Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kustannustehokkuus auttaa vähentämään päästöjä

Pääkirjoitus
 
Ilkka Savolainen
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävien toimien vaikutuksia tulisi arvioida järjestelmällisesti.

Seuraava hallitus laatinee tälle vaalikaudelle uuden ilmastolain mukaisen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman, jossa valmistaudutaan 2020-luvun haasteisiin. Samanaikaisesti vaaditaan toimia Suomen taloudellisen tilanteen parantamiseksi.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen maksaa. Toisaalta toimet päästöjen rajoittamiseksi voivat edistää uutta teknologiaa ja taloudellista toimeliaisuutta, vihreää taloutta. Se on Suomelle hyväksi erityisesti pitkällä aikavälillä.

EU:n uuden ilmastopolitiikan päätavoite on päästöjen vähentäminen 40 prosentilla vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Suurin osa päästöjen vähenemisestä on tarkoitus saavuttaa unionin yhteisen päästökaupan avulla.

Päästökauppasektoriin kuuluvat suurehkot energiantuotanto- ja teollisuuslaitokset. Päästökaupan ulkopuolisten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kullekin jäsenmaalle on tarkoitus asettaa oma vähennystavoite, joka toteutetaan pääosin kansallisin toimin. Uusiutuvan energian tuotannon lisäämistavoitetta EU ei enää jaa jäsenmaiden kesken.

Päästökauppa ohjaa päästöjen rajoittamisen edullisimpiin kohteisiin. Yhteen päätavoitteeseen keskittymisen arvioidaan parantavan kustannustehokkuutta. EU on myös uudistamassa päästökauppaa siten, että päästöjen hinta kallistuisi. Fossiilisilla polttoaineilla tuotetun energian hinnannousu edistäisi uusiutuvan energiantuotannon kasvua ja parantaisi energiatehokkuutta.

Suomessa päästöjä kansallisesti vähennettäessä rajalliset voimavarat tulisi käyttää mahdollisimman kustannustehokkaasti ja samalla ilmastotoimien työllistäviä ja ulkomaanvientiä lisääviä vaikutuksia arvioiden.

Vaikutuksia tulisi arvioida järjestelmällisesti siten, että kunkin toimen euromääräiset kustannukset jaetaan toimen avulla saavutetulla päästöjen vähenemällä. Tämän jälkeen toimista pitäisi valita kustannustehokkaimmat.

Täytyy ottaa huomioon myös se, miten EU:n päästökauppa vaikuttaa muihin päästönrajoitusohjelmiin. Esimerkiksi uusiutuvaa energiantuotantoa lisättäessä uskotaan usein, että uusiutuva energia syrjäyttää fossiilisia polttoaineita ja vähentää siten päästöjä.

Fossiilisia polttoaineita käyttävät suuret voimalat kuuluvat kuitenkin päästökaupan piiriin. Jos ne vähentävät tuotantoaan ja päästöjään, päästöoikeudet vapautuvat alan markkinoille. Jokin muu toimija ostaa vapautuneet oikeudet ja lisää päästöjään vastaavalla määrällä, eivätkä päästökauppa-alueen kokonaispäästöt vähene. Tästä päästökaupan piirteestä on varoittanut myös kansainvälinen ilmastopaneeli IPCC.

Suomenkin ilmastopolitiikassa on otettava huomioon, etteivät päästökauppasektoriin vaikuttavat toimet välttämättä vähennä kokonaispäästöjä. Nämä toimet voivat kuitenkin olla perusteltuja muista syistä, kuten teknologian kehittämiseksi tai työllisyyden ja energiavarmuuden parantamiseksi.

Päästöjä vähennettäessä kotimaisia toimia kannattaisi valita päästökauppaan kytkeytymättömiltä sektoreilta, kuten liikenteestä, maataloudesta, jätehuollosta ja erillislämmityksestä.

Päästökaupan ulkopuolellakaan kaikki toimet eivät ole ongelmattomia. Esimerkiksi ensimmäisen sukupolven liikennebiopolttoaineiden ja niiden raaka-aineiden tuotanto aiheuttaa päästöjä kehitysmaissa. Tällöin biopolttoaineiden kokonaisvaikutus päästöihin jää pieneksi.

Ravinnoksi kelpaavien ainesten hyödyntäminen polttoaineena voi myös nostaa ruoan hintaa ja heikentää ruokaturvaa kehitysmaissa. Viljelysmaan tarpeen kasvaminen voi johtaa metsien hävittämiseen ja trooppisten soiden kuivaamiseen, mikä lisäisi edelleen päästöjä.

EU on kiristämässä biopolttoaineiden tukeen liittyviä säädöksiä. Toisen polven biopolttoaineet perustuvat ravinnoksi kelpaamattomaan biomassaan, mutta ei ole vielä selvää, miten EU aikoo tukea niiden käyttöä vuoden 2020 jälkeen.

Biomassaa koskevissa suunnitelmissa olisi aiheellista varautua myös siihen – Suomessa ei-toivottuun – vaihtoehtoon, että puun käytön päästöjä aletaan ottaa huomioon ja tavoitteellisesti vähentää.

Ilkka Savolainen
Kirjoittaja on emeritusprofessori ja ilmastopolitiikan asiantuntija.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat