Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Kreikan velkajärjestelystä on keskusteltava laajasti

Pääkirjoitus
 
Timo Miettinen

Euroopan talous- ja rahaliiton keskeisimmät ongelmat ovat myös poliittisia ja moraalisia.

Eurooppa on ajautunut merkilliseen tilanteeseen. Viisi vuotta Kreikan ensimmäisen lainaohjelman jälkeen hankkeen pääarkkitehdit – euromaat, EU-komissio, Euroopan keskuspankki ja Kansainvälinen valuuttarahasto – ovat joutuneet toteamaan, että kriisinhoito on epäonnistunut.

Lainapakettien ehtona tulleen talouskurin vaikutukset Kreikan talouteen aliarvioitiin räikeästi. Talouden supistuminen on kasvattanut Kreikan velkaantumisastetta entisestään.

Sekä Kansainvälinen valuuttarahasto että Euroopan keskuspankki ovat painottaneet, että velkajärjestely on sisällytettävä Kreikan kolmanteen lainaohjelmaan. Velkajärjestely on taloudellisesti välttämätön, mutta se näyttää Euroopan nykyisessä tilanteessa oikeudellisesti ongelmalliselta – ja poliittisesti mahdottomalta.

Vallitsevan tulkinnan mukaan EU:n perussopimus estäisi velkojen leikkaamisen, eikä Euroopassa ole nyt poliittista tahtoa edistää esimerkiksi YK:n ehdottamaa velkasovittelumekanismia. Lainojen nimellisarvon leikkaamisen sijaan velkajärjestely voitaisiin kuitenkin toteuttaa esimerkiksi pidentämällä maksuaikoja ja laina-aikaa.

Velkajärjestelyn suurin este on kuitenkin poliittinen ja moraalinen.

Lainaohjelmiin sitoutuneet hallitukset eivät voi perääntyä valitsemastaan linjasta ja antamistaan lupauksista. Euromyönteiset keskustaoikeistolaiset hallitukset pelkäävät yhtäältä Kreikan esimerkkiä, toisaalta uusnationalististen puolueiden kannatuksen lisääntymistä.

Lisäksi velkahelpotus on ristiriidassa kansalaisten suuren enemmistön näkemyksen kanssa. Sen mukaan Kreikan on itse vastattava pääosin kolmen viime vuosikymmenen aikana kertyneistä veloistaan.

Tässä tilanteessa on hyödytöntä syyttää yksinomaan EU:n instituutioita tai poliitikkoja. Kyvyttömyyden syy on meissä, kansalaisissa, sekä julkista keskustelua ohjaavissa oletuksissa ja kysymyksenasetteluissa.

Modernit yhteiskunnat rakentuvat periaatteelle, jonka mukaan moraaliset ja eettiset kysymykset eroavat merkittävästi esimerkiksi asiantuntijatietoon nojaavasta päätöksenteosta. Moraalikysymykset eivät tunnusta auktoriteetteja, vaan niissä jokainen on asiantuntija. Moraaliset arvostelmat eivät kuitenkaan ole täysin irrallaan tosiasioista tai niitä koskevista oletuksista.

Kreikan tilanteesta käytyä julkista keskustelua on hallinnut näkemys, jonka mukaan ylivelkaantumisen taustalla on ollut maata vuosikymmenet vaivannut korruptio, veronkierto ja vastapalveluksiin perustuva poliittinen järjestelmä. Heikon vientiteollisuuden maana Kreikan nähtiin ottaneen vastuuttomasti "syömävelkaa", mikä on vahvistanut vaatimuksia velan täysimittaisesta takaisinmaksusta.

Voidaan kuitenkin kysyä, päteekö kollektiivisen vastuun vaatimus kansallisvaltioon, jossa nuoret sukupolvet joutuvat kantamaan suurimman taakan eliitin ja edellisten sukupolvien väärinkäytöksistä.

Näkemys Kreikan moraalikadosta on yksipuolinen. Euroalueen ongelmat juontavat juurensa euromaiden varsin erilaisista tuotantorakenteista ja -tasoista. Tästä kertovat muun muassa tavaraviennin yli- ja alijäämien erojen kasvu.

Erityisesti Saksassa 2000-luvun eläke- ja työmarkkinareformit johtivat yksityisen sektorin merkittävään ylijäämään, jota keskieurooppalaiset pankit lainasivat edelleen. Markkinatalouden keskeinen periaate, sijoittajavastuu, ei kuitenkaan toteutunut Kreikan ajauduttua maksukyvyttömäksi vuonna 2009. Erityisesti ensimmäisen lainaohjelman tapauksessa yksityisestä riskistä tehtiin julkinen.

On ymmärrettävää, että Kreikan lainaohjelmat tehtiin tilanteessa, jossa eurojärjestelmän kyky estää ilmeinen pankki- ja rahoituskriisi oli heikko. On silti kyseenalaista, että julkisessa keskustelussa moraalisen tuomion saivat vain Kreikan väärinkäytökset. Eurojärjestelmän institutionaaliset heikkoudet nähtiin yksinomaan asiantuntijakysymyksenä.

Euroopan talous- ja rahaliiton keskeiset ongelmat ovat myös poliittisia ja moraalisia. Tämän vuoksi Euroopassa olisi keskusteltava laajasti siitä, miten yhteinen talous- ja rahapolitiikka vaikuttaa esimerkiksi demokratiaan ja valtioiden suvereniteettiin. Eurokriisi on osoittanut, että kyvyttömyys kehittää euroaluetta heikentää entisestään kansallista itsemääräämisoikeutta.

Timo Miettinen
Kirjoittaja on tutkijatohtori Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkostossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat