Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Saamelaisia ei kuunnella lainvalmistelussa riittävästi

Pääkirjoitus
 
Veli-Pekka Lehtola ja Jarno Valkonen
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Vaikuttaa siltä, että eduskunnassa ei luoteta saamelaisten kykyyn päättää itse omista asioistaan.

Suomessa on pyritty jo 25 vuoden ajan ratifioimaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimus numero 169, joka takaisi saamelaisille turvatun aseman alkuperäiskansana. Asia on kytkeytynyt vuonna 1995 säädettyihin lakeihin saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta ja Saamelaiskäräjien toiminnasta.

Vuonna 1995 saamelaiskäräjälakiin lisättiin pykälä, jonka mukaan saamelaiseksi voidaan hyväksyä myös lappalaisrekisteriin viime vuosisatojen aikana merkityn henkilön jälkeläinen. Saamelaiskäräjät ei ole hyväksynyt lisäystä. Se on ehdottanut paluuta kieleen perustuvaan saamelaismääritelmään.

Viimeksi Alexander Stubbin (kok) hallitus otti hallitusohjelmaansa sekä ILO:n sopimuksen ratifioinnin että saamelaismääritelmän tarkentamisen. Hallituksen esitykseen sisältyvä saamelaismääritelmän muutos on Saamelaiskäräjien ja hallituksen yhdessä muotoilema. Sen mukaan saamelaisuuden kriteeriksi ei enää riittäisi se, että henkilö on rekisteriin merkityn henkilön jälkeläinen, vaan hänellä olisi lisäksi oltava yhteys elävään saamelaisyhteisöön.

Saamelaiskäräjälain uudistus ja ILO-sopimuksen ratifiointi jäivät kuitenkin tekemättä. Perustuslakivaliokunta päätti äänestysten jälkeen säilyttää nykyisen saamelaismääritelmän. Tämän seurauksena hallitus veti sekä saamelaiskäräjälain uudistusta että ILO-sopimuksen ratifiointia koskevat esityksensä pois eduskuntakäsittelystä.

Uudistusten kariutuminen oli saamelaisille suuri pettymys. Saamelaiskäräjien puheenjohtaja Klemetti Näkkäläjärvi erosi tehtävästään vastalauseena päätökselle.

Eduskunnan valiokuntien työskentelyn ajatellaan usein rakentuvan harkitulle, puolueettomien asiantuntijoiden tuottamalle tiedolle. Historia kuitenkin osoittaa, että saamelaiskysymyksissä asiantuntijuus on yllättävän paljon perustunut yksipuolisille käsityksille saamelaisten tarpeista ja kehityksen suunnasta.

Saamelaiskysymykset ovat alusta alkaen herättäneet kiivasta keskustelua Lapissa. Rintamat ovat jakautuneet kahtia, Saamelaiskäräjien puolustajiin ja vastustajiin.

Vastustajat ovat esittäneet jyrkkiäkin näkemyksiä. He ovat esimerkiksi kyseenalaistaneet saamelaisten aseman alkuperäiskansana ja pitäneet Saamelaiskäräjiä "laittomasti maahan tulleiden" porosaamelaisten valtaamana pienen eliitin temmellyskenttänä. Nämä tuulesta temmatut puheet ovat näkyneet myös saamelaisten oikeuksia koskeneissa eduskuntakeskusteluissa.

Perustuslakivaliokunta kuuli viranomaisten, kuntien, Saamelaiskäräjien ja oikeusoppineiden lisäksi kahtatoista muuta asiantuntijaa, joista viisi edusti Saamelaiskäräjien vastustajia. Perustuslakivaliokunta pyysi lausunnot myös kahdelta muulta valiokunnalta.

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta kuuli viittä asiantuntijaa. Kaikki edustivat Saamelaiskäräjien vastustajia. Maa- ja metsätalousvaliokunta kuuli neljää asiantuntijaa, joista kolme edusti käräjien vastustajia.

Tämän pohjalta perustuslakivaliokunta äänesti hallituksen esitystä vastaan äänin 8–6. Hämmentävää oli, että hallituksen ja Saamelaiskäräjien kantaa vastustivat nimenomaan lappilaiset kansanedustajat Markus Lohi (kesk) ja Simo Rundgren (kesk). Eduskunta hyväksyi valiokunnan kannan.

Valiokunnissa kuultiin siis mieluummin Saamelaiskäräjiä vastustavia paikallisia ja maakunnallisia tahoja kuin saamelaisia itseään. Vaikuttaa siltä, että päättäjät eivät luota saamelaisten kykyyn päättää itse omista asioistaan, kuten sen määrittelystä, ketkä ovat saamelaisia ja ketkä suomalaisia.

Suomalaiset päättäjät mainitsevat usein, että saamelaisasioista on päästävä yhteisymmärrykseen paikallisesti ennen kuin niistä voidaan päättää vähemmistön eli alkuperäiskansan hyväksi. Vaatimus on outo.

Milloin kansainvälisiä sopimuksia säädettäessä osapuolten välillä olisi ollut täysi yhteisymmärrys? Entä onko niin, että saamelaisia koskevissa kiistoissa toisen osapuolen edustajat ovat neutraaleja asiantuntijoita ja saamelaiset puolueellisia?

Veli-Pekka Lehtola ja Jarno Valkonen
Lehtola on saamelaisen kulttuurin professori Oulun yliopiston Giellagas-instituutissa. Valkonen on sosiologian yliopistonlehtori Lapin yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat