Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Suomen työmarkkinat on viritettävä tulevaisuuteen

Pääkirjoitus
 
Jukka Ahtela

Meidän on päästävä muiden Pohjoismaiden tavoin nykyajan toimintaympäristöä vastaavaan ratkaisuun, joka toimii myös hitaan talouskasvun aikana.

Työmarkkinapöydässä on poikkeuksellisen runsas kattaus. Työllisyys- ja kasvusopimuksen kolmannen vuoden palkkaratkaisu pitäisi neuvotella kesäkuun puoliväliin mennessä. Työmarkkinoiden pelisääntöneuvottelujen odotetaan jatkuvan. Uusi hallitusohjelma sisältää lukuisia työmarkkinahankkeita.

Työmarkkinaosapuolilla ja hallituksella pitäisi olla selvät roolit, ja osapuolten yhteistyön pitäisi toimia. Ennen kaikkea vaaditaan vahvaa keskinäistä luottamusta.

Vastuunkantajille on suuri tilaus. Kustannuskilpailukyvyn parantaminen, tuottavuuden ja työllisyyden lisääminen sekä työmarkkinoiden rakenteiden ja pelisääntöjen uudistaminen vaativat julistusten sijaan käytännön ratkaisuja. Kyse on sekä lainsäädännöstä että työehtosopimuksista.

Kiireellisin tavoite on kustannuskilpailukyvyn parantaminen. Tämä edellyttää erittäin pidättyväistä palkkaratkaisua.

Hallituksen esittämällä yhteiskuntasopimuksella tavoitellaan yksikkötyökustannusten alentamista vähintään viidellä prosentilla. Käytännössä ratkaisu edellyttää, että osapuolet voisivat tiukasta aikataulusta huolimatta aidosti neuvotella eri vaihtoehdoista ja toimenpiteistä tavoitteen saavuttamiseksi.

Hallitusohjelmaan sisältyy työmarkkinoita koskevia linjauksia, joilla on suuri merkitys sekä tuottavuuden lisäämisessä että työllistämisen helpottamisessa. Paikallisen sopimisen lisääminen työaika- ja palkkausasioissa on monella tavoin perusteltua sekä työnantajan että työntekijöiden näkökulmasta.

Jo olemassa olevia paikallisen sopimisen mahdollisuuksia tulisi hyödyntää paljon nykyistä enemmän. Eri alojen ja työpaikkojen erot ovat huomattavia. Tähän vaikuttavat työehtosopimusten ohella osapuolten osaaminen ja sopimuskulttuuri.

Paikallisen sopimisen lisääminen edellyttää toimintatapojen kehittämistä työpaikoilla. Luottamusmiesten roolia henkilöstön edustajana työpaikan kehittämistoiminnassa tulee kirkastaa. Luottamusmiesjärjestelmää ei pidä nähdä valtapolitiikkana vaan avoimuuteen ja luottamukseen perustuvana työpaikan yhteisen kehittämisen välineenä.

Työehtosopimusjärjestelmää ja työriitojen sovittelua tulee ajantasaistaa. Menettelytapoja ja sanktioita on arvioitava kokonaisuutena sekä työmarkkinoiden että koko yhteiskunnan toimivuuden näkökulmasta.

Työmarkkinajärjestöjen on päästävä asiasta ratkaisuun. On kestämätöntä, jos osapuolet eivät luota pelisääntöihin. Yhtä tärkeää on, että työehtosopimusjärjestelmä nauttii koko yhteiskunnan luottamusta.

Työehtosopimusten yleissitovuus on periaatteena lakisääteisiä vähimmäisehtoja – kuten minimipalkkalakia – toimivampi. Yleissitovuuden toimivuutta ja kehittämistarpeita muuttuvilla työmarkkinoilla pitäisi kuitenkin avoimesti arvioida.

Työmarkkinaosapuolet käyvät jatkuvaa periaatekeskustelua palkkaneuvottelumallista. Vastakkain ovat alakohtainen ja keskitetty sopiminen erilaisine variaatioineen.

Muissa Pohjoismaissa on yleensä onnistuttu mitoittamaan työvoimakustannusten taso kansantalouden ja erityisesti kilpailulle avointen alojen kantokyvyn näkökulmasta kohtuulliselle tasolle sekä sovitettu palkankorotusvara paikallisten olosuhteiden mukaan. Suomi tarvitsee pikaisesti tällaisen mallin, joka toimii myös näköpiirissä olevan hitaan talouskasvun aikana.

Nykyisen kaltainen työelämän sääntely on perintöä suljetusta ja yksikulttuurisesta Suomesta – ajalta, jolloin maa oli juuri siirtynyt maataloudesta teollisuuteen. Silloin työtä tehtiin läpi työuran suurissa hierarkkisissa organisaatioissa ja työntekijöillä oli vain vähän koulutusta.

Nyt samoilla säännöillä yritetään toimia ympäristössä, jota leimaa sekä yritysten että julkisen sektorin jatkuva muutos ja jossa työn muodot ovat moninaisia. Verkostomainen toiminta sekä kansainvälinen yhteydenpito on yleistä. Työntekijät ovat koulutettuja ja osaavia, ja heidän yksilölliset tarpeensa vaihtelevat suuresti. Väestön ikääntyminen sekä maahanmuuton lisääntyminen vaikuttavat työelämäänkin.

Nämä muutokset pitää ottaa huomioon työelämän sääntelyä uudistettaessa. Tulevaisuuden työelämä on täällä jo nyt.

Jukka Ahtela
Kirjoittaja on työmarkkinakysymyksiin perehtynyt varatuomari.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Haluatko lukea koko artikkelin?

Uusimmat