Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Sote-palveluista tulisi tehdä nykyistä ihmisläheisempiä

Pääkirjoitus
 
Aulikki Kananoja ja Vertti Kiukas

Sote-keskustelussa toistuva integraatio on vaikea sana. Olisi selvempää puhua sosiaali- ja terveyspalveluiden – kahden erilaisen osaamisalueen – yhteensovittamisesta siten, että palvelut vastaavat ihmisten tarpeisiin.

Auttamisen tavan olisi oltava ehyt. Olemme nähneet eri sektoreiden erillisten putkipalveluiden tulokset: hyvinvointi- ja terveyserot ovat kasvaneet juuri niillä ryhmillä, jotka tarvitsevat apua sekä sosiaali- että terveyspalveluista.

Kun ihminen halvaantuu onnettomuudessa, lääketieteellinen hoito annetaan erikoissairaanhoidossa. Tämän jälkeen hän siirtyy järjestön sopeutumisvalmennukseen ja kuntoutukseen.

Vammautuminen muuttaa koko elämän, eikä se koske vain kehoa: suhde itseen muuttuu, samoin suhde läheisiin. Kotona tarvitaan muutostöitä, jotta asuminen sujuu pyörätuolia käyttäen. Toimeentulo, erilaiset etuudet ja työnteon jatkaminen vaativat selvittelyä ja tukea, ja koko ajan tarvitaan kuntoutusta.

Palvelussa ovat mukana psykologit, sosiaalityöntekijät, toimintaterapeutit, fysioterapeutit ja konsultoivat tai pysyvät lääkärit. Tukea saa lisäksi saman asian kokeneilta vertaisilta.

Vertais- ja muuta tukea on myös läheisille. Mitä nopeammin heidät saadaan toipumiseen mukaan, sitä paremmin se etenee.

Integraatio on välttämätöntä vanhusten palveluissa. Lisäksi lasten palveluita tulee yhteensovittaa. Turvattomasta lapsuudesta syntyy koko elämän kestäviä ongelmia ja kustannuksia. Sukupolvesta toiseen jatkuva huono-osaisuuden ketju pitää saada katkeamaan.

Vanhuuden ja lapsuuden välissä on monia työikäisten ryhmiä, joita palveluiden yhteensovitus auttaisi. Esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmista koituu yhteiskunnalle miljardiluokan kustannuksia. Nimenomaan palveluiden onnistunut integraatio voi tuottaa sote-uudistukselta odotettuja säästöjä.

Väestöä tulee ajatella nykyistä kokonaisvaltaisemmin: miten syntyy hyvinvoiva väestö tai miten luodaan hyvät toimintaedellytykset kaikille ihmisille. Siinä ovat mukana kunnan muut sektorit ja järjestöt. Hyvinvointi ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon monopoli.

Meillä on jo erinomaisia esimerkkejä ihmislähtöisistä palveluista sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Apua tarvitsevat ihmiset ovat olleet perustamassa niitä itse.

Järjestöjen palveluissa eri alojen asiantuntijoiden yhteistyö on saumatonta. Eikö julkinen palvelujärjestelmä pysty samaan? Se ei onnistu vain sijoittamalla sosiaali- ja terveyspalvelut samaan organisaatioon – tarvitaan suurta muutosta organisaatioiden rakenteissa, niiden johdossa ja molempien alojen ammattilaisten keskuudessa.

Jos organisaation johto ja rakenteet eivät tue yhteistä työtä, se jää sattumanvaraiseksi ja yksittäisten työntekijöiden vastuulle. Jos taas vain organisaatio muuttuu, muutoksella ei ole merkitystä, koska se ei synnytä uudenlaista työtapaa.

Nyt ihmistä lähestytään eri ammattikuntien osaamisen ja reviirien sekä eri palvelusektoreiden jäsennyksen mukaan. Integraation puuttuessa ihminen joutuu itse hankkimaan apua useasta eri paikasta.

Järjestöjen roolia sote-uudistuksessa pitää tarkastella uudestaan. Järjestöt edustavat kokonaisnäkökulmaa ihmisten hoitamisessa, ja järjestöjen palveluiden yhteensovitus on esimerkki onnistuneesta integraatiosta. Järjestöt myös tuottavat sosiaalihuollon erikoispalveluita esimerkiksi näkö- ja kuulovammaisille sekä päihdeongelmaisille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon muutos on osa yhteiskunnan suurempaa muutosta: kansalaiset ovat yhä aktiivisempia, ja osallisuus on lisääntynyt. On olennaista ottaa ihmiset mukaan asioiden valmisteluun. Mitä varhemmin kansalaiset ja virkamiehet pohtivat asioita yhdessä, sitä järkevämpiä ehdotuksia tulee päätettäviksi.

Järjestöjen ja sosiaalialan ammattilaisten tulee pitää huoli siitä, että kaikkien ääni kuuluu. Valmistelua ei saa jättää vain vahvojen käsiin.

Aulikki Kananoja ja Vertti Kiukas
Kananoja on ylisosiaalineuvos ja
Kiukas sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön Sosten pääsihteeri.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat