Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Biotalous pitää rakentaa kestävälle pohjalle

Pääkirjoitus
 
Jyrki Kangas
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Talousmetsien hehtaarikohtaista puuntuotantoa on lisättävä.

Biotalouteen– uusiutuvien luonnonvarojen tuottamiseen, jalostamiseen ja kuluttamiseen – ladataan kovia odotuksia harvinaisen yksituumaisesti. Kansallisessa biotalousstrategiassa kirjataan tavoitteiksi biotalouden tuotoksen nostaminen sataan miljardiin euroon ja sadantuhannen uuden työpaikan luominen vuoteen 2025 mennessä.

Suomen biotalouden nykyisestä 60 miljardin euron tuotoksesta yli puolet perustuu metsiin ja puuhun: massa- ja paperiteollisuuteen, rakentamiseen, puutuoteteollisuuteen, metsätalouteen, puun energiakäyttöön ja metsiä hyödyntäviin palveluihin.

Fossiilisten luonnonvarojen käytön korvaaminen uusiutuvilla luonnonvaroilla on biotalouden ydintä. Puu on Suomen tärkein uusiutuva luonnonvara. Metsävarat ja metsien kestävä käyttö ovat biotalouden kasvun perusta.

Biojalostamot, puun käyttöön pohjaavat uudet tuotteet ja puun energiakäytön sekä puurakentamisen edistäminen tarkoittavat merkittävää raakapuun käytön lisääntymistä. Toivottavaa on, että kasvava puun tarve katetaan ainakin valtaosin kotimaisella puulla.

Suomessa hakataan metsiä vähemmän kuin mitä koko maan talousmetsien puusto kasvaa. Tukki- ja kuitupuun hakkuumahdollisuuksista hyödynnetään vain noin 70 prosenttia. Hakkuuvaje on jopa kymmeniä miljoonia kuutiometrejä. Runkopuun kokonaiskasvuksi arvioidaan 105 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Kansallisen biotalousstrategian mukaan metsävarojen lisäkäytölle biotalouden tarpeisiin on hyvät mahdollisuudet. Strategiassa linjataan, että metsien hyödyntämisessä on turvattava metsien monimuotoisuus ja luontoarvojen säilyminen.

Hakkuuvajeen kurominen kokonaan umpeen on epärealistinen tavoite. Nykyisten hakkuumahdollisuuksien olennaisesti täysimääräisempi hyödyntäminen ja vastaavan puumäärän saaminen markkinoille vaatisi puun kantohintojen huimaa nostamista tai pakkokeinoja. Markkinatalouden keino, hintojen nostaminen, ei istu puun ostajien taloudenpitoon. Puun pakkomyynnit ja -ostot taas eivät kuulu yhteiskuntajärjestykseemme.

Huomiota onkin kohdistettava hakkuumahdollisuuksien lisäämiseen. Jos puun tarjonta säilyisi 70 prosentissa hakkuumahdollisuuksista, hakkuumahdollisuuksien nostaminen 10 miljoonalla kuutiometrillä lisäisi puun tarjontaa seitsemällä miljoonalla kuutiometrillä vuodessa.

Ympäristöjärjestöt ovat kantaneet aiheellisesti huolta nykyistenkin hakkuiden kestävyydestä. Luonnon monimuotoisuutta, virkistyskäytön ja matkailun edellytyksiä sekä muuta metsien käyttöä on vaalittava, jotta metsätalous säilyy kestävänä ja kansalaisten hyväksymänä.

Hakkuiden olennainen lisääminen nykyisestä ei ole kestävällä pohjalla, ellei puuntuotantoa pystytä vastaavasti tehostamaan. Vain puuntuotannon tehostaminen turvaa metsätalouden ekologisen ja sosiokulttuurisen kestävyyden tilanteessa, jossa hakkuumääriä pitää lisätä biotalouden edistämiseksi.

Nostamalla puuston kasvu vaikkapa 130 miljoonaan kuutiometriin vuodessa voidaan lisätä hakkuumääriä pitkäjänteisesti parikymmentä miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Samalla voidaan kunnioittaa sertifiointeja, metsä- ja ympäristösäädöksiä ja kestävän kehityksen periaatteita. Tämä tarkoittaa muun muassa puskurivyöhykkeiden ja jättöpuiden käyttöä sekä huolehtimista metsien ekologisista yhteyksistä, riistakannoista ja virkistyskäytön tarpeista.

Biotalouden seurauksena kasvavan puuntarpeen tyydyttäminen suomalaismetsien hakkuiden lisäämisellä olisi konfliktialtista, ellei samaan aikaan lisättäisi kestäviä hakkuumahdollisuuksia.

Metsäbiotalous ei ole kestävää, ellei metsien käyttö ole kestävää. Talousmetsien hehtaarikohtaista puuntuotantoa on voitava lisätä, jotta hakkuumääriä voitaisiin selvästi nostaa ekologisesti kestävästi ja nykyisin hakkuupinta-aloin.

Tutkimuksessa ja koulutuksessa on kiinnitettävä huomiota metsätalouden kestävyyteen, puuntuotannon lisäämiseen ja puunhankinnan tehostamiseen, jotta biotalouden kasvutavoitteiden perusta pitää.

Jyrki Kangas
Kirjoittaja on metsäbiotalouden professori Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osastolla.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat