Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Osa-aikatyön lähtökohdat vaihtelevat suuresti

Pääkirjoitus
 
Satu Ojala ja Jouko Nätti

Työmarkkinoiden pitäisi erottaa työntekijän omiin toiveisiin perustuva osa-aikatyö vastentahtoisesta osa-aikaisuudesta.

Palkansaajiin kuuluvista naisista joka viides ja miehistä joka kymmenes tekee osa-aikatyötä. Vajaalla kolmanneksella osa-aikatyötä tekevistä on määräaikainen työsopimus.

Miehet ovat osa-aikatyössä yleisimmin nuorina opintojen ohessa tai ikääntyessään osa-aikaeläkeläisinä, naiset myös keski-iässä.

Kolmasosa osa-aikaisista ilmoittaa osa-aikaisuuden syyksi kokoaikaisen työn puutteen. Tällöin puhutaan vastentahtoisesta osa-aikatyöstä. Muut syyt tehdä osa-aikatyötä liittyvät palkansaajien omiin valintoihin ja toiveisiin, kuten opintojen tai eläkkeen ja työn yhdistämiseen. Naisilla lastenhoito on yleinen osa-aikatyöhön hakeutumisen peruste.

Tampereen yliopiston ja Työsuojelurahaston tutkimushankkeessa olemme havainneet, että työntekijöiden arvioissa vastentahtoisen osa-aikatyön laatu on usein heikompi kuin muun osa-aikatyön ja kokoaikatyön laatu.

Työn laatu on tärkeä osa työhyvinvointia ja myös keskeinen yrityksen tuottavuuteen vaikuttava tekijä. Vastentahtoisessa osa-aikatyössä arvio työn laadusta voi heikentyä, kun työsuhteeseen kohdistuu huomattavan suuri työn menettämisen uhka. Vastentahtoisesti osa-aikatyössä työskentelevät pitävät sekä työllistymismahdollisuuksiaan että omassa työssä kehittymisen mahdollisuuksia heikkoina. Työnantaja maksaa vain vähän koulutuspäiviä, ja vaikutusmahdollisuuksia työn sisältöihin on niukasti. Työajat ovat usein epätyypillisiä, ja työntekijälähtöiset työaikajoustot ovat tavanomaista heikommat.

Vastentahtoinen osa-aikatyö aiheuttaa toimeentulo-ongelmia: ihmisillä on usein vaikeuksia hallita ja suunnitella omaa ja perheensä elämää. Koko työuransa aikana ne, jotka tekevät osa-aikatyötä vastentahtoisesti, ovat työttömänä enemmän kuin muut osa-aikaiset – tai kokoaikaiset – työntekijät. Pitkittyessään osa-aikatyö heikentää ansiotasoa koko elämänkaaren ajan, koska myös sosiaaliturva on ansiosidonnaista, eläkettä myöten.

Vastentahtoisia ja pitkittyviä, niukkaa toimeentuloa ennakoivia osa-aikaisuuksia tulisi vähentää.

Työaikalakeja luotaessa oli tarve rajoittaa pitkää teollisuustyöaikaa. Nyt pitäisi säädellä sekä erityisasiantuntijoiden pitkiä työaikoja että osa-aikaisten liian lyhyitä työaikoja. On syytä säännellä osa-aikatyön minimityöaikaa, mutta myös lisätyötuntien tarjoamisvelvollisuutta.

Samaan aikaan työntekijän omiin toiveisiin perustuvaa osa-aikatyötä olisi varaa lisätä. Esimerkiksi opiskelijat ovat yleensä tyytyväisiä osa-aikatyöhön ja tekevät paljon työtä epätyypillisinä työaikoina. He ovat työmarkkinoiden vapaaehtoisesti joustava elementti, taloussuhdanteiden puskurityövoimaa.

Eläkeikää lähestyttäessä osa-aikaiset työntekijät pitävät työnsä laatua hyvänä: työssä on vähemmän kiirettä ja rasitusta kuin aiemmin. Monet osa-aikaiset työntekijät ovatkin valmiita jatkamaan työssään yli eläkeiän. Niinpä osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen käytöstä tulee tehdä joustavaa.

Myös lastenhoidon vuoksi työaikaansa lyhentäneet olivat tyytyväisiä työnsä laatuun. Omiin toiveisiin perustuvan osa-aikatyön ja lasten tai omaisten hoivan yhdistäminen edistäisi jaksamista ja pidentäisi siten työuraa. Etenkin isien osa-aikatyötä kannattaisi lisätä: isäthän tekevät paljon ylitöitä.

Osa-aikatyötä ohjataan lainsäädännöllä, työmarkkinaosapuolten yhteistyöllä sekä työehtosopimuksilla. Omiin toiveisiin perustuvan ja vastentahtoisen osa-aikatyön ohjaustarpeet ovat erilaiset.

Vastentahtoista osa-aikatyötä tulisi säännellä tarkemmin niiden elämäntilanteiden varalta, joissa työntekijä tarvitsisi parempaa toimeentuloa. Nykytilanne, jossa matalapalkkatyötä teetetään vastentahtoisesti osa-aikatyönä, ei ole sosiaalisesti kestävä.

Toisaalta omiin toiveisiin perustuva osa-aikatyö on usein mahdotonta, jos se niukentaa toimeentuloa liiaksi tai kokoaikatyön normi on työpaikoilla vahva. Osa-aikatyöhön hakeutumista tulisikin tukea silloin, kun se hyödyttää elämänkaaren eri vaiheissa olevia työntekijöitä ja parantaa työmarkkinoiden toimintaa.

Satu Ojala ja Jouko Nätti
Ojala on tutkijatohtori ja Nätti professori Tampereen yliopiston yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat