Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Lakiehdotusten vaikutusten arviointia pitää parantaa

Pääkirjoitus
 
Miikka Vuorela
Vieraskynä-palstalla julkaistaan asiantuntijakirjoituksia. Noin 4 300 merkin mittaisia tekstejä voi tarjota osoitteeseen hs.artikkeli@hs.fi. Toimitus editoi julkaistavat artikkelit.

Lakiehdotuksia arvioitaessa pitäisi tarkastella muitakin kuin taloudellisia vaikutuksia, kuten sitä, miten laki vaikuttaisi tasa-arvoon tai ympäristöön.

Viime aikoina on puhuttu paljon lainsäädännön laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Lainsäädännön parantamisen kannalta olennaista on arvioida etukäteen, millaisia vaikutuksia lakiehdotuksella olisi. Suomessa lakien vaikutuksia arvioidaan kuitenkin puutteellisesti.

Lakien vaikutusten arviointi tarkoittaa sitä, että lakia valmistelevan ministeriön virkamies selvittää etukäteen, millaisia seurauksia eduskunnan käsiteltäväksi tulevalla lailla tai asetuksella voi olla esimerkiksi talouteen, yhdenvertaisuuteen, ympäristöön tai johonkin muuhun yhteiskunnan osa-alueeseen.

Nykyisin vaikutuksista arvioidaan ajan ja voimavarojen puutteen vuoksi vain taloudelliset vaikutukset – ja nekin puutteellisesti.

Uusi hallitus lupaa ohjelmassaan, että Suomeen perustetaan asiantuntijaelin, jonka tehtävä on parantaa lakien vaikutusten arviointia. Toimielimen tehtävät on kuitenkin rajattu koskemaan vain lakien taloudellisia vaikutuksia.

Kun joukko suomalaisia tutkijoita vaati, että hallitusohjelman vaikutukset sukupuolten väliseen tasa-arvoon täytyy selvittää, pääministeri Juha Sipilä (kesk) vastasi (HS 12. 6.): "Tehdään nyt ensin se uudistus ja katsotaan, mitä saadaan aikaiseksi. Sitten arvioidaan sen suunnitelman vaikuttavuutta totta kai."

Hallituksen linja herättää huolta, että lakiehdotusten arvioinnin laatu heikkenee ja sen käyttöala kapenee. On tärkeää, että lakien vaikutukset selvitetään mahdollisimman laajasti ennen niiden voimaantuloa.

Lakien vaikutusten arviointi parantaa lainsäädännön laatua ja vähentää huonosta sääntelystä aiheutuvia kustannuksia. Kun kielteiset vaikutukset tunnistetaan etukäteen, niihin voidaan varautua tai luopua hankkeesta kokonaan, jos lain haitat ylittävät sen hyödyt.

Lakien vaikutusten arviointi osoittaa, ovatko lain keinot, tavoitteet ja vaikutukset sopusoinnussa keskenään. Arviointi palvelee myös päätöksentekijöiden ja viranomaisten tarpeita. Esimerkiksi kansanedustajan on helpompi äänestää laista, kun hän tietää eri vaihtoehtojen hyödyt ja haitat.

Useat tahot, esimerkiksi Euroopan komissio ja OECD, ovat antaneet lakien vaikutusten arviointia koskevia ohjeita. Euroopassa vaikutusten arviointi on onnistunut hyvin muun muassa Britanniassa ja Hollannissa.

Suomalaisissa vuonna 2004 tehdyissä hallituksen esityksen laatimista koskevissa ohjeissa todetaan, että hallituksen esityksessä on aina arvioitava ja selostettava ehdotuksen vaikutukset ja vaihtoehdot. Vuonna 2007 julkaistussa täydentävässä ohjekirjassa on muun muassa käytännön ohjeita arvioinnin toteuttamiseksi.

Lainvalmistelijalla ei kuitenkaan ole riittäviä resursseja, aikaa tai edes osaamista toteuttaa kattavaa arviointia. Arvioinnit vaatisivat monen eri alan osaamista, mutta virkamies on yleensä saanut vain oikeustieteellisen koulutuksen.

Poliittiset tahot eivät myöskään aseta arvioinneille vaatimuksia. Arvioinnit jäävätkin usein vaillinaisiksi tai kokonaan tekemättä. Toki kattaviakin arviointeja on tehty, esimerkiksi vuonna 2009 hyväksytystä uudesta yliopistolaista.

Lakien vaikutusten arviointia voitaisiin parantaa lisäkoulutuksella ja takaamalla arviointiin riittävästi rahaa ja aikaa. Lisäksi vaikeita arviointeja olisi hyvä tehdä ryhmässä, jossa on eri alojen asiantuntijoita.

Hallitus aikoo keskittyä entistä enemmän lakien taloudellisten vaikutusten arviointiin. Pääministerin kommentti tasa-arvovaikutusten arvioinnin sivuuttamisesta on vain osa laajempaa ongelmaa.

On muistettava, että lakien yhteiskunnallisilla vaikutuksilla on myös taloudellisia seurauksia. Näiden vaikutusten sivuuttaminen ei ole muutenkaan aiheellista – yhteiskunnassa on muitakin perusarvoja kuin raha.

Arviointiyksikön perustaminen on askel oikeaan suuntaan, mutta se ei riitä. Taloudellisten vaikutusten korostaminen vääristää arviointia ja johtaa helposti sosiaalisen eriarvoisuuden lisääntymiseen.

Arviointiyksikön tulisi toimia rohkeasti ja laaja-alaisesti, jotta lainsäädännön taso todella paranisi. Hallituksen uudistusten vaikutukset on arvioitava huolellisesti eri näkökulmista ennen kuin ne tehdään.

Miikka Vuorela
Kirjoittaja on oikeustieteen tutkija Itä-Suomen yliopistossa.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat