Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kiireellistä sijoitusta ei tule vaikeuttaa lainsäädännöllä

Pääkirjoitus
 
Aila Puustinen-Korhonen ja Sami Uotinen

Lapselle välttämätön sijoitus voi jäädä tekemättä, jos kiireellinen sijoitus voidaan tehdä ainoastaan lapsen ollessa välittömässä vaarassa.

Ensi vuoden alusta on tulossa voimaan lapsen kiireellistä sijoitusta koskeva lastensuojelulain muutos, joka on jo herättänyt huolta kuntien lastensuojelun piirissä. On epäselvää, miksi lakimuutos on oikeastaan tehty.

Lakia valmisteltaessa on ilmeisesti ajateltu, että kiireellisiä sijoituksia tehdään nykyisin liian herkästi. Lastensuojelun ammattilaisten mukaan tämä käsitys on kuitenkin väärä.

Käytettävissä ei myöskään ole luotettavaa tutkimustietoa, jonka perusteella voisi olettaa, että kiireellisiä sijoituksia tehdään runsaasti väärin perustein. Yksittäisiä tapauksia varmasti on, mutta ne eivät voi olla perusteena näin merkittävälle lakimuutokselle.

Lakimuutos tiukentaa kiireellisen sijoituksen ehtoja: ensi vuoden alusta kiireellinen sijoitus voidaan tehdä vain, jos lapsi on lastensuojelulain pykälässä 40 mainituista syistä välittömässä vaarassa.

Nykyisin lapsen kiireellinen sijoitus voidaan tehdä, jos lapsi on lastensuojelulain pykälässä 40 mainituista syistä välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen tai sijaishuollon tarpeessa.

Kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut jo vuosien ajan. Vuonna 2013 kiireellinen sijoitus kosketti 4 202:ta lasta Suomessa.

Kaiken kaikkiaan kodin ulkopuolelle oli vuonna 2013 sijoitettuna 18 022 lasta. Tähän lukumäärään sisältyvät huostassa olleiden ja kiireellisesti sijoitettujen lisäksi myös avohuollon tai jälkihuollon tukitoimin sijoitetut lapset ja nuoret.

Vuoden 2013 aikana kaikkien huostassa olleiden lasten osuus väestön 0–17-vuotiaista oli yksi prosentti. 16–17-vuotiaiden ikäryhmässä osuus oli kolme prosenttia – siis selvästi suurempi kuin nuoremmissa ikäryhmissä. Vuoden 2013 aikana tahdonvastaisesti huostassa oli lähes 2 460 lasta, ja uusia tahdonvastaisia huostaanottoja tehtiin 460.

Voimaan tullessaan lakimuutos voi jättää sosiaalityöntekijät keinottomiksi tilanteissa, joissa välittömän vaaran edellytys ei yksiselitteisesti täyty ja joissa ei voida edetä vanhempien suostumukseen perustuvan avohuollon sijoituksen suuntaan. Joko 12 vuotta täyttänyt lapsi tai vanhemmat voivat esimerkiksi vastustaa ehdotettuja tukitoimia.

Välitöntä vaaraa on vaikea osoittaa esimerkiksi silloin, kun on olemassa vain lapsen kertomus kaltoinkohtelusta. Välittömän vaaran osoittamisen vaikeus voisi estää myös päihteitä käyttävien ja rikoksia tekevien nuorten turvaamisen kiireellisellä sijoituksella, vaikka nuorten vanhemmat pyytäisivät lapsensa tilanteen pysäyttämistä.

Pahimmillaan seuraukset voivat olla peruuttamattomia: lapsen edun kannalta välttämättömiä kiireellisiä sijoituksia voi jäädä tekemättä.

Kiireellisiä sijoituksia tarvitaan sitä vähemmän, mitä varhaisemmassa vaiheessa voidaan antaa apua perheelle ja valmistella tarvittaessa huostaanottoa. Varhaisen puuttumisen tavoitetta ei kuitenkaan käytännössä aina saavuteta, koska perheen vaikeat tilanteet eivät aina tule riittävän varhaisessa vaiheessa lastensuojelun tietoon.

Sosiaalihuoltolain uudistus tuo muutoksia, jotka voivat parhaimmillaan auttaa kunnan peruspalveluja ja lastensuojelua vastaamaan riittävän varhaisessa vaiheessa perheiden tuentarpeisiin.

Muutokset eivät kuitenkaan näy heti lastensuojelussa ja perheiden arjen tukemisessa. Muutokset eivät myöskään poista tarvetta tehdä kiireellisiä sijoituksia tilanteissa, joissa ei ole osoitettavissa välitöntä vaaraa.

Lain toimeenpanolle varattu riittämätön valtion rahoitus sekä liian lyhyt aika hidastavat sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen järjestämistä kunnissa. Siksi olisi tarpeen, että hallitus tarkastelisi uudestaan kiireellisiä sijoituksia koskevaa lainsäädäntöä ennen uuden lain voimaan tulemista.

Lastensuojelun työntekijöiden kiireelliseen sijoitukseen liittyviä työkäytäntöjä voidaan parhaiten kehittää koulutuksella ja ohjauksella, ei lakimuutoksella.

Aila Puustinen-Korhonen ja Sami Uotinen
Puustinen-Korhonen on lastensuojelun erityisasiantuntija ja Uotinen sosiaali-
ja terveyspalvelujen johtava lakimies Suomen Kuntaliitossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat