Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Naton ongelmat kiteytyvät uusissa jäsenmaissa

Pääkirjoitus
 
Jyri Raitasalo
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Ukrainan sota pakottaa viime vuosikymmeninä lähinnä kriisinhallintaan keskittyneen järjestön arvioimaan toimintaansa uudelleen.

Naton toiminta-aluetta ja tehtäviä on laajennettu kahden vuosikymmenen ajan. Kehitys alkoi 1990-luvulla, kun Venäjä kamppaili olemassaolostaan. Naton oli tällöin luotava nahkansa. Euroopan sotilaallisen puolustuksen rakentaminen ei tuntunut kovin monen mielestä enää mielekkäältä.

Kylmän sodan jälkeen Nato on siirtänyt sotilaallisen toimeliaisuuden painopisteensä kollektiivisen puolustuksen ylläpitämisestä ja kehittämisestä monikansallisten sotilasoperaatioiden toteuttamiseen Euroopan ulkopuolella. Sotilaallinen kriisinhallinta – laajasti ymmärrettynä – on toiminut Naton olemassaolon takeena ja kehittämisen lähtökohtana.

Myös Naton laajeneminen itään on ollut osa länsimaiden uutta turvallisuus- ja puolustuspoliittista linjaa. Tavoitteena on ollut rauhan vyöhykkeen laajentaminen Länsi-Euroopasta idemmäksi. Politiikan ja talouden saralla tavoitetta on ajettu pääasiassa EU:n laajenemisella.

"Kriisinhallinta-Natoksi" kehittymässä ollut sotilasliitto on vaikuttanut vahvasti uusien itäisten jäsenmaidensa turvallisuus- ja puolustuspoliittisen linjan muotoutumiseen ja niiden asevoimien kehittämisen perusteisiin. Lähestulkoon nollasta Nato-yhteensopivien asevoimien kehittämisen aloittaneet entisen itäblokin maat ovat rakentaneet armeijoitaan pitkälti Naton uuden tehtävän, sotilaallisen kriisinhallinnan, lähtökohdista.

Etusijalla eivät ole olleet oman alueen puolustukseen varautuvat joukot vaan kyky pienehköjen joukkojen lähettämiseen kauas oman alueen ulkopuolella toteutettaviin sotilasoperaatioihin.

Naton uusien jäsenmaiden asevoimien kehittämisen ja toiminnan painopiste onkin 1990-luvun lopulta lähtien ollut niiden operaatioiden toteuttamisessa, joita Naton vahvin toimija Yhdysvallat on pitänyt tärkeinä. Panostamalla esimerkiksi Irakin sotaan (2003–2011) ja Afganistanin operaatioon (2003–) Naton itäiset jäsenmaat ovat pyrkineet lunastamaan turvatakuunsa suoraan Yhdysvalloilta – jos tilanne Euroopassa vastoin monien odotuksia muuttuisi huonompaan suuntaan.

Naton laajentuessa itään uusien jäsenmaiden alueelle ei tehty edes varautumissuunnitelmia siitä, miten muut jäsenmaat tarvittaessa tukisivat sotilaallisen hyökkäyksen kohteeksi joutuvia uusia jäsenmaita.

Ukrainan kriisi on nostanut esiin Naton perinteisen tehtävän – jäsenmaiden sotilaallisen puolustuksen vahvistamisen – kahden vuosikymmenen "laiminlyönnin" jälkeen. Erityisesti uudet jäsenmaat ovat voimakkaasti ja äänekkäästi korostaneet Venäjän muodostaman sotilaallisen uhan merkitystä Naton ja sen jäsenmaiden päivittäisessä sotilasyhteistyössä ja varautumisessa.

Yhdysvallat ja myös jotkin Naton eurooppalaiset jäsenvaltiot ovat reagoineet Venäjän ja länsimaiden välisten suhteiden kiristymiseen uusin sotilaallisin panostuksin Naton "itärajalla". Tämä tapahtuu muun muassa kierrättämällä pienehköjä joukkoja ja sijoittamalla esikuntarakenteita Naton uusien jäsenmaiden alueelle. Yhdysvaltojen johdolla Nato merkitsee nyt reviiriään suhteessa Venäjään.

Pitkään juhlapuheiden tasolle jääneet viittaukset kollektiiviseen puolustukseen ovat saamassa Naton toiminnassa uutta painoarvoa. Liittokunnassa on pantu merkille Venäjän suurvalta-aseman palauttamispyrkimykset ja Venäjän asevoimien sotilaallisen kyvyn kasvu.

Viitteitä länsimaiden ja Venäjän välisten turvallisuus- ja puolustuspoliittisten suhteiden kriisiytymisestä on ollut nähtävissä 1990-luvun lopulta alkaen. Venäjän sotilaallisen toiminnan ja kyvyn kasvua ei tosin nähdä samanlaisena uhkana kaikissa Naton jäsenmaissa. Nyky-Venäjä ei ole kylmän sodan Neuvostoliitto, jonka muodostama välitön uhka koettiin Länsi-Euroopassa saakka.

Ensisijainen vastuu sotilaallisten uhkien torjunnassa on jokaisella maalla itsellään. Tämä koskee myös Naton jäsenmaita.

Ukrainassa koetun strategisen yllätyksen vaatimat lyhyen aikavälin toimenpiteet lankeavat Yhdysvalloille ja muille liittokunnan sotilaallisesti vahvemmille maille. Pitkällä aikavälillä Naton itäisten jäsenmaiden tulee rakentaa itselleen uskottava sotilaallinen kyky oman turvallisuutensa takaamiseksi.

Jyri Raitasalo
Kirjoittaja on strategian ja turvallisuuspolitiikan dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat