Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Talvivaaran jälkihoito on aloitettava nopeasti

Pääkirjoitus
 
Matti Saarnisto ja Heikki Simola

Rapautuva mustaliuske voi saastuttaa vesistöjä jopa satoja vuosia kaivoksen lopettamisen jälkeen.

Talvivaaran kaivoksen alun perinkin epärealistisen tuntuiset kannattavuuslaskelmat ovat pettäneet täydellisesti. Syynä ovat sekä jätevesien hallinnassa että itse liuotusprosessissa ilmenneet ongelmat. Näköpiirissä ei ole muutoksia, jotka voisivat kääntää kaivoksen toiminnan kannattavalle uralle.

Malmin louhinta loppui Talvivaarassa jo puolitoista vuotta sitten, kun avolouhos jouduttiin muuttamaan jätevesialtaaksi. Jätevesille on padottu eri puolille kaivosaluetta seitsemän varoallasta, joista yksikään ei kuulunut alkuperäisiin suunnitelmiin.

Jo näihin altaisiin kertyy jätevedeksi likaantuvaa sadevettä enemmän kuin kaivoksen ympäristölupa sallii laskea koko alueelta. Vesiongelma pahenee koko ajan.

Kaivoksen jätevedet ovat jo pilanneet useita lähialueen pieniä järviä. Uutena ratkaisuna yhtiö on hakenut lupaa purkuputkelle, jolla jätevesi johdettaisiin Sotkamon Nuasjärveen. Hakemuksen mukaan suuressa Nuasjärvessä jätevesien sekoittuminen ja laimeneminen olisi tehokkaampaa kuin nykyisissä laskuvesissä. Todellisuudessa purkuputki vain levittäisi ongelman entistä laajemmaksi.

Talvivaaran tuotantoprosessin jätevesille ominaista on erittäin korkea suolapitoisuus. Sen vuoksi jäteveden ominaispaino on huomattavasti suurempi kuin puhtaissa luonnonvesissä. Raskas jätevesi painuu järvien syvänteisiin, joihin kehittyy erittäin vakaa suolakerrostuneisuus ja sen myötä pysyvä happikato.

Näin on jo käynyt useissa Talvivaaran lähijärvissä. Nuasjärven pohjassa on monia pienialaisia syvänteitä, ja saman kehityksen toistuminen siellä on todennäköistä.

Sulfaattikuorma voi siis pilata järviekosysteemin riippumatta siitä, kuinka tehokkaasti jätevesien haitallisten metallien pitoisuudet saataisiin puhdistettua lupaehtojen mukaisiksi. Uuden purkuputken esteeksi nousee vesienhoitolaki, joka yksinkertaisesti kieltää vesistöjen ekologisen tilan heikentämisen.

Jätevesien heikko hallinta on leimannut viime viikkojen Talvivaara-uutisointia, mutta kaivoksen todellinen ongelma on kaivannaiskiven alhainen metallipitoisuus. On jo käynyt selväksi, että Talvivaaran mustaliusketta ei voida hyödyntää taloudellisesti kannattavasti.

Mustaliuske rapautuu herkästi joutuessaan tekemisiin ilman ja veden kanssa. Kaivoksen bioliuotusprosessissa rapautumista vielä kiihdytetään valuttamalla murskekasojen läpi rikkihappoa. Runsaasti, 7–9 prosenttia sulfidirikkiä sisältävän mustaliuskeen rapautuminen tuottaa itsessäänkin rikkihappoa.

Valitettavasti rapautuminen ja haponmuodostus voivat jatkua sekä malmi- että sivukivikasoissa satoja vuosia vielä sen jälkeenkin, kun kiertoliuoksen pumppaaminen on lopetettu.

Tämä Talvivaaran suurin ympäristöongelma, mustaliuskeen rapautumisherkkyys, on ollut hyvin tiedossa, mutta sitä ei ole otettu tarpeeksi huomioon ympäristövaikutusten arvioinnissa. Tähän mennessä murskekasoille on levitetty miljoona tonnia rikkihappoa. Ajan mittaan mustaliuskeen rapautuminen kasvattaa kuormaa monin verroin suuremmaksi.

Talvivaaran ympäristölupa määrää sivukivikasat peitettäviksi. Samoin malmikasat on määrä eristää toiminnan päätyttyä, jotta happokuormitus aikanaan loppuisi.

Tämä edellyttää kasojen muotoilua ja peittämistä muovikalvolla ja riittävän paksuilla salaojitetuilla maakerroksilla siten, että niille lankeava sadevesi ohjautuu saastumatta pois alueelta. Vain tällä tavoin kapseloimalla saadaan usean neliökilometrin laajuisten läjitysalueiden ympäristöriskit kuriin ja jätevesiongelma hallintaan.

On aika myöntää tosiasiat ja sulkea kaivos. Minkäänlaista jälkihoitoa ei ole Talvivaara Sotkamon konkurssin jälkeen aloitettu. Pesänhoitajat eivät näytä ymmärtäneen tilannetta, tai sitten he eivät ole uskaltaneet tehdä tarvittavia päätöksiä.

Välttämätön jälkihoito on pitkä ja kallis urakka. Kulut kaatuvat veronmaksajien hoidettaviksi, mutta viivyttely kaivostoiminnan jatkamisen toivossa vain pahentaa tilannetta.

Matti Saarnisto ja Heikki Simola
Saarnisto on eläkkeellä Geologian tutkimuskeskuksen tutkimusjohtajan virasta. Simola on Itä-Suomen yliopiston ympäristötieteen dosentti.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat