Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Sosiaali- ja terveydenhuolto pitää siirtää valtion vastuulle

Pääkirjoitus
 
Arto Alanko ja Sakari Alhopuro
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Uudessa järjestelmässä strateginen ohjaus ja rahoitus on syytä selvästi erottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta.

Nyt vaalien jälkeen eteen tulevan sote-ratkaisun ydinkysymyksinä voidaan pitää kansalaisten palvelujen turvaamista ja julkisen talouden tasapainottamista.

Ensin on kuitenkin päätettävä, millä toimijalla on vastuu väestön palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta – ja siitä, mitkä ovat sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavien organisaatioiden velvollisuudet ja oikeudet.

Järjestämisvastuulla tarkoitetaan oikeudellista vastuuta siitä, että lailla säädetyt palvelut ja velvoitteet tulevat hoidetuiksi. Rahoitusvastuu määrittää, millä toimijalla on vastuu palvelujen rahoittamisesta.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tarvitaan ratkaisu, joka turvaa kansalaisille sujuvat ja tasavertaiset palvelut koko maassa ja pitää menokehityksen kurissa. Asiakas ei saa pudota eri palvelujen ja niitä tarjoavien organisaatioiden väliin.

On järkevää koota kaikki sosiaali- ja terveysalan palvelut yhden toimijan vastuulle. Tämän toimijan tulee kyetä vastaamaan sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja muiden tarvittavien sosiaali- ja terveyspalvelujen strategisesta johtamisesta ja rahoituksesta.

Valtiolliset instituutiot määrittelevät jo nyt pitkälti sosiaali- ja terveydenhuollon rajat: eduskunta päättää lainsäädännöstä ja verotuksesta, sosiaali- ja terveysministeriö hallinnonalan yleisestä strategiasta ja ohjauksesta. Viime kädessä valtio vastaa myös perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesta kansalaisten tasa-arvon toteutumisesta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu pitäisi siirtää kunnilta valtiolle. Vain valtiolla on käytettävissä näin suureen vastuuseen riittävät valtuudet ja resurssit.

Vastuiden siirto valtiolle on aiheellista myös tasa-arvoisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamisen ja kansalaisten veroasteen tasaamisen näkökulmasta.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien tulee voida kehittää toimintaansa ja organisaatioitaan väestön palvelutarpeiden ja kilpailun pohjalta sekä valtion osoittaman rahoituksen ja tuotantorakenteen puitteissa.

Yksityisiä toimijoita ja kolmatta sektoria tarvitaan myös tulevaisuudessa täydentämään kuntien, kuntayhtymien ja niiden omistamien yhtiöiden tarjoamia palveluja, alentamaan sosiaali- ja terveydenhoidon yhteiskunnalle aiheuttamia kustannuksia ja tasaamaan kysynnän vaihteluita.

Valtion järjestämisvastuu parantaisi sosiaali- ja terveysjärjestelmän ohjausta ja kohdentaisi budjetoidun valtionrahoituksen palvelujen tarpeen ja käytön perusteella.

Strateginen ohjaus ja rahoitus pitää selvästi erottaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta. Tällainen malli edistää kansalaisten valinnanvapautta, tehostaa laadukasta palvelutuotantoa ja lisää toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tervettä kilpailua.

Järjestelmän tulee lisäksi olla niin vetovoimainen, että nuoriso hakeutuu vastedeskin sosiaali- ja terveysalan töihin.

Ei ole toivottavaa, että sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeisinä tuottajina ovat ainoastaan sairaanhoitopiirien pohjalle muodostuneet monopolityyppiset pakkokuntayhtymät. Sellainen kokonaisuus ei ole ohjattavissa, eikä se vähennä julkisia menoja.

Tarvitaan vaikutuksiltaan laaja-alaista ratkaisua, eikä sen tekeminen ole helppoa.

Järjestämis- ja rahoitusvastuun siirtäminen valtiolle kasvattaisi valtionverotuksen merkitystä, kun yli puolet kuntien menoista siirtyisi valtion vastuulle. Tällöin kuntaverotuksen tarve vähenisi ja veroasteen erot kuntien välillä tasoittuisivat, mikä lisäisi alueellista tasa-arvoa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoitusta valmistellut työryhmä on pohtinut viittä erilaista rahoitusmallia vaalien jälkeen tehtävän ratkaisun vaihtoehdoiksi. Mielestämme olisi selvintä kerätä rahoitus valtionverotuksessa ja määritellä sosiaali- ja terveyspalvelujen menot valtion budjettikirjassa.

Arto Alanko ja Sakari Alhopuro
Alanko on professori ja Alhopuro lääkintöneuvos.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat