Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kankean kaava­järjestelmän on aika väistyä

Pääkirjoitus
 
Juho Rajaniemi

Kaavoitusjärjestelmän tilalle pitäisi sen moninaisten ongelmien vuoksi luoda kokonaan uusia keinoja elinympäristömme säätelyyn.

Kaavoitusta koskevat lait ovat läpi historian pyrkineet edesauttamaan suunniteltua taajamarakentamista. 1930-luvun alun asemakaavalailla pyrittiin mahdollistamaan kaupunkien kasvu ja yksityisten maiden kaavoittaminen. Kaupunkien liepeille spontaanisti rakentuneet asuinalueet haluttiin kuriin.

Suuri osa kaavoittajista pitää haja-asutusta edelleen ongelmallisena sen aiheuttamien liikenne-, huolto- ja hoitokustannusten sekä yhdyskuntarakennetta hajauttavien vaikutusten vuoksi. Asemakaavalaki ja vuoden 1959 rakennuslaki eivät pystyneet hillitsemään haja-asutusta, mutta nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki on onnistunut monin paikoin paremmin.

Hallitus on kuitenkin ilmoittanut pyrkivänsä helpottamaan haja-asutusalueiden rakentamista. Tämän toivotaan kaiketi tukevan maaseudun pitämistä asuttuna ja edistävän yksilön vapautumista yhteiskunnan normeista.

Kaavoituslainsäädännön toinen suuri linja on kulkenut valtiokeskeisyydestä kohti paikallista päätöksentekoa. Tuore hallitusohjelma on tavallaan uusi lenkki tässä ketjussa. Valtion viranomaisten eli ely-keskusten roolia aiotaan muuttaa "konsultoivaksi", ja niiden valitusoikeutta rajoitetaan.

Nykyisin vain neljä prosenttia hallinto-oikeuksille tehdyistä kaavavalituksista tulee ely-keskuksilta, kun 75 prosenttia valituksista on yksityishenkilöiden tekemiä. Ely-keskukset eivät valitakaan turhaan: niiden valituksista 80 prosenttia menestyy hallinto-oikeuksissa. Yksityishenkilöillä tämä prosentti on 18.

Hallitus aikoo nyt selvittää siirtymistä kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen. Tämä tarkoittaisi sitä, että kuntalaisten yleinen oikeus valittaa kaavoista poistuu. Valitusoikeus jää esimerkiksi kaava-alueen asukkaille ja maanomistajille.

Miksi hallitus vaikeuttaisi sekä valtion viranomaisten että kunnan asukkaiden valittamista kaava-asioissa? Vastaus voi liittyä tapaan, jolla kunnissa halutaan valmistella päätöksiä. Yritykset ovat yhdyskuntien suunnittelussa usein aloitteellisia, mikä sopii kunnille – pitäväthän kunnat yrityksiä kumppaneinaan. Taloudellinen kasvu on tärkeää molemmille, ja kaavoitukseen sisältyy ympäristön säätelyvallan lisäksi paljon taloudellista valtaa.

Jos hallituksen aikeet toteutuvat, tämä valta keskittyy erityisesti pienissä ja keskisuurissa kunnissa tiiviille päättäjäryhmälle, johon kuuluu keskeisten poliitikkojen ja viranhaltijoiden lisäksi usein yritysmaailman edustajia. Asiantuntijoita ja kansalaisaktiiveja voidaan yhä kuunnella kaava-asioissa, mutta ei ole pakko. Päätöksenteko siis helpottuu, mutta tasapuolisuus kärsii.

Kaavoituksen varsinainen kipukohta ei kuitenkaan yleensä ole haja-asutusalueiden rakentamisessa tai valituksissa.

Kaavajärjestelmä, joka on alun perin luotu uusien alueiden suunnittelua ja kaupunkien kasvua varten, toimii varsin huonosti olemassa olevien alueiden muutoksissa ja taantuvissa kunnissa. Kaavoituksen jäykkä kolmiportainen hierarkia – maakunta-, yleis- ja asemakaava – edustaa sotien jälkeisten vuosikymmenien yhteiskuntakäsitystä.

Asemakaavassa myös määrätään alueelle tietty käyttötarkoitus. Samalla rajataan pois muut käyttömahdollisuudet, mikä estää monimuotoisen miljöön syntymisen. Oikeastaan lähes kaikki, mitä tiedämme hyvän kaupungin ominaisuuksista, on ristiriidassa kaavoituksen sääntöjen kanssa.

Mielekkäintä olisi lopettaa kaavoittaminen kokonaan ja luoda tilalle elinympäristömme säätelyyn paremmin soveltuvia keinoja. Niiden kehittäminen vaatii laajapohjaisen ja monialaisen valmistelutyön, johon tuskin riittää yksi vaalikausi. Nyt on kuitenkin hyvä aloittaa.

Uusien keinojen suunnitteluun tarvitaan ihmisen toiminnan ja ympäristön syvällistä ymmärtämistä. Pieniin ja väliaikaisiin muutoksiin pitää pystyä reagoimaan aiempaa nopeammin, mutta suurissa ja pysyvissä muutoksissa hitaus on usein hötkyilyä hedelmällisempää.

Maakunta-, yleis- ja asemakaavan sijaan kaksi suunnittelutasoa riittää, etenkin jos niiden välillä on jatkuva vuorovaikutus – ihanteellisessa maailmassa kokonaisuutta ja sen osia tosin suunniteltaisiin samanaikaisesti.

Juho Rajaniemi
Kirjoittaja on yhdyskuntasuunnittelun professori Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat