Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Lakihankkeiden vaikutusten arviointia pitää tehostaa

Pääkirjoitus
 
Antti Moisio ja Jenni Kellokumpu

Lainsäädännön keskeinen tavoite on lisätä yhteiskunnan hyvinvointia. Lainsäätäjällä ei kuitenkaan yleensä ole etukäteen varmuutta lain vaikutuksista. Myös jälkikäteen tarkasteltuna vaikutukset voivat jäädä epäselviksi tai tuntemattomiksi.

Lakihankkeiden taloudelliset vaikutukset ovat nykyisin korostetusti esillä julkisessa keskustelussa. Esimerkiksi uusi julkisen talouden suunnitelma rakentuu paljolti sen varaan, että taloudelliset vaikutukset pystytään julkisen talouden näkökulmasta arvioimaan etukäteen. Talousvaikutukset on aiemmin usein arvioitu toteutuneita vaikutuksia vähäisemmiksi.

Tutkimus voi olla apuna talousvaikutusten arvioinnissa, mutta joskus eri tutkimukset tuottavat vaikutuksista erilaisia ja jopa keskenään ristiriitaisia tuloksia. Lainsäätäjällä pitäisikin olla tutkimuksenlukutaitoa, jolla erottaa tutkimustiedon jyvät akanoista.

Avuksi tähän on ehdotettu riippumattoman vaikutusarvioinnin asiantuntijayksikön perustamista.

Lakihankkeiden valmistelussa tulee esittää uuden lain tai olemassa olevan lain muutoksen taloudelliset vaikutukset. Säädösvalmistelua koskevien oikeusministeriön ohjeiden mukaan vaikutusarvioinnissa tulee arvioida taloudelliset vaikutukset kotitalouksiin, yrityksiin, julkiseen talouteen ja kansantalouteen.

Kuntataloutta koskevat vaikutukset arvioidaan osana julkisen talouden vaikutusarviota. Vaikutukset kuvataan hallituksen esityksessä eduskunnalle.

Etukäteisarviointien merkitys on siis suuri. Silti etukäteisarviointi perustuu vain harvoin tutkimustietoon. Vielä harvinaisempaa on, että lakihanketta varten olisi järjestetty satunnaistettu koeasetelma. Hyvin toteutetut koeasetelmat olisivat kuitenkin paras tapa hankkia etukäteistietoa lakihankkeen vaikutuksista. Kokeilujen järjestäminen vaatisi aikaa ja resursseja sekä valmistelun rytmin muuttamista.

Jälkikäteisarviointi puolestaan mahdollistaa toteutuneiden vaikutusten arvioinnin. Jälkikäteisarviointi tulisi suunnitella huolellisesti ja ottaa osaksi uutta lakia. Jälkikäteisarviointia helpottaisi esimerkiksi, jos laki voitaisiin säätää tulevaksi asteittain voimaan eri ikäryhmille tai eri alueilla.

Oikein toteutetut jälkikäteisarvioinnit hyödyttävät myös uusien lakihankkeiden vaikutusten etukäteisarviointia. Luotettava arviointitieto lakihankkeiden vaikutuksista on hyvän päätöksenteon edellytys. Puutteellisin menetelmin tehdyt vaikutusarviot ovat päätöksenteon kannalta hyödyttömiä ja pahimmillaan jopa haitallisia.

Taloudellisten vaikutusarvioiden puutteisiin on useita syitä. Ministeriöissä virkatyönä tehtyjä vaikutusarvioita leimaa kiire. Lakien sisältö saattaa muuttua vielä prosessin loppuvaiheessa, jolloin etukäteisarvioinnille ei jää aikaa. Ministeriöiden arviointiosaaminen ja toimintakulttuurit myös vaihtelevat.

Vaikutusarviointi on vaikeaa, eikä nykyaikaisia arviointitutkimuksen menetelmiä hyödynnetä riittävästi. Joskus eduskunnalle esitetyissä vaikutusarvioissa todetaan, että taloudellisia vaikutuksia ei ole, vaikka on aivan ilmeistä, että niitä on.

Säädöshankkeiden vaikutusarvioinnin kehittämistä ovat viime vuosina pohtineet lukuisat työryhmät, tutkijat ja Valtiontalouden tarkastusvirasto. Toimenpide-ehdotukset eivät kuitenkaan ole kymmenen viime vuoden aikana johtaneet merkittäviin uudistuksiin.

Parhaillaan pohditaan riippumattoman asiantuntijayksikön perustamista tarkastamaan lakihankkeiden taloudellisia vaikutusarvioita. Uudesta asiantuntijatahosta olisi suurin hyöty merkittävimpien säädöshankkeiden vaikutusarvioiden valvonnassa ja vaikutusarvioinnin tilan yleisessä seurannassa.

Tämä ei kuitenkaan yksin riitä. Vastuuministeriöiden arviointiosaamista ja valmiuksia on parannettava. Arviointityössä tulisi myös nykyistä enemmän hyödyntää tutkimuslaitosten, yliopistojen ja ministeriöiden parasta osaamista. Kaikki tämä edellyttäisi pitkäjänteistä ja systemaattista lainsäädäntötyön johtamista koko valtioneuvostossa.

Antti Moisio ja Jenni Kellokumpu
Moisio on Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (Vatt) tutkimusjohtaja ja
Kellokumpu valtiovarainministeriön
erityisasiantuntija.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat