Tarkista selaimen asetuksista, että JavaScript ja evästeet ovat käytössä.

Mikäli JavaScript on käytössä, mutta jokin selainlaajennus estää sen lataamisen, poista selainlaajennus käytöstä.

Yhteiskuntasitoumuksen merkitystä tulisi korostaa

Pääkirjoitus
 
Eeva Furman ja Ilkka Hanski

Samaan aikaan kun hallitus rakentaa yhteiskuntasopimusta ammattiliittojen kanssa, pääministeri Juha Sipilä (kesk) haastaa menestyviä ja hyväosaisia osallistumaan vapaaehtoisesti taloustalkoisiin.

Verotus on kuitenkin yksityishenkilöille vapaaehtoisuutta oikeudenmukaisempi ja tehokkaampi osallistumisen tapa.

Yksityishenkilöt haluavat tehdä vapaaehtoisesti hyvää usein pienessä joukossa – silloin kun voi saada arvostusta omalta viiteryhmältä ja tekemisen vaikutus on konkreettisesti nähtävissä. Sen sijaan ei ole paljon vakuuttavia näyttöjä siitä, että yksityishenkilöt lähtisivät tekemään hyvää koko yhteiskunnan ja kansantalouden viitekehyksessä.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että toiminnanharjoittajien, yritysten ja organisaatioiden vapaaehtoinen toiminta voi synnyttää hyviä tuloksia. Vapaaehtoisesta toiminnasta on moninaisia hyötyjä toimijoille itselleen: työ edistää verkostoitumista ja parantaa imagoa ja näkyvyyttä sekä henkilöstön yhteishenkeä ja oppimista.

Jotta toimija ei saa arvotonta hyötyä näennäisestä tekemisestä, tarvitaan uskottava ja luotettava järjestelmä. Siinä voidaan asettaa toiminnalle tavoitteet ja kriteerit sekä mitata tuloksia. Näin saavutukset saadaan näkyviksi.

Pääministeri Sipilän kannattaisi suunnata vapaaehtoisuuden haasteensa erityisesti yrityksille ja organisaatioille. Suomessa on jo olemassa pääministerin johtama Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen järjestelmä, jota edelläkävijät ovat testanneet vuoden ajan.

Neljä viidestä sitoumuksen tehneestä kertoo, että sitoumuksen toteuttamisesta on ollut hyötyä omalle organisaatiolle. Organisaatiot ovat myös nähneet kestävän kehityksen aiempaa selvemmin konkreettisena toimintana.

Sitoumuksen on laatinut Suomen kestävän kehityksen toimikunta, jota johti viimeksi entinen pääministeri Alexander Stubb (kok). Yritykset ja organisaatiot sitoutuvat sen avulla edistämään kestävää kehitystä työssään ja toiminnassaan.

Kestävällä kehityksellä tavoitellaan pitkäjänteisesti kansakuntamme menestystä. Sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi menestykseen vaikuttavat aiempaa enemmän ympäristön kantokyvyn asettamat reunaehdot ja Suomen globaalit kytkennät.

Yhteiskuntasitoumus on herättänyt runsaasti kiinnostusta maailmalla. Sitoumuksen tehneitä on jo yli 150. Niistä neljännes on yrityksiä. Sitoumuksia ovat antaneet myös jotkut yksityishenkilöt.

Uusimpia sitoumuksen antajia ovat muun muassa Paulig, Kaupan liitto, Helsingin yliopisto, HSL, Espoon kaupunki, Apu-lehti, Patria, ulkoasiainministeriö, puolustusministeriö, Puolustusvoimat sekä puolustushallinnon rakennuslaitos, Finanssialan keskusliitto, Trafi ja Liikennevakuutuskeskus.

Yhteiskuntasitoumus rakentuu kahdeksasta tavoitteesta. Jotkut yritykset ovat sitoutuneet esimerkiksi työllistämään muuten huonosti työllistyviä ihmisiä, jotkut taas vähentämään ruokahävikkiä.

Pääministerin haastamat tahot voisivat esimerkiksi sijoittaa cleantech-yrityksiin. Ne voisivat myös mahdollistaa työntekijöiden vapaaehtoistoimintaa työajalla sekä palkata nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä kestävää kehitystä edistäviin tehtäviin. Yrityksen toiminnasta koituvia ympäristöhaittoja voisi kompensoida esimerkiksi tukemalla ympäristöalan startup-yrityksiä.

Yhteistyö, vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus ovat keskeisiä tekijöitä vapaaehtoistoiminnassa. Yhteiskuntasitoumuksen tehneillä on mahdollisuus rakentaa Suomeen liike, joka herättää kansallista ja kansainvälistä luottamusta.

Olisi hyvä, että pääministeri Sipilä kestävän kehityksen toimikunnan uutena puheenjohtajana korostaisi sitoumuksen merkitystä. Tavoitetta edistäisi suuresti, jos sitoumusta käytännössä tukeva sihteeristö siirrettäisiin pääministerin omiin hoteisiin valtioneuvoston kansliaan.

Myös tehtyjä sitoumuksia tulee pitää tehokkaasti esillä.

Eeva Furman ja Ilkka Hanski
Furman on Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ympäristöpolitiikkakeskuksen johtaja. Hanski on Helsingin yliopiston akatemiaprofessori.

Tämä aihe on kiinnostava.

Kiitos mielipiteestäsi!

Uusimmat