Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Työehtosopimusten pitäisi olla nykyistä joustavampia

Pääkirjoitus
 
Rauno Vanhanen ja Janne Makkula

Suomen työmarkkinoiden joustamattomuus vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten mahdollisuuksia turvata toimintansa jatkuminen.

Julkisuudessa on väitelty siitä, ovatko Suomen työmarkkinat joustavat vai jäykät. Keskusteluissa kuulee usein väitteen, että työehtosopimukset antavat jo nykyisellään paljon mahdollisuuksia yrityskohtaiselle eli paikalliselle sopimiselle.

Tästä näkökulmasta yrityksillä olisi siis jo nyt käytettävissään joustoja. Jousto tarkoittaa työpaikan osapuolille annettua mahdollisuutta poiketa sopimuksella siitä, mitä laissa tai työehtosopimuksessa on määrätty työntekijän suojaksi. Työsuhteen ehdoista sopimisen mahdollisuudet määritellään lähinnä työehtosopimuksissa, koska työlaeissa on vain vähän toisin sopimisen mahdollisuuksia.

Suomen Yrittäjät selvitti, millaisia jouston mahdollisuuksia sisältyy pienten yritysten eniten soveltamiin työehtosopimuksiin. Niitä ovat teknologiateollisuuden, kaupan, rakentamisen, matkailu- ja ravintola-alan, elintarvikealan ja kiinteistöpalvelualan työehtosopimukset.

Selvityksessä kävi ilmi, että työehtosopimukset antavat monille yrityksille vain vähän sopimisen mahdollisuuksia. Sopimuksissa on noin 10–20 määräystä, jotka mahdollistavat paikallisen sopimisen.

Tyypillisiä sopimisen kohteita ovat säännöllisen työajan määrittely, päivittäisen ruokatunnin kesto, palkanmaksupäivän määrittely, lomarahan muuttaminen vapaaksi ja työvuoroluettelon pitäminen. Nämä asiat eivät sanottavasti paranna yrityksen asemaa.

Vuoden 2013 työllisyys- ja kasvusopimuksessa alakohtaisia liittoja kehotettiin sisällyttämään työehtosopimuksiin keinoja, joilla yritysten toiminta voitaisiin turvata niiden joutuessa poikkeuksellisiin taloudellisiin vaikeuksiin. Edellä mainituissa työehtosopimuksissa ei ole määräyksiä tällaisista keinoista.

Teknologiateollisuuden työehtosopimus poikkeaa muista sopimuksista olennaisesti. Paikallisesti sovittavissa olevia asioita on lukuisia, ja työpaikan osapuolilla on mahdollisuus tehdä niissä merkittäviä poikkeamia. Esimerkiksi palkankorotukset voidaan teknologia-alalla toteuttaa työehtosopimuksen mukaista korotusta pienempinä ja ylityökorvaukset voivat olla pienemmät kuin normaalit 50:n tai 100 prosentin korotukset.

Selvityksessä ilmeni myös, että mahdollisuudet paikalliseen sopimiseen ovat käytettävissä paljolti vain niissä yrityksissä, jotka kuuluvat työnantajaliittoihin. Tämä omituisuus johtuu työlainsäädännön yleissitovuusopeista.

Esimerkiksi Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen 49:stä paikallisen sopimisen kohdasta 22 on käytettävissä vain kyseisen työnantajaliiton jäseninä olevissa noin 1 600 yrityksessä. Sen sijaan niitä ei voida käyttää tuhansissa muissa saman alan yrityksissä, joissa yleissitovuuden vuoksi joudutaan kuitenkin noudattamaan saman sopimuksen velvoitteita. Tilanne on samanlainen myös muilla aloilla.

Suomessa on yhteensä noin 90 000 työnantajayritystä. Näistä noin 20 000 kuuluu työnantajaliittoihin. Yleissitovuuden piirissä on kaikilla toimialoilla pieniä yrityksiä, joille paikallisen sopimisen tarjoamat sopeutumismahdollisuudet olisivat erityisen tarpeellisia.

Yritys saisi toki työehtosopimusten joustot käyttöönsä liittymällä työnantajajärjestöön. Suomen perustuslaki takaa kuitenkin jokaiselle yhdistymisvapauden, ja se sisältää sekä oikeuden kuulua että olla kuulumatta yhdistykseen.

Suomen työlainsäädäntö asettaa heikompaan asemaan sellaiset yritykset, jotka ovat käyttäneet vapauttaan olla kuulumatta työnantajajärjestöön. Ne joutuvat täyttämään työehtosopimuksen velvoitteet mutta eivät voi hyödyntää sopimuksen mahdollistamia joustoja.

Järjestelmämme on jäykkä, epäoikeudenmukainen ja perusoikeuksien näkökulmasta kyseenalainen. Se ei salli paikallisia sopimuksia edes silloin, kun sekä työnantaja että työntekijät olisivat valmiita tekemään järkeviksi katsottuja ratkaisuja työpaikkojen säilyttämiseksi.

Suomessa kaivataan samankaltaista laajaa työmarkkinoiden uudistusta kuin Saksassa tehtiin 2000-luvun alussa. Uuden hallituksen pitäisi arvioida, miten työlakeja ja työehtosopimuksia pitäisi muuttaa, jotta suomalaisten yritysten kilpailukyky parantuisi ja Suomeen syntyisi lisää työpaikkoja.

Rauno Vanhanen ja Janne Makkula
Vanhanen on Suomen Yrittäjien johtaja ja Makkula lainsäädäntöasioiden päällikkö.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat