviseksi.

Yksityisellä sektorilla on siten entistä suurempi kannustin sijoittaa varallisuushyödykkeisiin, mikä nostaa yhä niiden hintoja. Poliitikoilla on entistä vähemmän tarvetta ryhtyä Suomen talouden kohentamisen edellyttämiin toimenpiteisiin.

Pankkien ei enää kannata lainata valtiolle. Niinpä ne pyrkivät kasvattamaan asuntolainojen määrää tarjoamalla lyhennysvapautta. Viime kädessä pyritään kasvattamaan kotitalouksien velka-astetta. Nyt kotitalouksien velka-aste on 120 prosenttia, kun se oli 1990-luvun kriisin aikaan 80 prosenttia.

Näillä eväillä ei rakenneta vakaata kasvua maailmantalouteen tai Suomeen. Kun velkarahoitteinen kupla puhkeaa, ihmettelemme, että viime "sodan" pohjalta kehitetystä puolustuksesta ei ollutkaan apua.

Johnny Åkerholm
Kirjoittaja on valtiotieteiden lisensiaatti.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat